Salih Bahtiyar
  Dıştan Takma Motorlar
 

 
DIŞTAN TAKMA DENİZ MOTORLARI  

Dıştan Takma Motorun Temel Parçaları  
Dizel Dıştan Takma Motor


 

 


 

 


 

 

 


MOTORUN TEKNEYE BAĞLANMASI, KONTROL, ÇALIŞTIRMA,
KULLANMA ve BAKIM
 


EMNİYET KURALLARI 

Kendinizin ya da başkalarının güvenliği ve motorun hasar görmemesi için şu hususlara dikkat edin.

Kullanıcının Sorumluluğu: Motoru çalıştırmadan önce motorla birlikte verilen Kullanma ve Bakım El Kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve anlayın. Yanlış bir kullanım sonucunda yaralanabilir başkalarını yaralayabilir, motorunuza ve çevreye zarar verebilirsiniz.

Emniyetli Çalışmayı Sağlamak
Dıştan takma deniz motorunuzu çalıştırmadan önce Kullanma ve Bakım El Kitabını mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun.

• Bir tehlike anında motorun acil olarak nasıl durdurulacağını ve tam olarak nasıl kontrol edileceğini bilin.
Kullanım bilgisi olmayan kişilere motorunuzu çalıştırma ve kullanma izni vermeyin.
• Motorun tekneye doğru ve sağlam bir şekilde tesbit edildiğinden emin olun.
• Yakıt yutulması halinde zararlı ve öldürücüdür. Yakıt deposunu çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
• Çalışma esnasında, patlayıcı yanıcı (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaştırın.
• Yakıt doldurma ve boşaltma esnasında sigara içmeyin. Yanıcı ve kıvılcım çıkarıcı maddeleri oradan uzak tutun.
• Yakıt ikmali sırasında motorunuzu mutlaka durdurun. Yakıt doldurma işleminin bitmesinden sonra yakıt depo kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
• Yakıt tankını ağzına kadar doldurmayın. Genleşme ve sarsılma sonucu yakıt kapak çervesinden sızabilir.
• Motorun üzerine yakıt dökülmüşse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakıt buharı tam olarak dağılmadan motoru çalıştırmayın.
• Kullanım sırasında motorun gövde ve egzoz sistemi ısınır ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sıcaklık devam eder. Sıcak kısımlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.
• Taşımak veya bakım yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarının soğumasını bekleyin.
• Suya birisi düştüğünde derhal motoru durdurun.
• Normal kullanım sırasında acil durdurma ipini
(Stop Kordonu) bağlayın. Böylelikle suya düştüğünüzde motor durur teknenin başıboş hareket etmesi önlenir.

Karbon Monoksit Zehirlenmesi Tehlikesi
Egzoz gazlarının içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazını teneffüs etmek bilinç kaybına ve ölüme sebep olabilir.
Motorunuzu kapalı veya yarı kapalı bir alanda çalıştırırsanız hava, egzoz gazı ile tehlikeli şekilde kirlenebilir. Egzoz gazının birikmesini önlemek için yeterli havalandırmayı sağlayın.

İkaz Etiketleri
İkaz etiketleri Sizi olası tehlikelere karşı uyarmak için konulmuştur.
Bu etiketleri ve el kitabındaki açıklamaları dikkatle okuyun.
Etiketler yerinden söküldüğü veya okunamaz hale geldiği zaman yenileri için motorununuzun Yetkili Servisine başvurun!
 
Çevrede yüzenler varsa motoru asla çalıştırmayın.
• Motor çalışırken elinizi pervane çevresinde bulundurmayın. 
  Pervaneye sarılmış nesneler varsa, temizlemeden önce mutlaka motoru durdurun.
 

 MOTORUN TEKNEYE TAKILMASI

Motorun tekneye doğru takılmaması halinde motor suya düşebilir, tekne düz gitmez veya motor zorlanarak tekneyi istenilen hızda götürmez ve yakıt tüketimi artar.
Tekne seçimi motorun gücüne uygun olarak yapılmalıdır. Teknelerin çoğunda ne güçte bir motor ile kullanılmaları gerektiği belirtilmektedir.

UYARI: Tekne üreticisinin tavsiye ettiği maksimum güç sınırı aşılmamalıdır.
Yaralanmalara ve maddi hasara yol açılabilir.

