Salih Bahtiyar
  Deniz Balıkları 2
 

 


                                                                      DENİZLERİMİZDEKİ BALIKLAR 

DÜLGER ...
(Dülger balığı, güneş balığı, dikenlipeygamber balığı, dikenlidülger, peygamber balığı) 
 
 

Zeus faber
John Dory, Saint Peter's fish, Peterfisch, Saint Pierre
 
...

Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Bentopelajik (taban-yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). *Acı suya  girer.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 90 cm, yaygın uzunluğu 40 cm, maksimum ağırlığı 8 kg, maksimum yaşı 12 yıldır. 4 yılda eşeysel olgunluğa ulaşır.

Vücudu yanlardan basık, küçük pulludur. Tek gezer ve diğer balıklar ile kafadanbacaklılar ve kabuklularla beslenir.  Ekonomik önemi vardır
  


 EŞKİNA 
(İşkine, eşkine, eşkina, iskiri, mavruşkil balığı, endenoz, taş balığı, kaya levreği, mahsun güzel)

             


Sciaena umbra 
Brown meager, Meerrabe, Corb

25 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.  
...
 ...
....
Tabansaldır (demersaldır). 200 m derinliğe kadar rastlanır. Bütün denizlerimizde bulunur.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 70 cm, yaygın uzunluğu 28 cm, maksimum yaşı 21 yıldır.

Daha çok sığ kıyısal kesimde kayalık kumluk zeminde bulunur. Gece aktiftir. *Acı suya  ve nehir ağızlarına girer. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir.  Gezgin bir balık değildir.

 
 

 FANGRİ MERCAN
(Fangri, mercan, mercan fangri, sinagrit, trança balığı, mercan balığı)Pagrus pagrus 
Red porgy, Common seabream, Sackbrasse, Pagre Commune
 
...
20 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

Bentopelajik (taban-yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). 0-250 m. genellikle 10-80 m derinliklerde bulunur. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 91 cm, yaygın uzunluğu 35 cm, maksimum ağırlığı 7.7 kg dır.

Kaba çakıllı, kayalık ve kumlu tabanda (genç bireyler deniz çayır yatakları ve kıta sahanlığında) bulunur. 
IUCN Kırmızı Listesinde soyu tehlikede türdür.
 FENER BALIĞI
(Fener balığı, deniz şeytan balığı)
 

Lophius piscatorius 
Angler, Seeteufel, Baudroie Rousse
 
...
 

Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Derin-tabansal (batidemersal) olup 20-1000 m derinliklerde rastlanır. 20 m’den derinde kumlu, çamurlu zeminde bulunur. Kayalıklarda da rastlamak mümkündür. Tabanda yarı gömülü durur ve avını bekler.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 200 cm, yaygın uzunluğu 100 cm, maksimum ağırlığı 57.7 kg, maksimum yaşı 24 yıldır. Eşeysel olgunluğa erişim boyu 35-60 cm dir.

Başının üsütünde 2 adet dikeni vardır. Önde olanı daha uzundur ve ucunda bir ışık üretilir. Balık bu ışığı yakar ve bir olta gibi kullanarak dikkat çeker ve avlarının ağzına kadar gelmesini sağlar. Dikeninin ucundaki ışıktan dolayı Fener balığı denmektedir. Oltacı balık olarak da adlandırılır.

Çok geniş ve yukarı doğru kalkık bir ağzı vardır. Dişleri sıra halinde kesici, tutucu ve batıcı dişler olarak dizilmiştir. Karadeniz hariç tüm denizlerimizde bulunur. Balıkçılığı çok önemlidir. 

 
 

 GELİNCİK 
(Gelincik Balığı)  Gaidropsarus mediterraneus 
Three bearded rockling, Seequappe, Motelle De Mediterrane
 ...

Bakalyaro ve Mezgitle aynı türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır.

Demersal (tabansal), okyanodromdur (okyanus-göçer). Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 50 cm dir.

20-120 m derinliklerde rastlanır. Genellikle 60 m derinliğe kadar su bitkileri ile kayalık alt kenarına yakın sığ derinliklerde  yaşar. Balık, kabuklular, solucanlar ve yosunlarla beslenir. Akdeniz’de ilkbahar ve yazın yumurtlar. 

