Salih Bahtiyar
  Sualtı Sporları
 

SU ALTI SPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 

 


 

 


 

 

 
SU ALTI SPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Aletli dalış nedir?

Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde nargile gibi su
üstünden beslenme yapılmadan, sadece hava doldurulmuş tüpler ve çift kademeli regülatör kullanarak derinlik limiti 30 m. (eğitim esnasında maksimum 42 m.) olan, dalma esnasında kesinlikle dekompresyonsuz yapılan dalışları ifade eder.

2. Aletsiz dalış nedir?

Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde hiçbir hava
  kaynağından faydalanmadan, teknik kuralları uygulamak suretiyle su altına inmeyi- yüzmeyi ve mümkün olduğunca su altında kalmayı sağlayan dalışları (ABC dalışları, Skin diving) ifade eder.

3. Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli olan asgari yaş sınırı nedir?

Dalıcı eğitimleri kapsamında 1 yıldız dalıcı eğitimi alabilmek
için 14 yaşını, 2 yıldız dalıcı eğitimi alabilmek için 15 yaşını, 3 yıldız dalıcı eğitimi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş bulunmak ve 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak zorundadır.

4. Dalışa yasak sahalar nerelerdir?

Askeri yasak bölgeler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun 35’inci maddesine göre, 19/8/1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerdir. 5. Dalış yapabilmek için neler yapılmalıdır?

5. Dalış yapabilmek için yapılması gerekenler aşağıdadır.

a. Yasak bölgeler dışında sportif amaçlı aletli dalışlar izne
tabidir.

b. Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasak bölgeler dışında yapılacak sualtı dalışları için dalış yapılacak yerlere ait izne esas bilginin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden bildirilmesi zorunludur. Bu bilgi ilgili kuruluşça Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının dalış bölgesinde bulunan Bölge/ Grup/Bot Komutanlığı’na bildirilir. Ancak mevcut uygulamalarda gecikme yaşanmaması maksadıyla dalışı yaptıracak birim tarafından dalıştan önce Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlısı bölgedeki Bölge/Grup/Bot Komutanlığına bildirimde bulunulur.

c. Yabancı uyruklu dalıcılar için her türlü aletli sportif dalış izne tabidir.Bu izinleri verecek makamlar İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri veya yetkili kılacağı kuruluştur. Düzenlenecek izin formlarından bir adedi Liman Başkanlığına bir adedi ise Sahil Güvenlik Bölge/Grup/Bot Komutanlığına (veya mahallindeki yetkilisine)
izin veren kuruluşça bildirilir.Kontroller sırasında bir
nüshası izin alan kuruluşta kalan izin belgesinin yetkililere gösterilmesi mecburidir.

ç. Eğitim amacıyla yapılacak dalışlar ile iki kişilik arkadaş sistemi dalışların da yasak bölgeler hariç, bilgi verilmesi ve izin alınması mecburi değildir.

6. Dalış için ne tür belgeler gerekmektedir?

Dalış için gerekli belgeler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

a. Sportif amaçlı aletli dalış yapacaklar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş yeterlilik belgesine (Dalış Kartı’na) sahip olmak zorundadırlar.

b. Türk vatandaşlarının  sportif dalışları, dalış disiplinleri yetkileri, teknik şartları yetki belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca tespit ve kabul edilen esaslara uygun olarak düzenlenir.

c. Eğitim ve sportif amaçlı gece dalışlarında, dalış izin belgesi dalıştan önce başta il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve dalışın yapacağı bölgedeki Sahil Güvenlik Bölge/Grup/ Bot Komutanlığına olmak üzere ilgili kurumlara verilir.

ç. Kamuoyuna açık dalış etkinlikleri ve yarışmalar Federasyondan izin almak ve ilgili Liman Başkanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgedeki Bölge/Grup/Bot Komutanlığına bildirilerek düzenlenir.

d. Tabiat varlıklarını, tarihi ve kültürel değerleri göstermek için yapılacak dalışlardan Kültür ve Turizm Bakanlığından ve ilgili kuruluşlardan dalışın yapılacağı tarihten önce izin alınması, yabancı uyrukluların yapacağı dalışlarda Federasyondan rehber dalıcı belgesi olan bir gözetmenin bulunması zorunludur.

e. Yabancı uyrukluların sportif amaçla dalış yapabilmeleri için uluslararası Sualtı Sporları Federasyonu üyesi olmaları ya da ulusal teşkilatla ülkelerinin yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bir belgeye sahip olmaları gereklidir.

7. Dalış kuruluşları yetki belgesi  nedir?

a. Dalış kuruluşları, yetki belgesi almak için 10 Eylül 2008 tarihli, 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği hükümleri ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nca belirlenen şartları yerine getirmek zorundadırlar.

b. Yetki belgesi verilmesiyle ilgili hususlar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca çıkarılan talimatlarla düzenlenir.

c. Yetki belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak bir yıl için geçerlidir.

