Salih Bahtiyar
  DENİZ BALIKLARI
 

 DENİZLERİMİZDEKİ BALIKLAR 


 

AKYA
(Akya, iskender balığı, leka, çıplak balığı)
 
 


Lichia amia

Leerfish, Garrick, Gabelsmakrele

50 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır. 

 
Pelajik-neritik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). 0-50 m derinliklerde bulunur. *Acı suya girer. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenir.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 200 cm, yaygın uzunluğu 100 cm, maksimum ağırlığı 50 kg dır. Sportif balıkçılıkta popülerdir.

Akya ile Sarı Kuyruk benzerlikleri yüzünden birbirleriyle karıştırılmaktadır.

Ayırdedici özellikler:   
....
Akya ile Sarı Kuyruk arasındaki  bariz fark, sırt ve anal yüzgeçlerinin başlama noktasıdır. Akyanın sırt ve anal yüzgeçleri, hemen hemen aynı hizadan, Sarıkuyrukta ise daha geriden başlar.Akya'nın;
Göğüs yüzgeci üzerinde eğrilen S şeklinde yanal çizgi,
Yüzgeç uçları koyu renkli,
Büyük ve derin çatallı kuyruk,
Sırt ve anal yüzgeçleri iki bölümden oluşur ve 19-20 ışınlı,
Sırt yüzgecinin önünde 7 adet, anal yüzgecinin önünde 2 adet kısa diken bulunur.


  Sarı kuyrukta ayırdedici özellikler 

 ANTENLİ KIRLANGIÇ 
(Antenli kırlangıç, kırlangıç)
 

Chelidonichthys obscurus 
Longfin gurnard, Grondin morrude 

36 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 ...
Sık kullanılan bilimsel adı Aspitrigla obscura’dır. Akdenizde bulunur. Kuzey Ege ve Karadenizde yoktur. Boyu maksimum 40 cm civarında, ortalama yaygın boyu 20 cm.dir. 

Su kolonunda 170 m derinliğe kadar inebilir. Ancak kıta sahanlığında yumuşak zeminlerde ve dökülmüş kayalık yerlerde bulunur. Ayak benzeri 3 adet göğüs yüzgeçleriyle tabanda durur.

 ...

 ANTENLİ MERCAN 1
(Yalancı trança, trança, antenli mercan)
  

Pagrus caeruleostictus
Bluespotted seabream, Pagre à points bleus
 ..
20 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.


 ANTENLİ MERCAN 2
(Antenli mercan, sinagrit, tellisinarit balığı, trança)


Dentex gibbosus 
Pink dentex, Gros denté rose 

20 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
.....


.


AY BALIĞI
(Ay balığı, pervane, pervane balığı)

Mola mola
Ocean sunfish, Mondfisch, Poisson lune

Eti kısmen zehirli  
..

Pelajik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer).

30-480 m derinlik aralığında, genellikle 30-70 metrelerde bulunur. Su akıntısıyla kendisini taşınmaya bırakır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 333 cm, maksimum ağırlığı 2,3 tondur. Muhtemelen 100 yaşın üzerine kadar yaşar.

Bilinen en ağır kemikli balıktır. 3 mm den daha büyük 300 milyon yumurta dökmesiyle dünyanın en doğurgan omurgalısı kabul edilir.

Kösele gibi kalın pulsuz bir deriye sahiptir. Derisi sürekli olarak parazitlerle kaplıdır. Bazen bu parazitler balığın ölümüne neden olmaktadır.

Özellikle deniz anası ve planktonlar ağırlıklı olmak üzere balık, kabuklular ve kalamarla beslenir.

Etinin bazı bölümleri dünyanın bazı ülkelerinde yenilmekte ve tıpta kullanılmakla birlikte vücudunun bazı kısımları çok zehirlidir.


BAKALYARO
(Bakalorya, bakalyaro balığı, mezgit)
  

  

Merlangius merlangus
Whiting, Blauer wittling, Merlan Bleu

25 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

 ...

Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Bentopelajik (taban-yüzücü) ve okyanodromdur (okyanus-göçer).

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 70 cm, yaygın uzunluğu 23.5 cm, maksimum ağırlığı 3.1 kg dır.