 
GRİDA
(Kara lahoz, Altın benekli lahoz, İstire, İstirya)  


 
Epinephelus costae
Goldblotch grouper, Gestreifter Zackenbarsch, Mérou badèche

45 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 ...

 


 

 


 

 

 

Uzun yapılı gövdesi yanlardan biraz yassılaşmıştır. Kuyruk kapalıyken iç bükey görünse de açıldığı zaman neredeyse düze yakın olduğu net olarak görülür. Bu özelliğiyle ve daha yumuşak hatlarıyla suyun dışında da Züber'den ayırt edilir. Gözler ile ağız arasındaki mesafe de Züber'den daha azdır. Göğüs yüzgecinin biraz üzerinde sarı geniş bir leke bulunur. Familyanın tipik özelliği olarak büyük bir başı ve ağzı vardır. Bu ağızda sivri ve keskin dişler bulunur.

Demersaldır (tabansal). Maksimum 200 m, genellikle 20 - 80 m derinlikte bulunurlar. Ortalama 3-4 kilodan 20 kiloya kadar büyürler. Maksimum boyu 140 cm olabilir, Ortalama boyu 30-35 cm dir.

Taşlık, kayalık, çamur, özellikle yatay kaya ve oyukların bulunduğu kaya kümelerinde küçük koloniler halinde yaşarlar. Ortalama 10-15 balıktan oluşan Grida kolonisinde hiyerarşik bir düzen vardır.

Ege ve Akdeniz'de bulunurlar. Doğu Akdeniz'de daha nadir olmakla birlikte Batı Akdeniz ve Güney Ege de yaygındır. Ergin ve bilhassa büyük bireyler 20 metre ve daha derinlerde yaşarlar. Genç bireyler kıyısal bölgelerde diğer hani türleriyle beraber yuvalanır.

Yazları kıyılara daha yakın olurlarken, kışın sıcaklığın daha stabil olduğu derinlikleri tercih ederler. Demersal (dipte ya da dibe yakın yaşayan) ve bölgecidirler. Yırtıcı ve aktif avcıdırlar. Kabuklu ve yumuşakçalar ile beslenirler. Yaz aylarında yumurta dökerler. 2-3 yaşlarında cinsel olgunluğa erişirlerken hermafroditlik özelliği de taşırlar.

 

GÜMÜŞ 
(Gümüş balığı, aterina balığı)Atherina presbyter
Sand smelt, Ahrenfisch, Athérine
 ...

Demersal (tabansal), okyanodromdur (okyanus-göçer). Acı suya girer.

Maksimum boyu 20 cm ve maksimum 4 yaşında olabilir. Karadenizde 10-13, Akdenizde 8-9 cm. olup, her iki denizde şekil farklılıkları gösterir. Etoburdur, mevsimsel sürü oluşturur. 

Nisan-Eylül arasında sahillerin çakıllı ve kumluk bölgelerinde sürüler halinde toplanarak ürerler.  Oltacılıkta yem balığı olarak değerlidir. 

 
GÜN BALIĞI
(Ay kuyruk)
  
Thalassoma pavo
Ornate wrasse, Meerpfau, Girelle paon   ...

Tek yaşar, bazen gruplar oluşturur.
1-150 m derinliklerde, genellikle 1-50 metrelerde rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 25 cm, yaygın uzunluğu 20 cm dir.

Kıyı kayalıkları, resifler ve ve deniz çayırları kesiminde bulunur. Küçük yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. Eşeylerde renk farklılığı vardır. Önce dişi sonra erkek olan (protogir) erseliktir (hermafrodittir). 

GÜNEŞ BALIĞI
(Gün balığı, güneş balığı, yunker balığı, gelin balığı) 

Erkek Güneş balığı


Dişi Güneş balığı


Coris julis
Mediterranean rainbow wrasse, Meerfau/Meerjunker, Grielle Commune
 
... ...
Lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 30 cm, yaygın uzunluğu 20 cm, maksimum yaşı 7 yıldır.

0-120 m, genellikle 1-60 m derinliklerde, kıyısal kuşakta bulunur. Çoğunlukla tek bazen gruplar halinde kayalığa yakın yüzerler. Gece ve korku anında kuma gömülür.
 