ç. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, dalış kuruluşlarına iki adet yetki belgesi gönderir. Dalış kuruluşu, yetki belgesinin birini dalış teknesinde, diğerini işyerinde görünür biçimde asar.

8. Sportif/eğitim amaçlı dalış faaliyetlerinde dalıcıların  sorumlulukları kimdedir?
    Yabancı uyruklu kişilerin dalışlar
esnasında yerine getirmek zorunlu oldukları şartlar nelerdir?

Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği dalış yapana aittir. Dalış, eğitim maksadıyla yapılıyorsa bu esnada kursiyer dalıcıların tüm sorumlulukları dalış eğitimini veren kişi/kuruma aittir. Türk vatandaşlarının dalışlarda rehber balıkadam alması, isteğe tabidir. “Yabancı uyrukluların sportif dalışlarını Türk rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunludur.”Dalış esnasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması dalıcıların dalışları esnasında mal ve can güvenliğinin sağlanması rehber balıkadamın mesuliyeti ve sorumluluğundadır.

9. Sportif ve eğitim  amaçlı yapılan dalışlarda dalış limitleri nedir?

Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti30 m.’dir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu limit 42 m.’dir. 30 m.’yi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve teçhizatı bulundurulması zorunludur. Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki ve limitler aşılamaz.

10. Dalışlar sırasında malzeme yasağı var mıdır?

Dalışlar sırasında kullanılması sakıncalı, yasak olan malzemelere ilişkin maddeler aşağıda yer almaktadır.

a.  Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur.Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve zaman saati kullanılması mecburidir.

b.  Kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır.

c. Kesinlikle dekonpresyonlu dalışlar yapılamaz.

ç. Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde
yüksek basınçlı tüp doldurma kompresörleri bulundurmak
serbesttir.

d. Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb. yerler ile teknelerde ilkyardım malzemeleri bulundurulması mecburidir.

e. Dalışlar sırasında su altında fotoğraf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir.

11. Dalışlar sırasında ne tür tekneleri kullanabilirim?

Dalış kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü sportif dalışlarda Türk bayraklı teknelerin kullanılması zorunludur. Dalışlarda kullanılacak tekneler, diğer tekneler gibi ilgili Liman Başkanlığı’ndan gerekli tüm belgelerini almak zorundadır. Tüm dalış teknelerinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bayrağının asılması zorunludur. Ancak kendi tekneleri ile gelen yabancı uyruklular ile kendi botlarından dalış yapmak isteyen yabancı gruplar için gerekli müsaade alınması şartı ile dalış
yapılması mümkündür.

12. Dalışlarda dalıcılar tarafından alınacak emniyet tedbirleri nelerdir?

Dalışlar esnasında iki kişilik arkadaş sisteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin emniyeti açısından şamalı dalış şamandıralarının kullanılması mecburidir. Dalışlarda kullanılan teknelerde ise Uluslararası İşaret Kodu gereğince “A” şamasının (Alfa Bayrağı) bütün yönlerden görünebilecek şekilde çekilmesi zorunludur.

13. Gece dalış yapılabilir mi?

Eğitim amaçlı sportif gece dalışları eğitmenlerin kontrolünde ve önceden İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ya da İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nce yetkilendirilen kuruluşlardan izin alınmak şartıyla yapılabilir. Bunun dışında gece dalışı yapmak yasaktır.

14. Sualtında kültür ve tabiat varlığı gördüğümde ne yapmam gerekiyor?

Arkeolojik ve kültürel değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak ve müze yetkililerine göstermek amacıyla olsa bile deniz tabanından kültür ve tabiat varlıklarının alınması ve su üstüne çıkarılması yasaktır. Dolayısıyla bu değerlerin görülmesi ya da bulunduğunun bir başka yolla öğrenilmesi durumunda en yakın
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 

Ayrıca, yapılacak dalışlarda sualtı ekolojik dengesini bozacak eylemlerde bulunulamaz.

15. Sportif amaçlı dalışlarda ticari olarak su ürünleri avcılığı yapabilir miyim?

Sportif amaçlı dalışlarda ticari amaçlarla su ürünleri avcılığı yasaktır. Sportif avcılık, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile saptanan avlanma esaslarına göre yapılır.

16. Dalış bildiriminde bulunmak zorunda mıyım? Hangi kuruma bildirimde bulunmam gerekiyor?

Dalış bildirimine ilişkin bilgiler;

a. Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasak bölgeler dışında yapılacak sualtı dalışları için dalış yapılacak yerlere ait izne esas bilginin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’ne veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden bildirilmesi zorunludur.

b. Dalış kuruluşları, dalış yaptırabilmek için dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin yerini, hava şartlarının uygun olmadığında zorunlu olası değişik yerini, ilgili Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede bulunan Bölge/Grup/Bot Komutanlığına yoksa İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ya da İl/ilçe Jandarma K.lığı bildirirler.

