Salih Bahtiyar
  Römork Kullanımı ve Bakımı
 

RÖMORK KULLANIMI  


Römork kullanabilmek için ne yapmalıyım?

Aracınıza bir çeki demiri ve bir elektrik prizi taktırmalısınız.
Çeki demiri her aracın marka ve modeline göre orijinal temin edilir ve uzman bir mühendis tarafından projelendirilir.

“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olup olmadığı muayene istasyonlarında tespit edilir, tescil ve trafik belgelerine işlenir.
(Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 42)  

Römork için ruhsat çıkartmam gerekir mi?
Yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçmeyen römorklarda herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.


Yüklü ağırlığı 750 kg’ın üzerinde olan römorklar için ruhsat çıkartmanız gerekir.
Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” ile trafik tescili yaptırılır.

Römork Takarak Taşıt Kullanma

Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 86 :
B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kg.’a kadar (750 kg. dahil) olan hafif römorklardan birini takıp kullanabilirler.

750 kg. üstündeki  römorkları araçlara takıp kullanabilmeleri için uygulamalı sınavlardan geçirilmiş olmaları ve belgelerine işlenmiş bulunması zorunludur. Uygulamalı sınavlar römork takılmış araçla yapılır. 


Römorku Araca Bağlama 
Römorku aracınızın arkasına yanaştırınız. Destek tekerinin manivelasını çevirerek bağlantı tertibatının yüksekliğini belirleyiniz. Kaplin çeki topuzunun üzerinde yer alacak şekilde ayarlayınız.

Bir elinizle destek tekerinin manivelasını sola doğru çevirirken, diğer elinizle kaplinin kolunu çekerek topuz yuvasını açık tutunuz. Kaplin çeki topuzunu kavrayana kadar destek tekerini indirmeye devam ediniz.

Kaplinin kolunu bıraktığınızda yerleştiğinden emin olmak için kaplinin kolunu tetiğe basmadan yukarıya doğru çekiniz. Eğer kaplin ayrılmıyorsa bağlantı sağlanmıştır.

Römorkun fişini çeki demirinde bulunan prizin kapağını açarak takınız. Fişin prize yerleşmesi sadece bir pozisyonda mümkündür. Prizde bir yuva, fişte ise bir yuva başlığı göreceksiniz. Takarken yuva ve yuva başlığı iç içe geçmesi gerekir. Lütfen zorlamayınız.

                             
Güvenlik halatını çeki topuzuna takınız.
Her römorkta bir güvenlik halatı vardır. Aracınız hareket halindeyken römork herhangi bir nedenden dolayı çeken araçtan ayrılırsa, güvenlik halatı frenli römorklarda acil fren yaptırır, frensiz römorklarda ise araçtan kopmasını önler. 
Römorku Kullanmadan Önce  
Destek tekerinin manivelasını sola doğru çevirerek yükseltiniz. Teker yuvasına oturana kadar bu işleme devam ediniz.

Şimdi destek tekerin kelepçesini çözerek yukarıya çekip sabitleştiriniz. Destek tekerinin manivelası ve kelepçesinin sıkıca oturduğundan emin olunuz.

Destek tekeri yukarıda belirtildiği gibi sabitleştirilmediği takdirde hareket anında açılabilir ve yere sürterek zarar görebilir.

Hareket etmeden önce el frenini indirerek freni çözdüğünüzden emin olunuz. 

Römorku Araçtan ayırma
Eğer varsa el frenini çekiniz. Yoksa römorkun hareket etmesini engellemek için tekerleri takozlarla sabitleştiriniz.

Destek tekerinin kelepçesini gevşeterek yere indiriniz ve kelepçeyi sıkınız.

Bir elinizle destek tekerinin manivelasını sağa doğru çevirerek bağlantı tertibatını yükseltirken, diğer elinizle kaplinin kolunu tetiğe basarak çekiniz.

Elektrik bağlantısını ayırmak için priz kapağını hafifçe kaldırın ve fişi kavrayarak çekin. Asla ! kabloyu çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 
 
                             
Güvenlik halatını çeki topuzundan çıkartmayı unutmayınız.
 
 
 
 
Römorkunuzda Tekne Taşımaya Başlamadan Önce;
Aracınızın çekebileceği ve yasal izin verilmiş ağırlıklarda, teknenizin ağırlığını taşımaya ve tekne boyutlarına uygun ebat ve özelliklerde bir römork,
Tekne+römork ağırlığını birlikte taşımaya uygun bir çeki demiri ve kaplin seçiniz.

Römorkunuza tip levasında belirlenmiş yük kapasitesinden fazla yük koymayınız !

Römorkun üzerinde insan taşımak tehlikeli ve yasaktır.