Küçük karından bacaklılar, deniz kestaneleri, karides, solucanlar, kabuklularla beslenir.

Protogirdir. Yani önce dişidir, sonra erkek olur. Eşeysel olgunluğa 1 yılda erişir. 18 cm’den büyük bireylerin hepsi erkektir. Yumurtaları pelajiktir

 HAMSİ
(Hamsi, Karadeniz hamsisi, Karadeniz hamsi balığı)

  

Engraulis encrasicolus 
European anchovy, Sardelle, Anchois Commune 

9 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

Pelajik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). *Acı suya  girer. 0-400 m derinlikler arasında rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 20 cm, yaygın uzunluğu 13.5 cm ve genellikle 3 (bir olasılıkla 4) yıl yaşar.

Karadeniz’deki balıkçılığı çok önemlidir. Avlanan hamsilerin büyük bir kısmı balık unu ve yağı yapımında kullanılır.

Binde 5-41 deniz tuzluluğuna dayanıklıdır. Büyük sürüler oluşturur. Planktonla beslenir. Genelde coğrafi bölgeye bağlı olarak Nisan-Kasım ayları arasında yumurtlar. Karadeniz’de yumurtlama Haziran-Ağustos aylarında ortalama 10 batında gerçekleşir. Ancak son bilimsel yayınlarda batın sayısının yüksek (50) olduğu belirtilmektedir. Ortalama doğurganlığının IV. evredeki vitellin ovüllerde eski sayılabilecek (1979) yayınlarda 42,000, son çalışmalarda (1996) ise 200,000 yumurta olduğu belirtilmektedir.

En yoğun yumurtlama Temmuz’da olur. Yumurtaları elips şeklindedir ve üst 50 m’de bulunur. Kuluçka süresi 24 ve en çok 65 saat sürer.

Karadeniz hamsisi, Kasım ayından itibaren Türkiye kıyılarına kışlamak için göçer. Beslenme ve yumurtlama göçü Mart ayında başlar ve kuzeyedir.

 

HANİGİLLER, Serranidae 

Işınlı-yüzgeçliler (Actinopterygii) sınıfı Levreksiler (Perciformes) takımı, Percoidei alttakımı, Percoidea üstailesinin bir ailesidir. Bu ailede Anthiinae, Epinephelinae, Grammistinae, Liopropomatinae ve Serraninae olmak üzere 5 altaile yer almaktadır. Geniş bir balık ailesidir ve yaklaşık 64 cins ve 500 kadar türü kapsar. Ailede en küçüğü 4 cm ve en büyüğü 2,7 m ve ağırlığı 400 kg olan (Epinephelus lanceolatus) balıklar yer bulmaktadır.

Akdeniz’de 14 türü yaşamaktadır. Bodur gövdeli balıklardır. Ağız büyük, hafif öne çıkıktır (protraktil). Çene kemiği geniştir, balıkla beslenen türlerde köpek dişleri uzundur. Ancak bunların ön sırası ile iki çenede yer alan diğer dişler şerit halinde olup tüysüdür (villiforme). Sırt yüzgeci tektir, 7-12 sert ışınlıdır. Kuyruk çatallaşmıştır. Yanal çizgi genelde mevcut olup aralıksız devam eder. Pullar küçüktür ve genellikle taraksıdır (ktenoidtir).

Renkleri parlak ve değişkendir. Gövdede açık ya da koyu renkli, dikey ya da eğik lekeler ve şeritler vardır. Birçok tür hızlı renk değiştirebilme özelliğine sahiptir. Çoğu, yaşadıkları derinliğe göre değişik renktedir. Sarı hani balıkları ve hani balıkları genelde demersal balıklar olup derin sularda, nadiren 300 m’nin ötesindeki tropikal ve alt-tropikal bölgelerde yaşarlar.

Çoğu Hanigiller otlarla kaplı ve kumlu-çamurlu tabanı yeğler. Yine diğer birçoğu da kayalıklı, mercanlardan oluşmuş sığ kayalıklarda bulunur. Üreme zamanı hariç, türlerin çoğu yalnız gezer. Çoğu balık yiyen etobur ya da leşçildir. Ayrıca kabuklular ve omurgasızlarla da beslenirler.