10-200 metre derinliklerde, 20 yıldan çok yaşar. Sıkça 30-100 m derinliklerde çakıllı ve çamurlu zeminde bulunur.

Genç bireylerde görülen küçük sakalcık erinleşmeyle birlikte kaybolur. Birinci yılın sonunda açık denize göçer.

Yumurta ve kurtçukları (larvaları) deniz analarıyla (medüzlerle) birlikte görülür. Karides, yengeç, yumuşakçalar, küçük balıklar, halkalı solucanlar ve kafadan bacaklılarla beslenirler. 

 BARBUNYA 
(Keserbaş barbunya, barbunya, barbun, barbunya balığı)Mullus barbatus 
Red Mullet, Meerbarbe, Rouget-Barbe De Vase

13 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 ...


Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Demersaldır (tabansal). 10-328 metre derinliklerde bulunur.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 33.2 cm, yaygın uzunluğu 20 cm, maksimum ağırlığı 680 gr dır.

Çakıllı, kumlu, çamurlu tabanda ve kıta sahanlığı üzerinde yayılır. Yumurtlama süresi ilkbahar ve yaz aylarında olup, uzundur. Önemli balıkçılık kaynağıdır.

Bölgesel olarak,  kimi yerde Barbunya balığının büyüğüne, kimi yerde küçüğüne "Tekir" adı verilmektedir. Barbunya (Mullus Barbatus) ile Tekir (Mullus Surmuletus) aynı aileden, fakat farklı balıklardır. Aşağıda ayırt edici özellikleri verilmiştir.

Barbunya ile Tekir Balığı Arasındaki Farklar
 
 
KARADENİZ BARBUNYA BALIĞIMullus barbatus ponticus
Red mullet, Meerbarbe, Surmulet pontique

13 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 ...


 PAŞA BARBUNU
(Nil barbunyası, paşabarbunyası balığı, paşa barbunyası, paşa barbunu)

   

Upeneus moluccensis 
Golden banded goatfish, Rotbarbe, Rouget-souris bande d'or

13 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 ...
 
 

Kızıldenizden Akdenize göçmüştür. Demersaldır(tabansal). *Acı suya  girer.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 22 cm. yaygın uzunluğu 18 cm, maksimum yaşı 5 yıldır.

Kıyısal sularda çamurumsu tabanda bulunur. Büyük sürü oluşturur.
Hızlı yüzer. Aniden kısa süre durur ve yemlenir.

 

 

 BERBER BALIĞI 

  

Anthias anthias
Swallowtail seaperch, Fahnenbarsch, Barbier-Hirondelle
 ...

 

 

Hani ailesinden bir balıktır.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 27 cm, yaygın uzunluğu 15 cm dir.

Mercan resifleriyle birlikte kayalık, kaba çakıllı kesimlerde 300 m derinliğe kadar, genellikle 30-50 m arasında rastlanır.

Gece aktiftir. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Tez-dişidir (protogyre).  Önce dişi sonra erkek olur. 

 BERLAM 
(Berlam, berlam balığı, bakalyaro)

 
Merluccius merluccius 
European hake, Hechtdorsch, Merlu Commune 

25 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 
...


BEYAZ SOKAR BALIĞI

(Çilli çarpan balığı, çarpan balığı, çarpan, beyaz sokar)

Siganus rivulatus
Marbled spinefoot, Rotmeer-Kaninchenfisch, Poisson-lapin à ventre strié


Dikenleri zehirli
 
...

Resiflerle ilişkilidir. Acı suya girer. 30 m derinliğe kadar rastlanır.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e göçmendir. "Lesepsiyen" olarak adlandırılan istilacı türdür. 

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 27 cm, yaygın uzunluğu 20 cm dir.

Genellikle sürü oluşturur. 

Tabandaki kırmızı ve yeşil yosunlarla (alglerle) beslenir.

Ticari balıkçılığı önemsizdir. Yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Dikenleri zehirlidir. Elle tutulurken dikkatli olunmalıdır.


ESMER SOKAR BALIĞI
(Çarpan, esmer sokar, sokan)

Siganus luridus
Dusky spinefoot, Brauner Kaninchenfisch, Sigan sombre


Dikenleri zehirli
  
...