 

Şaft Yüksekliği

 

 

Ölçülen Yükseklik

Önerilen Şaft Uzunluğu

14"- 17.5"      (35.5 - 43.8 cm)

15"(38.1 cm)    KISA

17.5"- 19.5" (43.8 - 49.5 cm)

Uygulamaya Göre Değişir

19.5"- 22.5" (49.5 - 57.1 cm)

20"(50.8 cm)    UZUN

22.5"- 27"  (57.1 - 68.5 cm)

25"(63.5 cm)    EXTRA UZUN


 

 

 

  trim

TRİM

"Trim" teriminin dilimizde karşılığı "ayarlama" demektir. Motorun maksimum performans vermesi için şaftın teknenin aynası ile yaptığı açının iyi ayarlanması(Trim) gerekir.
Bu açı; teknenin şekli, kullanılan motor, pervane ve çalışma/yükleme şartlarına göre değişir. Motor açısı şaft suya dik girecek (pervane ekseni su yüzeyine paralel olacak) şekilde ayarlanmalıdır.

UYARI !

Trim açısının fazla olması sonucu pervane su yüzeyine yakın çalışacağından kavitasyon yapabilir, sudan çıkıp motoru ambaleye kaldırabilir veya su pompası lastik pervanesi hasar görebilir.
Düşük hızlarda trim açısı 0 dereceden büyük olmalıdır. Yüksek hızlarda ise trim açısının 0 derecenin üzerinde olması sorun yaratabilir.
Seyir sırasında pervane ekseni su yüzeyine paralel olmalıdır.


 Akümülatör Bağlantıları

1. Kırmızı uçlu kablo akünün (+) kutbuna bağlanır.

2. Siyah uçlu kablo akünün (-) kutbuna bağlanır.


Akü kablolarını bağlarken önce (+) kabloyu bağlayın. Sökmeye de (-) kutuptan başlayın.
Kablo bağlantıları iyi yapılmadığı takdirde marş motoru iyi çalışmayabilir.

Akü kablolarını ters bağlar veya motor çalışırken sökerseniz motorun şarj sistemi arızalanacaktır
.Akümülatör şarj edilirken patlayıcı gazlar çıkarır. Yakınlarında kıvılcım, alev ve sigara bulunmamalıdır. Kıvılcım çıkmasını önlemek için şarj kabloları önce aküye sonra motora bağlanmalıdır. Kabloların sökülmesine de motor tarafından başlanmalıdır.

KİMYASAL TEHLİKE : Akünün içindeki elektrolit sülfürik asit olup deri ve gözlerde ciddi yanıklara yol açar. Koruyucu gözlük ve elbise giyilmelidir. Elektrolit bir zehirdir.
Gözünüze veya derinize elektrolit sıçradıysa ılık suyla en az 15 dakika süreyle yıkayın ve hemen bir doktor çağırın.
Elektroliti yanlışlıkla içtiyseniz, bol miktarda su veya süt veya magnezya sütü veya bitkisel yağ için ve hemen bir doktor çağırın.

ÇOCUKLARIN ERİŞEBİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN !

Akümülatörün devrilmemesi ve hasar görmemesi için şu tedbirler alınmalıdır:
- Akümülatör uygun ölçülerde, paslanmayacak bir kutunun içine yerleştirilmelidir.
- Akü tekneye iyice tesbit edilmelidir.
- Akünün bulunduğu yer güneş ışığı ve su serpintisi almamalıdır
- Oluşabilecek kıvılcım tehlikesine karşı akü yakıt deposunun uzağında olmalıdır
.
 

 Pervane Seçimi

Yüklü teknede, tam gaz seyir halinde iken motor devri 5.000 - 6.000 d/dk olacak şekilde pervane seçilmelidir.
Motor devri pervane ölçülerine ve tekne şartlarına göre değişecektir. Motorun tam gaz çalışma aralığı dışında devirlerde çalıştırılması, verimini düşürecek ve sorunlara yol açacaktır.
Teknenin iyi ivmelenmesi, hızının yüksek olması, yakıt tasarrufu, rahat kullanım ve uzun motor ömrü için uygun pervanenin seçilmesi şarttır.


Yakıt Hattı Bağlantısı

Yakıt hattını yakıt deposu ve motor arasına yerleştirip bağlantılarını yapın. Yakıt deposu ve hattı tekne yapımcısının talimatları doğrultusunda yapılmalıdır.

UYARI !
Benzin son derece çabuk tutuşan bir yakıttır. Benzin buharı patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir.

