Salih Bahtiyar
  ZIPKIN VE SUALTI TÜFEĞİYLE AVCILIK
 
ZIPKIN VE SUALTI TÜFEĞİYLE AVCILIK

Afişlere tıklayarak büyütebilirsiniz


Amatör amaçlı zıpkın veya sualtı tüfeğiyle avlanma;
Amatör Balıkçılık Tebliğinde belirtilmiş kurallara uymak ve gün doğumundan gün batımına kadarki sürede, Tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak avlanmak koşuluyla serbesttir.

Şu an yürürlükteki yasalarımıza göre;
• Bu tür avcılığı yapabilmek için özel bir belge veya izin alınmasına gerek yoktur.
İsteğe bağlı olarak
Amatör Balıkçı Belgesi alınabilir. Bu belgeyi avlanma sırasında ve av sahasında taşıma zorunluluğu yoktur.

Denizlerimizde gün batımından doğumuna kadarki sürede  ve  iç sularımızda  (Doğal göller, baraj gölleri, göletler, nehirler, kanallar) Zıpkın ya da Sualtı tüfeğiyle avlanmak yasaktır.
                       

Avlanabilecek türler, zaman yasakları, avlanacak su ürünü adet, boy, ağırlık limitleri;
Tebliğ/Madde 12/
Çizelge 7 de belirtilmiştir. 

 

 Zıpkın ve Sualtı Tüfeğiyle Avlanmada Sınırlamalar

  İçsularımızda (Doğal, yapay göller ve baraj gölleri, göletler, nehirler, kanallar) zıpkın ve sualtı tüfeğiyle avlanmak yasaktır. 

 
G
ECE zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. 

  Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı,
şnorkel hariç;
Yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
Ancak, amatör sualtı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V(volt) gücünde fener bulundurulabilir.
 

  Sualtı tüfeği ile Orfoz veya Lagos avlamak yasaktır.

  1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır
.
(3/2 Sportif balıkçılık tebliği Bölüm 5, Madde 16) (Eklenen fıkra RG-10/07/20­10- 27637)

  (Değişik fıkra: 07/01/2010-27455 S.R.G Yön/1.mad) Bakanlıkça belirlenen akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere denize doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

Zıpkınla avlanmış su ürünlerinin satışı yasaktır.

 

.. 
 Zıpkınla balık avcılığı sorumlu davranış kuralları  
Devamı için >> tıklayınız

 

 
ÖNEMLİ HATIRLATMA !  
Dalış aktiviteniz esnasında yakınlarınızda seyirde bulunan deniz araçları tarafından görülebilmeniz can güvenliğiniz açısından çok önemlidir.

Dalış yaptığınız alanı teknenize ya da bir şamandıraya toka edeceğiniz 
Dalgıç Bayrağıyla çevrenizdeki deniz araçlarına gösteriniz.


 "Dalgıcım Var" İşaretleyici Bayraklar

Dalgıç Bayrağı
Ulusal Sularda Kullanılır.
Alfa Bayrağı
Uluslararası Sularda Kullanılır.

 

                       Zıpkınla Avlanabilecek Su Ürünleri Miktar Limiti      
MADDE 12 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. 
                      

Çizelge 7 
         

                       
 (Orfoz veya Lagos avı her türlü yöntemle yasaktır.)

( 2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
 
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.  
...

 

DENİZLERİMİZDE DALIŞA YASAK SAHALAR
 (Yasal Dayanak Kaynakları: Kaynak 1, Kaynak 2)

 Dalışa Giderken  Word Belge (Dalış ve zıpkıncılıkla ilgilenenlerin mutlaka okuması gereken önemli bilgiler)
 İndirmek için logoya tıklayınız >>   5.75 Mb.

24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış 2001/2952 sayı no.lu Bakanlar kurulu kararınca dalışa yasak, Sualtında Korunması Gerekli Kültür Ve Tabiat Varlıkları Bölge ve Harita Koordinatlarında belirtilen alanlar.