17. Dalış kuruluşlarının sorumlulukları nedir?

Dalış kuruluşlarının sorumlulukları;

a. Dalış kuruluşları, en az 2 yıldız bir dalış eğitmeni ve bir rehber dalıcı ile sözleşme yapmak zorundadırlar.

b. Dalış kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan dalış eğitmeni eğitim verebilir, eğitim ve tanıtım dalışı yaptırabilir. Aynı kişi hem eğitmen, hem rehber dalıcı olabilir.

c. Eğitime katılan öğrencilerin eğitim alabilme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin bir dosya düzenlenir. Bu dosya istendiğinde görevlilere göstermek üzere 5 yıl süre ile kuruluş merkezinde saklanır.

ç. Dalış kuruluşları, uygulamalı deniz eğitimlerini yaptırabilmek amacıyla geçici süreyle denize kıyısı olan bir başka ildeki dalış kuruluşunun tekne ve donanımlarından yararlanabilirler.

d. Dalış kuruluşu, eğitim sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici dalış kimliği bölümünü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formuve geçici dalış kimliğine öğrenci ile ilgili kimlik bilgileri, dalış eğitim düzeyi, eğitimi veren dalış eğitmeninin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi yazılıp dalış eğitmeni ve öğrenciye imzalatılır.

e. Geçici dalış kimliğinin geçerlilik süresi 3 aydır. Dalış kuruluşu, bilgi kayıt formu ile geçici dalış kimliğinin bir örneğini saklar ve aslını eğitim bitiminden sonra 15 gün içinde TSSF’ye gönderir. Bilgi kayıt formu TSSF’ye ulaştığında
öğrencinin TSSF/CMAS asıl dalıcı kimliği ve/veya diploması
hazırlanarak eğitimi vermiş olan dalış kuruluşuna ya da dalış kuruluşuna bilgi verilerek öğrencinin kendisine gönderilir.

f. Dalış kuruluşları, dalış yaptırabilmek için dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin yerini, hava şartlarının uygun olmadığında zorunlu olası değişik yerini, ilgili Liman Başkanlığı/ Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, yoksa yoksa ilgili İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ya da İl/İlçe Jandarma Komutanlığına bildirirler.

g. Dalış kuruluşları denetlemelerde, TSSF yetki belgesini, dalışlarda kullanacakları tüm donanımın uluslararası kurallara uygun olduğunu ve test yapıldığını gösteren belgeleri gösterir.

ğ. Eğitim dalışı, sportif dalış ve tanıtım dalışının güvenli dalış kurallarına uygun olarak yürütülmesinden  dalış kuruluşunun yetkilileri ile birlikte eğitimi veren dalış eğitmeni ve rehber dalıcı da sorumludur.

18. Dalıcıların  görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Konuya ilişkin bilgiler aşağıdadır;

a. Dalıcı ve dalıcı adaylarının, TSSF’den yetki belgesi almış kuruluşları ve o dalış kuruluşunun yetkili dalış eğitmeninden eğitim almaları zorunludur.

b. Dalış yapacak dalıcılar, yapılacak denetlemelerde TSSF/CMAS dalıcı kimliklerini, başka dalış eğitim sistemine ilişkin dalıcı belgesi olanlar ise dalış izin kimliklerini TSSF görevlilerine ve ilgili kolluk görevlilerine gösterirler.

c. Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalıcı kimlikleri ile kara sularımızda dalış yapabilirler ve gerektiğinde kendi dalış kimliklerini gösterirler.

ç. Başka bir eğitim sisteminden dalıcı belgesi olup, TSSF/CMAS belgesi almak isteyenler, dalış kuruluşları aracılığıyla bir üst seviye dalış eğitimine alınırlar.

d. TSSF tarafından verilen TSSF/CMAS dalıcı ve eğitmen belgeleri dışında başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan vatandaşlarımızın, karasularımızda dalış yapabilmek için TSSF’ye başvurarak dalış izin kimliği almak ve sorulduğunda yetkililere göstermek zorundadırlar. TSSF/CMAS eğitmen, dalıcı ya da dalış izin kimliği olmayanların dalışları TSSF görevlilerince ve yetkili kolluk görevlilerince engellenir.

e. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dalışa kapalı ve yasak bölgeler dışında, 10 Eylül 2008 tarihli, 36993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğiyle belirlenmiş dalış kurallarına uymak ve ilgili Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik K.lığı görevlilerine bilgi vermek koşulu ile 6 dalıcıyı geçmemek üzere kendi imkanlarıyla ticari olmayan dalış yapabilirler.

f. Dalıcılar; uluslararası kurallara uygun bir dalış kayıt defteri tutmak, dalışlarını onaylatmak ve bir üst düzey eğitime katılırken dalış kayıt defterini gösterirler. Dalış kayıt defteri olmayanlar bir üst düzey eğitimlere katılamazlar.