Birçok türü aşamalı erseliktir (hermafrodittir). Önce erkek iken sonra dişiye dönüşürler (protogyre);. Yumurta sayıları yüksektir. Yumurta ve kurtçukları (larvaları) planktonda yaşar. Ailenin ticari balıkçılıkta önemli bir yeri vardır.
 ...


 
HANİ
(Asıl hani, hanı balığı, deniz hani balığı, hani, asılhani balığı, hanoz)Serranus cabrilla
Comber, Sägebarsch, Serran cabrille
 
...
Demersal (tabansal) olup, 5-500 m arası derinliklerde rastlanır. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 40 cm, yaygın uzunluğu 25 cm dir. 

Sahanlık eğiminin üst kısmında, Posidonia çayırları ile kumlu çamurlu tabanda bulunur.  Balıklar, kafadan bacaklılar ve kabuklularla beslenir.

            BENEKLİ HANİ
(Benekli hani, beneklihani balığı) Serranus hepatus
Brown comber, Beutelbarsch, Serran hépate
 
...
 
Karadeniz hariç tüm denzilerimizde dağılım  gösterir.

Demersal (tabansal) olup, 5-100 m arası derinliklerde rastlanır. Deniz çayırları, çamur ve kayalıklar üstünde bulunur.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 25 cm, yaygın uzunluğu 15 cm dir. Etoburdur (karnivordur).  Yengeç, karides ağırlıklı kabuklularla beslenir. Akvaryuma uyumludur. Hermafroditdir. 

YAZILI HANİ
(Çizgili hani, deniz hani, taş hani balığı, yazılı hani, yazılıhani balığı, hani, hanoz, Ali bereket)  Serranus scriba
Painted comber, Schriftbarsch, Serran Ecriture
 
...
 

Demersal (tabansal) olup, 5-150 m arası derinliklerde rastlanır.. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 36 cm, yaygın uzunluğu 25 cm ve maksimum yaşı 16 yıldır.

Belli bölgelerde yalnız yaşar. Posidonia çayırları ve kayalık tabanda bulunur. Balıklar ve kabuklularla beslenir. Bahar başlangıcından yaz başına kadar üreme yapar. Hermafroditdir. 


HOROZBİNAParablennius gattorugine
Tompot blenny, Gestreifter Schleimfisch, Blennie gattorubine  .. 
 

           

Demersaldır (tabansaldır). Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 30 cm, yaygın uzunluğu 17.5 cm dir. Kayalık kıyıda, sığ suda bulunur (3-30 m). Et-ot oburdur (omnivordur).

Özellikle alacakaranlık ve şafakta aktiftir. Genç bireyler yosunlu bölgelerde ve sığ suda, yetişkinler kayalık bölgelerde çoğunlukla çift yaşar.

Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istiridye kabukları arasına dişiler 2.000 - 15.000 yumurta dökerler. Yumurtaları tabansal olup yapışkandır. Erkekler 20-25 günlük kuluçka döneminde yumurtalara bekçilik yaparlar


BENEKLİ HOROZBİNA

           
        
Salaria pavo
            Peacock blenny, Blennie paon, Pfauenschleimfisch

 
 

Akdeniz ve Karadeniz'de bulunur. Tabansaldır. *Acı ve tatlı suya girer. Maksimum boyu 13 cm. olabilir. Balıkçılığı kişisel tüketim düzeyindedir. Sığ suda kayalıklar ve deniz çayırları arasında bulunur. Bukalemun gibi renk değiştirebilir. Yumurtaları yapışkan ve tabansaldır. 
                      
                   Erkek


 
 
                                Dişi


 
ÇİZGİLİ HOROZBİNA
(Horozbina, kelebek horozbina balığı, benekli horozbina)
  

Blennius ocellaris
Butterfly Blenny
 ...
Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Demersaldır (tabansaldır). Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 20 cm.dir. 10-400 metre derinliklerde rastlanır.

Sert zemin üstünde gece aktiftir. Küçük omurgasızlarla beslenir. Taş ve kabuklar arasına bırakılan yumurtaları erkek korur. 