Çevreye benzin dökmemeye dikkat edin. Buharlaşan benzin kolayca tutuşabilir. Dökülmüş benzini iyice silip, kurulamadan motoru çalıştırmayın.

Benzin bulunan yerlerde sigara içilmesine veya açıkta alev / kıvılcım bulunmasına meydan vermeyin!

İki Zamanlı Motorlarda Benzin Yağ Karışımı

Benzine yakıt tankı ya da motor üzerindeki uyarı etiketlerinde beliritilen oranlarda yağ doldurun. 
Önerilen oranların altında hacimde yağ konulması kadar, fazla oranda yağ karıştırılması da motorunuza zarar verir.

Yağ seçiminde üreticinin önerdiği tip yağları kullanın. Kutularında 2T (İki zamanlı) olarak belirtilmiş özel yağları tercih ediniz. Rastgele aşırı kalınlıkta yağlar kullanmayınız.

Motorunuzun aşınmasının önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olmamak için yağ karışım oranı ve yağ seçiminde hassasiyet gösteriniz.  

Teknede Bulundurulacaklar  
 BAKIM 

Motorun her kullanımından önce

Motor 4 zamanlı ise yağ seviyesi,
Durdurma butonunun çalışıp çalışmadığı,
Yakıt siteminin parçalarında bozulma, kırılma, çatlama olup olmadığı,
Motorunuz 2 zamanlı ve yakıta yağ karışımı için ayrıca bir yağ tankı olan modelse, tank hortumunda sorun var mı? 
Motorun ayna bağlantılarında gevşeme var mı?
Motor uzaktan kumandalıysa, direksiyon sistemi bağlantılarında gevşeklik veya başka sorun var mı?
Pervane bıçaklarına eğilme kırılma gibi bir sorun var mı?
kontrol edilmelidir.

Her kullanımdan sonra

Tuzlu suda veya çok kirli su ortamında kullanılmışsanız; soğutma su pompası yollarını, eksoz çıkışını, dişli kutusu dış yüzeyini ve pervaneyi tatlısu ile yıkayın.

Her 100 saatte veya yılda bir kere (Hangisi önce denk gelirse);

Tüm yağlama noktalarını yağlayın. Tuzlu suda kullanıyorsanız, bunu daha da sık aralıklarla yapın.
Motor yağını ve yağ filtresini değiştirin. Olumsuz ve zor koşullarda çalıştırıyorsanız bunu daha sık aralıklarla yapın.
Motorun ilk kullanımından sonraki ilk 100 saatte bujileri değiştirin.
Bundan sonraki 100 saatte veya yılda bir kez bujileri kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
Yakıt sistemi bağlantı hortumları ve filtresinde kirlenme, tıkanma var mı kontrol edin.
Korozyon anodlarını kontrol edin. Tuzlu suda kullanıyorsanız bunu daha sık yapın. Gerekiyorsa anodları yenileyin.
Motorunuz 4 zamanlıysa supap boşluklarını kontrol edin ve gerekiyorsa ayar yapın veya servisine yaptırın.
Dişli kutusu yağını değiştirin.
Motorunuzda elektrik kontrollü trim varsa, hidroliğini kontrol edin.
• Şaft üzerindeki kamaları yağlayın.
Uzaktan kumandalı modellerde kumanda kablolarını gözden geçirin.
Motorunuzdaki marş motoru, yağ pompası gibi aksamların trigger kayışlarını gözden geçirin.
Vida, somun ve kelepçelerin sıkılığını kontrol edin.

 Her 300 saatte veya 3 yılda bir su pompası  lastik pervanesini değiştirin.
Kumlu, Çamurlu su ortamında kullanıyorsanız bu süreyi daha öne alın.

Yağlanması gerekli noktalar, yağ ve yağ filtresi, dişli kutusu yağı, trigger kayışı değişimi ve supap ayarları ile ilgili ayrıntılar için motorunuzun el kitabından yararlanınız. Gerekli durumlarda yetkili servislerine başvurunuz. Sayfa Hazırlanmasında Yardımcı
KAYNAK
 

 
 
 

 

Anahtar Kelimeler-Keywords: dıştan takma motorda trim ayarı, trim nasıl ayarlanır, trim ayarı, Trim nedir, trim açısı, trim ayari, Dıştan Takma Motorun Parçaları, motorun tekneye montesi, motor takma, motor montajı, motor montesi, dıştan takma motor bakımı, distan yakma motor,
 

 
  Spor Spor