Resiflerle ilişkilidir. 2-40 m derinliklerde bulunur.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 30 cm, yaygın uzunluğu 20 cm dir.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e göçmendir. "Lesepsiyen" olarak adlandırılan istilacı türdür.

Sığ suda tabana yakın küçük sürüler oluşturur. Yetişkinler yalnız ya da 3’ü, 4’ü bir arada gezer.

Tabandaki kırmızı ve yeşil yosunlarla (alglerle) beslenir.

Dikenleri zehirlidir. Elle tutulurken dikkatli olunmalıdır.

 


CAM KAYABALIĞI
(Saydamkaya balığı, beyaz kaya balığı, beyaz kayabalığı)

Aphia minuta
Transparent goby, Glasgrundel
 
...

Akdeniz ve Karadenizde bulunur.

Pelajik-neritik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). *Acı suya  girer. 0-97 m derinlik aralıklarında, genellikle 5-80 metrelerde rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 8 cm, maksimum yaşam süresi 1 yıldır.

Zooplankton ve larvalarla beslenir. Boş midye kabuklarının içerisine yazın yumurtlar.  

 CEYLAN
(Tombak balığı, ceylan balığı, palamut kolyozu)


 
Scomberomorus commerson 
Narrow-barred Spanish mackerel, Spanische Makrele, Thazard rayé de l'Indo-Pacifique,  
...

Pelajik-neritik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). 10-70 m derinliklerde yayılır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 240 cm, yaygın uzunluğu 120 cm, maksimum ağırlığı 70 kg dır.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e göçmendir. Sahanlık üstünde ve sığ suda bulunur. Kıyı boyunca göçtüğü bilinir.

Yine aynı familyadan olan ve pasifikte yaşayan Wahoo ile karıştırılırlar. Fakat farklı türlerdir. Ülkemizde Güney Ege ile tüm Akdenizde bulunurlar. Sularımızda sonradan edinilmiş türlerdendir.

Derinlik olarak sığ sulardan açıksulara kadar geniş bir dağılım gösterirler.
 
Özellikle açık denizlerde bulunurlarken önü açık olan koylarda kıyılara kadar sokulurlar. Sürüler halinde yaşarlar ve mevsimsel göçler yapan tipik pelajik balıklardır. En çok Kasım, Aralık aylarında kıyılarımıza akın ederler. Oldukça hızlı ve yırtıcı balıklardır.

Besinlerinin büyük çoğunluğunu sardalya, istavrit, kupez gibi küçük pelajik balıklar oluşturur. Döktükleri çok sayıda yumurta ile yüksek bir üreme gösterirler.

 ÇAÇA
(Çaça, çaça balığı, Karadeniz kilka balığı, palatika, platika balığı)


 
Sprattus sprattus 
European sprat, Sprotte, Sprat  
...
Karadeniz’de yaşayan Çaça'nın alt tür (Sprattus sprattus phalericus) olduğu belirtilmekle birlikte henüz kesinleşmiş sayılmaz. 10-150 m derinliklerde rastlanır.

Eşeysel olgunluğa erişim boyu 8-12 cm, kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 16 cm, maksimum yaşı 6 yıldır.
                       
*Acı suya  girer. Kıyıya yakın kesimde sürü oluşturur. Kışlama ve üreme göçü yapar. Gece yüzeye yaklaşır.

Kıyıda ve açıkta 10-20 m derinliklerde yumurtlar. 6 bin ile 14 bin arasında yüzücü (pelajik) yumurta bırakır.

Denizlerde ekonomik değeri çok yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi balıklar için yem değeri vardır. Ticari balıkçılığı çok önemlidir. Kuzey Avrupa ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.
 
ÇAMUKA  
(Gümüş balığı, çamuka balığı, çamuka)


 
Atherina hepsetus
Mediterranean sand smelt, Grosser Ahrenfisch, Poisson D'argent  
...

Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sularında, kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar.

Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir.

Boyu 10-12, en çok 16-18 cm. olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre Nisan-Eylül arasında ürer.

 
ÇIRÇIR
(Çırçır balığı, ot balığı)
 
 
 
Symphodus melops 
Corkwing wrasse, Schwarzäugiger Lippfisch, Crénilabre mélops
 
...

Mercan resiflerinde yaşar. Göçmen değildir. 1-30 m arasında derinliklerde bulunur. 

