Salih Bahtiyar
  Türkiye Tatlısu Balıkları Listesi
 

TÜRKİYE TATLISU BALIKLARI LİSTESİ
Bilimsel Adları

 


 

 


 

 

 


TAKIM :
PETROMYZONTES

1. Familya : PETROMYZONTIDAE

Lampetra (Eudontomyzon) mariae Berg, 1931 (Deniz Dokuzgözlüsü)
Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (Dere Dokuzgözlüsü)
Lampetra lanceolata Kux ve Steiner, 1972 (Dere Dokuzgözlüsü)

TAKIM : ACIPENSERIFORMES

2. Familya : ACIPENSERIDAE (MERSİN BALIKLARI)

Acipenser güldenstaedti Brandt, 1833(Rus Mersin Balığı)
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 (Şip Balığı)
Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) Çuka, Çiga Balığı)
Acipenser stellatus (Pallas, 1770) (Mersin Balığı)
Acipenser suturio (Linnaeus, 1758) (Kolan Balığı)
Huso huso (Linnaeus, 1758) (Mersin Morinası)

TAKIM :ANGUILLIFORMES

3. Familya : ANGUILLIDAE (YILANBALIKLARI)

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Tatlısu Yılan Balığı)

TAKIM :CLUPEIFORMES

4. Familya : CLUPEIDEA (RİNGABALIKLARI)

Clupeonalla abrau muhlisi Neu, 1934 (Cüce Ringa Balığı)
Alosa fallax nilotica Geoffroy, 1827 (Tirsi Balığı)
Alosa (Caspialosa) caspia maeotica Grimm, 1901 (Ringa Balığı)
Alosa (Caspialosa) caspia tanaica Grimm, 1901 (Ringa Balığı)
Alosa (Caspialosa) nordmanni Antipa, 1905 (Tirsi Balığı)

TAKIM :SALMONIFORMES (ALABALIKLAR)

5. Familya : SALMONIDEA (ALABALIKLAR)

Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858 (Dağ Alası)
Salmo trutta abanticus Tontonese, 1954 (Abant Göl Alabalığı)
Salmo trutta caspius Kesler, 1877 (Alabalık)
Salmo trutta labrax Pallas, 1811 (Deniz Alası, Alabalık)

6. Familya : ESOCIDEA

Esox lucius (Linnaeus, 1758) (Turna Balığı)

TAKIM :CYPRINIFORMES (SAZANLAR)