ISKARMOZ
(Turna balığı, Akdeniz barakudası, iskarmoz, barakuda balığı, deniz turnası)Sphyraena sphyraena
European barracuda, Pfeilhecht, Becune .....
Pelajik-neritiktir (yüzücü). 0-100 m derinliklerde yayılır.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 165 cm, yaygın uzunluğu 60 cm, maksimum ağırlığı 3,6 kg dır.

Tüm denizlerimizde bulunsa da yoğunluk Ege ve Akdenizdedir. Uzun mesafeler göç eden pelajik balıklardır. Sürü halinde yaşarlar ve açıksuları severler. Açık denizden etkilenen koy ve körfezler ile bunların kıyılarında da bulunurlar. Çok derin sulara inmeden hemen her derinlikte bulunabilirler.

En hızlı balıklardandır. Çok kısa bir süre içinde hızlanabildiklerinden ivmeleri yüksektir.

Tek tek ya da sürüler halinde yaşarlar. Pelajik balıklar ve bunların yavruları ile beslenirler. Yaz aylarında ürerler. 

İSKORPİT
(Lipsoz, lipsoz balığı, iskorpit)

  

Scorpaena porcus
Black scorpionfish, Brauner Drachenkopf, Rascasse Brune
 
...

Dikenleri zehirli

Göçmen olmayan, demersaldır (tabansal). 800 m derinliğe kadar rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 37 cm, yaygın uzunluğu 15 cm maksimum ağırlığı 870 g dır.

Tek ve yer değiştirmeden kayalıklar ve yosunlar (algler) arasında bulunur.

Yaşamı aynı aileden olan Lipsosun aynıdır. Farkları İskorpitin Lipsosa göre daha küçük olması ve renginin koyuluğudur.

İskorpitin de dikenleri Lipsos gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. 


BENEKLİ İSKORPİT
(Benekli iskorpit, altın iskorpit balığı, kırmızı iskorpit balığı)

 

Scorpaena notata
Small red scorpionfish, Kleiner Roter Drachenkopf, Petite rascasse rouge


Dikenleri zehirli  
...

Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Demersaldır (tabansaldır). 10-700 m derinliklerde rastlanır. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 24 cm, yaygın uzunluğu 12 cm, maksimum yaşı 8 yıldır.

Kayalık kıyısal kesimde bulunur. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Dikenleri zehirlidir. 


İSPARİ 
(İsparoz,  ay parçası, tarak balığı)
 


Diplodus annularis
Annular seabream, Ringelbrasse, Sparaillon commun
 
...

Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Tabana yakın yaşayan pelajik balıktır ve 0-90 metreler arasında rastlanır. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 24 cm, yaygın uzunluğu 13 cm, maksimum yaşı 7 yıldır.

Zostera ve Posidonia çayırlarında ve kumluk kesimlerde barınır. Nadiren kayalıklarda rastlanır. Etoburdur. Solucanlar, kabuklular, deniz kestanesi, yumuşakçalarla beslenir. 

Eşeysel olgunluğa erişim boyu 8-19,6 cm dir. Cinsiyetler ayrı olmakla birlikte gizil (potansiyel) erseliktir (hermafrodittir). Bazı bireyler önce erkek sonra dişi olur. Balıkçılığı önemlidir. 


İSTAVRİT
(Karagöz istavrit, kraça balığı, karagözistavrit, istavrit balığı)Trachurus trachurus
Horse mackerel, 
Bastardmakrele, Cinchard

13 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.  ..
 

Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Pelajik-neritik, okyanus-göçerdir (okyanodromdur). 
0-1050 m derinliklerde rastlanır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 70 cm, yaygın uzunluğu 22 cm, maksimum ağırlığı  2 kg dır.

Küçüklerine Kraça denir.  Kıyısal kesimde büyük sürüler oluşturur. Balık, kabuklular ve kafadan bacaklılarla beslenir. Balıkçılığı çok önemlidir. 

İstavrit ile Sarı kuyruk İstavrit'in farkları


 

 
SARI KUYRUK İSTAVRİT
(Sarıkuyrukistavrit, istavrit balığı, karagözistavrit balığı, karagöz istavrit, istavrit, sarıkuyruk istavrit)Trachurus mediterraneus
Mediterranean horse mackerel,  Mittelmeer-Bastardmakrele, Chinchard à queue jaune

13 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

 
...
 