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 28 cm, yaygın uzunluğu 20 cm, maksimum yaşı 9 yıldır.  

Sürü oluşturur. Bulunduğu bölgeyi korur. Kayalık yerlerde ve Zostera çayırları içerisinde barınır. Yuvayı erkek yapar. Bazen eşeysel (cinsiyette) değişme olur. Balıkçılığı kişisel tüketim düzeyindedir


 ÇİPURA
(Çipura, alyanak, mendik) 

   


Sparus aurata
 
Gilthead seabream, Goldbrasse, Dorade Royal

20 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 
...

Ege ve Akdenizin bu ünlü balığı Marmara ve Karadenizde seyrek bulunur. Demersaldır (tabansal). *Acı suya  ve tatlısuya girer. 1-150 m derinliklerde rastlanır.

Eşeysel olgunluğa erişim uzunluğu 33-40 cm, kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 70 cm, yaygın uzunluğu 35 cm, maksimum ağırlığı 17.2 kg, maksimum yaşı 11 yıldır.

2 yaşında cinsel olgunluğa ulaşır. Bu dönemde balıkların genel olarak erkek oldukları gözlenir. 3 ve 4. yaştan itibaren balıklarda dişiliğe dönüşüm olduğu görülür. Ortam koşullarına bağlı olarak balıkların cinsiyet değiştirmesi (Hermafrodit) az da olsa mümkündür.

Çoğunlukla 30 m derinlikte deniz çayırları ve kumluk tabanda bulunur. Küçük gruplar oluşturur. Aslında etoburdur (karnivordur) bazen otoburlukta (herbivorlukta) yapar. Sıkça acı suda bulunur.  Ticari balıkçılığı ve yetiştiriciliği önemlidir.

30–50 gr arası ağırlıktakilere İnce Lidaki,
100 gr ağırlıktakilere Lidaki,
100-180 gr arası ağırlıktakilere Kaba Lidaki,
200 gr ve daha yukarı ağırlıkta olanlara Çipura adı verilir.Gözleri arasındaki Altın band ve solungaç kapaklarında siyah duman lekesi en belirgin tanımlayıcı özellikleridir.


 ÇİTARİ
(Salpa, sarpa, sarpan, çitari, sarpan balığı)

 
Sarpa salpa 
Salema, Goldstriemen, Saupe
 
...

Marmara, Ege ve Akdeniz'de bol, Karadeniz'de seyrek rastlanır.

Bentopelajik (taban-yüzücü) ve okyanodromdur (okyanus-göçer). *Acı suya  girer. 5-70 m derinliğe kadar rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 51 cm, yaygın uzunluğu 30 cm dir.

Kayalık tabanda gruplar halinde bulunur. Bazen büyük sürü oluşturur. Gençleri etoburken (karnivorken), yetişkinleri otoburdur (herbivordur).

Eşeysel olgunluğa ulaşım uzunluğu 16.5 cm dir. Tezerlik (protandri) gösterir. Yani önce erkek sonra dişi olan erseliktir (hermafrodittir).

Taze iken eti lezzetlidir. Çabuk bozulur. Ticari balıkçılığı vardır.


 ÇİZGİLİ MERCAN 
  

Pagrus auriga 
Red banded seabream, Pagre rayé, Pargo sémola

20 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır. 
 
...
Akdenizde bulunur. Karadenizde yoktur. Okyanodrom (okyanus-göçer) ve bentopelajiktir (taban-yüzücüdür). 170 m derinliğe kadar rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 80 cm, yaygın uzunluğu 30 cm, maksimum ağırlığı 3 kg dır.
 
Yetişkinleri sert diplerde (kaya veya moloz) , gençleri kıyıya yakın yaşar. Karnivordur (etçil). Kabuklu yumuşakçalar ve kafadan bacaklılarla beslenir.
 
 
ÇİZGİLİ ORKİNOS
(Çizgili-orkinoz balığı, ton balığı, çizgili ton, yanlışlıkla palamut)Katsowonus pelamis
 
Skipjack tuna, Echter Bonito, Bonite, Ventre Raye

80 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.


Etindeki Ciguatera nedeniyle   zehirlenmeye neden olma riski taşır.  
...