Amatör Balıkçılık Tebliği 3/2 Uyarınca  Denizlerimizde Yer Yasakları ve Haritalar
         
     KARADENİZ
 • Sinop Çevresi
 • Sinop Batısı-Ayancık-Abana Kuzey

     MARMARA DENİZİ
 • Ekinlik Adası
 • Marmara Adası
 • Büyükçekmece Koyu
 • Sedef Adası

    EGE
 • Bodrum Batısı
 • Marmaris Batısı-Bozburun Yarımadası
 • Çeşme Boğazı
 • Datça Yarımadası
 • Edremit Körfezi-Antik Asos Kenti-Maden Adası
 • Eski Foça-Deveboynu-Aslanburnu Arası
 • Fethiye-Ölüdeniz-Kötü Burun Çevresi
 • Gelibolu Yarımadası
 • Gökova Körfezi Alakışla Bükü
 • Gökova Körfezi Güneyi
 • Güllük Körfezi
 • Çeşme Boğazı-Ildır- Gerence Körfezi
 • Fethiye Körfezi-Kapıdağ Yarımadası Arası
 • Karaburun Yarımadası
 • Marmaris Çiftlik Limanı Ve Çiftlik Adası
 • Marmaris-Köyceğiz Civarı
 • Sığacık Körfezi
 • Gökçeada-Tuzburnu-Aydıncık Burnu Arası
 • İzmir Körfezi-Urla Kuzeyi
 
     AKDENİZ
 • Mezitli Soli-Pompeiopolis Limanı Ören Yeri Sahili
 • Susanoğlu Mevkii Ören Yeri Sahili
 • Anamur Burnu/Antik Anemurıum Kenti Çevresi
 • Anemurıum Ören Yeri Sahili
 • Güvercin Adası Mevkii Ören Yeri Sahili
 • Kalkan Çevresi
 • Karataş Megarsus Antik Kenti Ören Yeri Sahili
 • Kaş Kekova-Ölüdeniz Çevresi
 • Kemer Güneyi
 • Olimpos Antik Kenti
 • Soğuk Su Mevki Saplı Ada Ve Sancak Burnu Ören Yeri Sahili
 • Yumurtalık Süleyman Kulesi İle Ayas Kalesi Arası Ören Yeri Sahili
 


SUALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ ESASLAR

1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 35 inci Maddesi gereğince sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerin ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kültür Bakanlığınca tespit edilmekte ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanmaktadır.

2. Bu dokümanda bulunan kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler 2001/2952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

3. Belirtilen bu sahalarda sportif amaçlı dalış yapılması yasaktır. Bilimsel amaçlı araştırma ve kazı yapılması ise, Kültür Bakanlığının iznine tabidir.

4. Ayrıca belirtilen dalışa yasak alanlar dışında; Karadeniz kıyılarında ve Alanya’dan Suriye sınırına kadar uzanan kıyıda, sualtı yasak dalış alanlarının tespit işlemlerine devam edilmekte olup, bu bölgelerdeki dalışa yasak sahaların Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanmasına kadar;

 a. Ören yerleri sahillerinde aletle dalış yapılamaz,

 b. Daha önce dalışa yasak bölgeler içinde yer alan, ancak yapılan çalışmalar sonucunda serbest dalış bölgesi olarak düzenlenen alanlardaki dalışlar sırasında herhangi bir korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlığına rastlanılması halinde 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı kanunun 4 üncü maddesi uyarınca en yakın mülki idare amirine veya müzeye haber vermek zorunludur. Bu süre içinde söz konusu varlığı yerinden oynatmak yasaktır.

5. Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen dalışa yasak sahaların dışında İl Turizm Müdürlükleri veya yetkili kılacağı kuruluş tarafından izin verilmesi ve izne esas bilgilerin Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığına veya mahallindeki yetkilisine bildirilmesi şartıyla sportif maksatlı dalış yapılabilir.

 
ZIPKINCI DOST !
 
Sualtı dünyasına ve zıpkıncılığa gönül vermiş, gerçek amatör ruhta ve sürdürülebilir balık avcılığı sorumluluğunu taşıyanların buluştuğu bir sivil toplum kurumu olan Amatör Sualtı Avcıları Derneği'ne erişim, aşağıdaki logoya bir tık kadar yakın... 
Tetiği çekmeden önce.... bir kere daha düşün!
Avlaklarına gittiğinde;
Her türden, her boydan balıklar görmek mi istersin,
Saatlerce dolaşıp, hiç balık göremeden geri dönmeyi mi?
Birinci seçeneği tercih ediyorsan;
BÜYÜK ve ANAÇ balığı koru !

 
                                   Devamı...>>   


             
 

 
  Spor Spor