Ülkemizin tüm denizlerinde bulunur.

Pelajik (yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer). *Acı suya  girer. 0-500 m, genellikle 5-250 m  derinliklerde rastlanır.

Trachurus mediterraneus ponticus alttürü Marmara ve Karadeniz’de bulunur. 

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 60 cm, yaygın uzunluğu 30 cm dir. 

Tabana yakın bulunur ve büyük göçmen sürüler oluşturur. Diğer balıklar özellikle sardalya, hamsi, ve küçük kabuklularla beslenir. Balıkçılığı önemlidir. 


İSTRONGİLOZ
(İstrangiloz, izmarit balığı, izmarit, smirida, istrongiloz balığı)

  

Spicara smaris
Picarel, Schnauzenbrasse, Picarel
 
... ...
Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. İzmaritle aynı ailedendir. Pelajiktir (yüzücü). 15-328 m derinliklerde bulunur.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 20 cm, yaygın uzunluğu 14 cm dir. Posidonia çayırları ve çamurlu tabanda bulunur. Üreme dönemi hariç sürü oluşturur. 

İZMARİT
(Beyazgöz izmarit, beyazgöz balığı, izmarit, menekşe balığı, papuç, papya, melana)

 

Spicara maena
Maena Smaris, Blotched picarel, Gefleckter Schnauzenbrasse, Mendole, Picare
 
...
 
Ülkemizin tüm denizlerinde dağılım  gösterir.

Pelajik (yüzücü)-neritik olup 30-130 m derinliklerde görülür. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu erkek balıkta 23 cm, dişi balıkta 21 cm, yaygın uzunluğu 14 cm dir.

Küçüklerine Kancur, büyüklerine Kanal İzmariti denir. Kıyısaldır. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Batar ve yara yapar.

Posidonia çayırları üzerinde sıkça rastlanır. Önce dişi, sonra erkek olan (protandri) erseliktir (hermafrodittir).
 
Birçok bilimsel sinonim (eş anlamlı) adı vardır. Yaygın olanları; Spicara flexuosa, Smaris chrysalis, Maena chryselis, Spicara chryselis. 

KAĞIT BALIĞITrachipetrus trachypetrus
Ribbon fish, Spanfisch, Poisson Ruban 
 
...
Derin-yüzücüdür (batipelajiktir). 100-600 m derinlikte rastlanabilir.
 
Karadenizde rastlanmaz, diğer denizlerde seyrek görülür. Boyu 3 metre olabilir. 
Yumurta ve larvaları sık sık yüzeye yakın görülür.

Ender türdür. Dik yüzer. 

KALKAN
(Çivili kalkan, karadeniz kalkan balığı, hakiki kalkan, kalkan balığı, kalkan)Psetta maxima
Turbot, Steinbut
 
40 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.  ...

Demersaldır (tabansal), okyanodromdur (okyanus-göçer).

*Acı suya  girer. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 100 cm, yaygın uzunluğu erkek balıkta 50 cm, dişi balıkta 70 cm, maksimum ağırlığı 25 kg, maksimum yaşı 25 yıldır. Eşeysel olgunluğa erişim boyu 41-54 cm dir.

20-70 m derinliklerde rastlanır. Kumlu ya da kayalık zeminde bulunur. Deniz dibi rengini alır ve kendini kamufle ederek çevresine yaklaşan balık ve kabukluları avlar.  Yumurtlama sezonu Nisan ve Ağustos arasındadır.

Bazı araştırıcılara göre Psetta maxima maeotica Karadeniz’de yaşayan alttürdür.

Pahalı ve beğenilen balıktır. Ticari balıkçılığı önemlidir.


ÇİVİSİZ KALKAN
 Scophthalmus rhombus  
Brill, Glattbutt, Barbue
 
...
Demersaldır (tabansal), okyanodromdur (okyanus-göçer).
5-50 metre derinliklerde yayılır.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 75 cm, yaygın uzunluğu 30 cm, maksimum ağırlığı 9 kg, maksimum yaşı 6 yıldır.