Pelajik (yüzücü),  okyanodromdur (okyanus-göçer).

0-260 metre derinliklerde rastlanır. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 110 cm, yaygın uzunluğu 80 cm, maksimum ağırlığı 34.4 kg, maksimum ömrü 12 yıl kadardır.

Suda yüzen çeşitli nesnelerle sürü oluşturma eğilimi vardır. Su yüzünde sıçrar. Yamyamlık yaygındır.
 
Yumurtalarını batınlar halinde bırakır.

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Egeye kadar sularımızda rastlanan Orkinos türlerinden biridir. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadenize çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmaradaki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur.

Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi hem Orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

Yenilmesinin bazen "*Ciguatera" ya neden olduğu bildirilmektedir.

*Ciguatera: Ciguatera adı verilen deniz mikro algleri tarafından üretilen toksinleri içeren balık eti yenilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

 ÇÜTRE
(Çotira balığı, çütra balığı, çotra balığı, çütre balığı, domuz balığı)Balistes capriscus
Grey triggerfish, Grauer drückerfisch, Baliste commun


Etindeki Ciguatera nedeniyle   zehirlenmeye neden olma riski taşır. 
 ...

 

Akvaryumda beslenir. Körfez ve kıyısal sular ile mercan resiflerine girer. 0-100 m, genellikle 0-55 m derinliklerde yayılır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 60 cm, yaygın uzunluğu 44 cm, maksimum ağırlığı 6,2 kg dır.

Yumuşakçalar ve bentik omurgasızlarla beslenir.

Genellikle tek ya da grup olarak gezer. Etinin kalitesi iyidir. Fakat yenilmesinin bazen "*Ciguatera" ya neden olduğu bildirilmektedir.

*Ciguatera: Ciguatera adı verilen deniz mikro algleri tarafından üretilen toksinleri içeren balık eti yenilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

 
DENİZALASI
(Deniz alası, denizalası balığı, Karadeniz som balığı)
Salmo trutta labrax
Black Sea Trout, Meerforelle, Truite De Mer


Koruma altına alınmıştır ve avlanması yasaktır.

...

Pelajik (yüzücü), anadromdur (yukarı-göçer). Tatlı ve *Acı suda  bulunur. Boyu 150-155 cm civarında olabilir. Ağırlığı maksimum 50 kg kadar olup, 38 yıl yaşayabilir. 

İlk 1-5 yılı tatlı-suda ve 6 ay ile 5 yılını tuzlu-suda geçirir. 3-4 yılda eşeysel (cinsi) olgunluğa ulaşır. Her dişi yaklaşık 10 bin yumurta üretir. Tatlı-suda normalde birden çok kez yumurta bırakır.

Soyu tehlikedeki türler listesinde az tehlikede sınıfında yer alır. 

   
 
DERE PİSİSİPleeuronectes flesus
European flounder, Flet Commune 

22 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 
...

Nehirlerin denizlere karışımı *Acı su  bölgelerinde veya akarsuların daha içerlerinde yaşayan bir Pisi türüdür.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 60 cm, yaygın uzunluğu 50 cm, maksimum ağırlığı 14 kg, maksimum yaşı 15 yıldır.

Akdenizde fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar.

Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak Şubat - Mayıs arasında ürer ve 800.000 yumurta bırakır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

 
DİKENLİ KIRLANGIÇAspitriglia cuculus/Chelidonichthys cuculus
East Atlantic red gurnard, Seekuckuck, Grondin Perlon

36 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.  
...

Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Sırt ön yüzgeçlerinin sivri ve uzunluğu, yan taraflarındaki sert kabuklarla Kırlangıçtan ayrılır. Denizlerimizde sayısı Kırlangıçtan daha azdır.

Demersaldir (tabansal).  Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 50 cm, yaygın uzunluğu 27.6 cm, maksimum yaşı 21 yıldır.

Genelde 30-250 m derinlikte durgun sularda, sırasında 15-400 m derinliğe inerek yaşar. Bazen sürüler oluşturur. Kum ve çakıl, kayalık ve kıta sahanlığında yaşar.

Bentik kabuklular, diğer omurgasızlar ve dip balıkları ile beslenir. Eti lezzetli ve yararlıdır. Ekonomik değeri vardır.