19. Dalış eğitmeni ve rehber dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Konuya ilişkin bilgiler aşağıdadır;

a. Dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda görev alabilirler.

b. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın eğitmenlik ve rehberlik yapamazlar.

c. Uzman dalıcı eğitmenleri de, uzman dalış eğitmeni olarak kayıtlı oldukları dalış kuruluşunda görev yapabilirler.

d. TSSF görevlileri, ilgili Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetki belgesini kontrol edebilir. Yetki belgesi olmayan dalış kuruluşlarının dalışları engellenir.

e. TSSF, dalış kuruluşlarını ve dalışları denetler. Denetlemelerde uygulanacak yöntem ve kurallar adı geçen Federasyonca çıkarılan talimatlarla düzenlenir.

f. Dalış kuruluşları başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorundadırlar.

20. Dalıcı ve eğitmenlere Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nca verilecek belge ve yayınlar nelerdir?

a. TSSF tarafından, dalış ile ilgili olarak hazırlanan belge, kimlik ve yayınlar şunlardır;

(1) Bir yıldız dalıcı kimliği ve diploması,
(2) İki yıldız
dalıcı kimliği ve diploması,
(3) Üç yıldız dalıcı kimliği ve
diploması
(4) Uzman dalıcı kimliği ve diploması,
(5) Rehber
dalıcı kimliği ve diploması,
(6) Bir yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,

(7) İki yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,
(8) Üç yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,
(9) Uzman dalıcı eğitmeni kimliği ve diploması,
(10) Dalış izin kimliği.

b. Değişik eğitim düzeylerindeki dalıcı, uzman dalıcı, rehber dalıcı ve dalış eğitmeni eğitimlerinde kullanılacak kitap, doküman, çizelge, dalış kayıt defteri ve CD gibi her türlü yayın TSSF tarafından hazırlanır ve bedeli karşılığında dağıtımı yapılır. Dalış kuruluşları uygulayacakları  TSSF/CMAS eğitimlerinde bu yayınları kullanmak zorundadır.

c. İlgili Mülki Amirler tarafından yayımlanmış genelgeler ile diğer mevzuatlarda yer alan dalış konularını ilgilendiren hususlardan dalış kuruluşları, organizatör, dalıcılar sorumludur.

21. Dalış yapılmayacak alanlar/sahalar nasıl tespit olunur ve nerelerdir?
Dalış faaliyetleri sırasında dalışa yasak saha ve
alanlarda avcılık yapılır mı ve hangi tür araç-gereçlerin kullanılmaması gerekir?

Konuya ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır;

a. Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen dalışa yasak sahalar ile deniz askeri yasak bölgeleri ve özel güvenlik bölgelerinde dalış yapılması yasaktır.

b. Dalışlar sırasında arkeolojik, kültürel ve canlı ya da cansız doğal değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak, yerini değiştirmek, her ne amaç ve gerekçe ile olursa olsun su yüzeyine çıkarmak yasaktır.

c. Eğitim amaçlı da olsa tüm dalışlarda, sportif dalış donanımı dışında endüstriyel dalışlarda kullanılan kaldırma balonu ve benzeri araç ve gereçler, teknede bulundurulmaz ve kullanılmaz.

ç. Donanımlı sportif dalışlarda ve dalış teknelerinde avcılık için kullanılan zıpkın ve benzeri araç ve gereçler bulundurulmaz, kullanılmaz ve su ürünleri avcılığı yapılmaz.

ÖNCE GÜVENLİK

Sualtı Sporlarına ilişkin yürürlükte olan yasalara uyulmaması  durumunda; dalış kuruluşları, dalıcı, eğitmen  ve diğer kişilerce 10 Eylül 2008 tarihli, 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Donanımlı

Dalış Yönetmeliği hükümlerine aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.

SU ALTI SPORLARINA İLİŞKİN İLGİLİ MEVZUAT

1. 03 Mart 1990 tarihli, 20450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara ilişkin Yönetmelik.

2. 10 Eylül 2008 tarihli, 36993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği.

3. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği.

4. 21 Ağustos 2008 tarihli, 26974 sayılı Resmi azetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2008/48).

5. 21 Ağustos 2010 tarihli, 26974  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2008/49).

 

Yukarıda belirtilen mevzuata, www.sgk.tsk.tr, www.denizcilik.gov.tr ve www.resmigazete.gov. tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin mevzuatta olabilecek değişiklikler ile bu broşürdeki ilgili hususlar da değişecektir.

 
 

 
 
  Spor Spor