TRAFİKTE

Römork Bağlı Trafiğe Çıkmadan Önce
Aracınızın aynalarını arkanızdaki trafiği ve römorkunuzu kolay takip edebileceğiniz açılara ayarlayınız.
Römork lastik basınçlarını gözden geçirin ve bijon somunlarının sıkı ve güvenli olduğundan emin olmak için kontrol ediniz. 

Römork Takılı Araç Kullanırken
Römorkun gerekli ışıklandırma ve sinyal lambalarını kullanarak;
Römorkun diğer araçlar tarafından kolay farkedilmesini, dönüşlerde römorkun hareketlerini takip edilebilmelerini sağlayınız.

Yol Kullanımı
Aracınıza römork bağlı olduğunda kullanım özellikleri değişecektir. Lütfen bunu unutmayınız! Çektiğiniz römorkun toplam ağırlığına göre aracınızın frenleme mesafesi uzayacaktır.
 
Bunu gözönüne alarak, emniyetli araç takip etme mesafesini normal takip mesafesinden daha fazla tutunuz. 

Araca römork bağlı iken toplam araç boyu uzayacak, dönüşlerde bu uzunluğu da hesaba katmanız gerekecektir.

Keskin dönüşlerde dönüş sinyali vererek diğer araçlara niyetinizi gösteriniz ve hızınız azaltarak geniş bir açıyla dönünüz.

Engebeli yollarda daha dikkatli olmanız gerekecek, rüzgarın aracı kullanımınızda olan etkisi artacak. Aracınız üzerindeki kontrolü kaybetmemek için hızınızı yol ve trafik koşullarına göre belirleyiniz.

Römork bağlı olan araçların hız limiti 80 km/h olarak belirlenmiştir. 
 
Herhangi bir nedenden dolayı römorkun sağa-sola gezmesi durumunda ani fren yapmayınız. Kontrolü sağlayana kadar hızınızı yavaş yavaş düşürünüz.

Bakım

İlk bakım
Römorkunuzla 50 km yol yaptıktan sonra tüm tekerlek bijonlarını ve diğer vida ve somunları kontrol ediniz. Gevşemiş vidaları sıkınız.

Fren
Frenli römorkların fren astarları her araçta olduğu gibi kullandıkça aşınır. Frenler tam randımanlı çalışmadığı takdirde bir yetkili servis tarafından frenlere ayar yapılması gerekecektir.  

Yağlama
Çeken aracın fren yapmasıyla birlikte mekanik fren sistemi darbe alır ve devreye girer. Hareketli parçalardan oluştuğu için yılda bir defa gözden geçirilip, belirtilen yerler yağlanması gerekiyor.

Tekne kaydırma ruloları ve pedlerini gözden geçiriniz. Periyodik olarak yağlayınız.

Aşınmayı önlemek için kaplinin içini ve çeki topuzunu hafif yağlayınız. 

Saklama

Römorkunuzu uzun zaman kullanmayacaksanız, nemsiz bir yere freni boşa alarak park ediniz. Freni boşa almadan uzun zaman park ettiğinizde fren pabuçları yapışabilir ve römork hareket etmekte zorlanır.

Tekneyi Römorktan Suya İndirme - Römorka Yükleme İçin >> Tıklayınız 
 
..

Çekici ve Römorkların Tescili
(Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 42)  

Madde 42-  Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kg.’ın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esas ve usullere uygun olarak ayrı ayrı tescil edilirler.

Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma sınırı yazılır.

Traktör römorkları ise, ayrı olarak tescil edilmeyip, bir dilekçe ile müracaat halinde, sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil ve trafik belgesinin ilgili bölümüne işlenir.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/3/2012-28240) Traktör römorklarının arka kısımlarına; Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonu ECE R 69’a uygun iki adet işaret levhası takılır.

Ayrıca, traktöre ait müracaat formu (Ek:1) ile motorlu araç tescil ve trafik belgesi kayıt defterindeki (Ek:2) bölümüne kayıt konur. Sahiplik ve teknik belgesine “...........plakalı traktörün plaka sayısı verilmiştir,” şerhi konur.

Traktör römorklarının noter senedi ile başkasına satış veya devri halinde, belgelere ve deftere kayıt konularak verilen plaka geri alınıp iptal edilir. Yeni sahibi adına tescil için yukarıdaki işlemler yapılır.

Çekiciler dışındaki araçların çekme sistemlerinin “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olup olmadığı muayene istasyonlarında tespit edilir tescil ve trafik belgelerine işlenir.


 
  
 
Anahtar Kelimeler-Keywords: Römork kullanabilmek için ne yapılmalı, römork kullanımı için ruhsat alınması, römork kullanmak için gerekli işlemler, römork takabilme, römorka ruhsat gereklimi, römork kullanımı, römorkta tekne taşıma, römork ruhsatı, römork takma,
 
  Spor Spor