 
DİKENLİ ÖKSÜZ
(Dikenli öksüz, dikenliöksüz balığı)Peristedion cataphractum / Trigla cataphracta 
African armoured searobin, Panzerknurrhahn, Malarmat africain

Demersaldır (tabansal). Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 40 cm, yaygın uzunluğu 18 cm dir. 

50-848  m derinliklerde, genellikle 150 m de rastlanır. Gruplar oluşturur. Çamurlu kayalık sahanlıkta bulunur.

Göğüs yüzgeçleriyle tabanda durur ve yürür. Üst çenesinde kemik benzeri uzantıları vardır. Burnuyla tabanı yem için karıştırır. Genç bireyleri kıyıda yaşar, sonra derine göçerler. Balıkçılığı kişisel tüketim düzeyindedir.


DİL BALIKLARI  ...

DİL BALIĞI 
(Küçük pisi, dil balığı, pisi balığı)

 

Arnoglossus laterna
Mediterranean scaldfish, Seezunge, Sole Commune   
 
...

Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Demersaldır (tabansaldır). Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 25 cm, yaygın uzunluğu 12 cm, maksimum yaşı 8 yıldır.

Kumlu, çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve böceklerle beslenir.

Bahardan itibaren kıyılara sokularak Haziran - Temmuz arasında üreme yapar.


 BENEKLİ DİL
(Benekli dil balığı, dil balığı)

 

Microchirus ocellatus
Foureyed sole, Sole-Perdrix ocellée
 
...

Demersaldır (tabansaldır). 30-300 m derinliklerde rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 20 cm, yaygın uzunluğu 15 cm dir.

Kumlu, çamurlu zeminde bulunur. Küçük balıklar ve omurgasızlarla beslenir.


KÜÇÜK DİL
(Akdil balığı, dil balığı, küçük dil balığı) 

 

Buglossidium luteum
Solenette, Seezunge, Sole jaune
 
  ...

Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Demersaldır (tabansal). 5-450 m derinliklerde rastlanır. Fakat daha çok 10-40 m de sahanlık alanı ve sahanlık yamacının kumlu zemininde bulunur.

Eşeysel olgunluğa erişim boyu 7-8 cm dir.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 15 cm, yaygın uzunluğu 8 cm, maksimum yaşı 13 yıldır. 

Dip canlıları, özellikle kabuklular, çift kabuklu yumuşakçalar ve halkalı solucanlarla beslenir. Ticari balıkçılığı önemsizdir.

 
LEKELİ DİL
(Lekeli dil balığı, dil balığı)

 

Microchirus variegatus
Thickback sole, Bastardzunge, Sole-perdix commune
...
 

Marmara, Ege ve Akdeniz’de dağılım gösterir.

Demersaldır (tabansaldır), 20-400 metre derinliklerde rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 35 cm, yaygın uzunluğu 14 cm, maksimum yaşı 14 yıldır.

Çamur veya kumlu diplerde yaşar. Küçük dip-canlı organizmalar, özellikle kabuklular (amphipods, karides), aynı zamanda halkalı solucanlar ve çift kabuklu yumuşakçalaria beslenir. 

 
SİVRİKUYRUK DİL

  

Symphurus nigrescens/Ammopleurops lacteus
Tonguesole, Gitter-Hundszunge

Ege ve Akdeniz’de dağılım gösterir.

Demersal (tabansal) olup, 20-1140 metrelerde yayılır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 12 cm dir.

Çamur ve kumda, kıta sahanlığı yamacında görülür. 


*Acı su; Suyun tuzluluk oranının, tatlı suya nazaran biraz daha tuzlu olması, ancak deniz suyu kadar tuzlu olmaması halidir. Böyle bir durum nehir ağızları, haliçler gibi tatlı suyun, tuzlu su ile birleştiği yerlerde veya hafif tuzlu fosil akiferlerde oluşabilir. (Vikipedi)


Sayfanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar
Katkılarından dolayı teşekkürlerimizle.
Fishbase
Digital Fish Library
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yayınları
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 
Prof. Akın Türker İlkyaz Ege Ü.Su Ü.Fak.  
MEGEP
ICTIOTERM  
IUCN (The International Union for Conservation of Nature) Red List 
 


 
  Spor Spor