Farklı zeminlerde, daha çok kumluk kesimde yaşar. Eşeysel olgunluğa erişim boyu 33 - 41 cm dir. 

KANATLI KIRLANGIÇ
(Uçan balık, uçankırlangıç balığı, uçan balığı)Dactylopterus volitans
Flying gurnard, Flughahn, Grondin volant

36 Cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 
...

Daha çok denizde bulunur fakat *Acı suya  da girer.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 50 cm, yaygın uzunluğu 38 cm, maksimum ağırlığı 1.8 kg dır.

1-100 m derinliklerde rastlanır. Kumlu, çamurlu zemin ile kayalıkların üstünde bulunur. 

Su yüzeyinden 1-1.5 m. yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m'lik süzülerek uçuşlar yapar.

Öncelikle bentik kabuklular, özellikle yengeç, istiridye ve küçük balıklarla beslenir. 


KARABAŞ BALIĞITripterygion tripteronotus
Triple fin blenny, Roter Spitzkopf-Schleimfisch, Triptrygion rouge
 
...
Demersaldır (tabansal).  Göçmen değildir. 6-12 m derinliklerde yaşar.

Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 8 cm, yaygın uzunluğu 6.5 cm dir.

Sığ kayalık kıyıda bulunur. Bentik omurgasızlarla beslenir.
 

KARAGÖZ
(Karagöz, karagöz balığı, baltabaşkaragöz balığı, tahta balığı, çırpıntı, karakulak)Diplodus vulgaris 
Common two banded seabream, Zweibindenbrasse, 
 Sar à téte noire

18 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

 
...
 

Yurdumuzun tüm denizlerinde yaşayan karagöz balığı, ılıman denizlere özgü bir balıktır. Karadeniz'de de bulunmakla beraber sayıca Marmara ve Akdeniz’de olduğundan daha azdır.

Bentopelajik (taban-yüzücü), okyanodromdur (okyanus-göçer).
Kışları 160 metreye kadar derinler çekilirken yazları kıyılara yanaşır genellikle de 50 metreden az derinliklerde rastlanır.

Yüzme keseleri vardır. Yerel balıklardandır. Göç etmezler yaşamlarını doğdukları denizde tamamlarlar. Hermafrodit özellikler gösterir, yani bir müddet sonra cinsiyet değiştirebilir. Üremeleri yurdumuzda suların ısınmasına bağlı olarak Nisan-Temmuz bazen de Ağustos ayları arasındadır. Yumurtalar açık suya dökülür. Genelde sürüler halinde bulunurlar.

45 santim boya, 1,5 kilo ağırlığa erişirlerse de sık rastlanan ortalama boy 15-25 santim arası, yarım kilo civarında ağırlıktır. Karagöz balıklarının 10-12 yıl yaşadıkları sanılmaktadır.

Karagöz balığının yurdumuz sularında hayat hikayesi aynı olan Sargos (Baltabaş karagöz), Sivriburun karagöz, Çizgili karagöz (mercan) adlarında üç farklı türü daha mevcuttur. Bu türler de karagöz ile aynı yaşam hikayesine sahiptir ve genelde birlikte yaşarlar. 


 KAYIŞ BALIĞI
(Kayış balığı, yılansı balık)


Ophidion barbatum
Snake blenny, Bartmännchen, Abadeches 

 

Demersaldır (tabansal). 150 m derinliğe kadar rastlanır. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 25 cm dir. 


*Acı su; Suyun tuzluluk oranının, tatlı suya nazaran biraz daha tuzlu olması, ancak deniz suyu kadar tuzlu olmaması halidir. Böyle bir durum nehir ağızları, haliçler gibi tatlı suyun, tuzlu su ile birleştiği yerlerde veya hafif tuzlu fosil akiferlerde oluşabilir. (Vikipedi)

Sayfanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar
Katkılarından dolayı teşekkürlerimizle.  
Fishbase

Digital Fish Library
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yayınları
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 
Prof. Akın Türker İlkyaz Ege Ü.Su Ü.Fak.  
MEGEP
ICTIOTERM  
IUCN (The International Union for Conservation of Nature) Red List


 


 
  Spor Spor