7. Familya : CYPRINIDAE (SAZANLAR)

Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Çıplak Balığı)
Acanthalburnus microlepis Filippi, 1863 (İnci Balığı)
Acanthobrama marmid Heckel, 1843 (Tahta Balığı)
Acanthobrama mirabillis Ladiges, 1960 (Tahta Balığı)
Pseudophoxinus maeandricus (Ladiges, 1960)
Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782 (Noktalı İnci Balığı)
Alburnus albidus Costa, 1838 (İnci Balığı)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (İnci Balığı)
Alburnus akili Battalgil, 1942 (İnci Balığı)
Alburnus filippii Kessler, 1877 (İnci Balığı)
Alburnus charusini Herzenstein, 1889
Alburnus coeruleus (Günther,1869)
Alburnus heckeli Battalgil, 1942 (İnci Balığı)
Alburnus orontis Sauvage, 1882 (İnci Balığı)
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) (Kocaağız Balığı)
Aspius vorax Heckel, 1843 (Sis Balığı)
Barbus capito capito Guldenstaedt, 1773 (Caner, Bıyıklı Balık)
Barbus capito pectoralis Heckel, 1843 (Bıyıklı Balık)
Barbus esocinus Heckel, 1843
Barbus mursa Guldenstaedt, 1773 (Murzu Balığı)
Barbus plebejus ercisianus Karaman, 1971 (Bıyıklı Balık)
Barbus plebejus escherichi Steindachner, 1897 (Bıyıklı Balık)
Barbus plebejus kosswigi Karaman, 1971 (Bıyıklı Balık)
Barbus plebejus lacerta Heckel, 1843 (Bıyıklı Balık)
Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) (Sirink, Bıyıklı Balık)
Barbus rajanorum rajanorum (Pallas 1814) (Sirink, Bıyıklı Balık)
Barbus subquineuneiatus Gunther, 1868 (Bıyıklı Balık)
Barbus xanthopterus Heckel, 1843 (Maya Balığı)
Barilius mesopotamicus Berg, 1932
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) (Tahta Balığı)
Capoeta antalyensis (Battalgil, 1943) (Kara Balık)
Capoeta barroisi (Lortet, 1894) (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta angorae (Hanko, 1924) (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta bergamae Karaman, 1971 (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta damascina (Cuvier ve Valenciennes, 1842) (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta kosswigi Karaman, 1969 (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta sieboldi (Steindachne, 1864) (Siraz Balığı)
Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) (Siraz Balığı)
Capoeta pestai (Pietschmann, 1933)
Capoeta tinca (Heckel, 1843) (Karabalık,Siraz Balığı)
Capoeta trutta (Heckel, 1843) (Lekeki Siraz Balığı, Kara Balık)
Carasobarbus luteus Heckel, 1843
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) (Havuz Balığı)
Carassius auratus gibelio (Bloch 1782)
Chalcalburnus chacloides Guldenstaedt, 1772 (Tatlısu Kolyoz Balığı)
Chalcalburnus mossulensis Heckel, 1843 (Gümüş Balığı)
Chalcalburnus sellal (Heckel, 1843) (Gümüş Balığı)
Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811 (İnci Kefali)
Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899 (Karaburun)
Chondrostoma cyri Kessler, 1877 (Karaburun Balığı)
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (Karaburun Balığı)
Chondrostoma regium Heckel, 1843 (Karaburun Balığı)
Cyprinion macrostomus Heckel, 1843
Cyprinion tenuiradius Heckel, 1849
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (Sazan Balığı)
Garra variabilis Heckel, 1843 (Yapışkan Balık)
Garra rufa Heckel, 1843 (Yağlı Balık)
Gobio gobio gymnostethus Ladiges, 1960 (Dere Kayası)
Gobio gobio insuyanus Ladiges, 1960 (Dere Kayası)
Gobio gobio intermedius Battagil, 1944 (Dere Kayası)
Gobio gobio microlepidotus Battalgil, 1942 (Yağlıca)
Gobio hettitorum Ladiges, 1960 (Derekaya Balığı)
Gobio persus Gunther, 1899 (Dere Kayası)
Hemigrammocapoeta kemali Hanko, 1924
Hemigrammocapoeta sauvagei Lortet, 1883
Kosswigobarbus kosswigi Ladides, 1960
Ladigesocyris ghigii Gienferrari, 1927
Leucalburnus kosswigi
Karaman, 1972
Laucalburnus satunini
(Berg, 1910)
Leucaspius delineatus
(Heckel, 1843)
Ladigesocypris ghigii
(Gianferrari, 1927)
Leuciscus cephalus
(Linnaeus, 1758)
Leuciscus borystenicus
Kessler, 1859 (Tatlısu Kefali)
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (Tatlısu Kefali)
Leuciscus cephaloides (Battalgil 1942 )
Leuciscus kurui Bogutskaya 1995
Leuciscus lepidus Heckel, 1843 (Akbalık)
Phoxinellus crassus (Ladiges 1960)
Phoxinellus (Spinophoxinellus) anatolicus Hanko, 1924 (Yağ Balığı)
Phoxinellus zeregii kervillei Pellegrin, 1911 (Ot Balığı)
Phoxinellus zeregii meandri Ladiges, 1960 (Ot Balığı)
Phoxinellus zeregii fahirae Ladiges, 1960 (Ot Balığı)
Phoxinellus handlirschi Pietschmann, 1933
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Ot Balığı)
Psuedorasabora parva (Temminck & Schlegel, 1846)
Rhodeus sericeus amarus
Bloch, 1782 (Acıbalık)
Rutilus frisii Nordmann, 1840 (Levkit Balığı)
Rutilus rubilio Bonaparte, 1837 (Gördek Balığı)
Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 (Kızılgöz Balığı)
Rutilus tricolor Lortet, 1883 (Gördek Balığı)
Scardinus erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) (Kızılkanat)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) (Kadife Balığı)
Tor canis (Valenciennes, 1842) (Bıyıklı Balık)
Tor grypus Heckel, 1843 (Bıyıklı Balık)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) (Eğrez Balığı, Kavinne Balığı)

8. Familya : COBITIDAE

Cobitis kellei Erkakan, Atalay-Ekmekci ve Nalbant, 1998
Cobitis elazigensis
Coad ve Sarıeyyüpoğlu, 1988
Cobitis fahireae
Erkakan, Atalay-Ekmekci ve Nalbant, 1998
Cobitis splendens
Erkakan, Atalay-Ekmekci ve Nalbant, 1998
Cobitis simplicispinna
Hanko, 1924 (Çöpçü Balığı)
Cobitis vardarensis
Karaman, 1928
Cobitis vardarensis kurui Erkakan, Atalay-Ekmekçi ve Nalbant, 1998
Cobitis strumicae
Karaman, 1955
Cobitis turcica
Hanko, 1924
Sabanejewia aurata
(De Filippi, 1863)
Orthrias (Noemacheilus) angorae
(Steindachner, 1897) (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) argyrogramma (Heckel, 1846) (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) frenatus (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) insignis (Heckel, 1843) (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) panthera (Heckel, 1843) (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) tigris (Heckel, 1843) (Çöpçü Balığı)
Orthrias (Noemacheilus) tschaiyssuensis (Banarescu ve Nalbant, 1964) (Çöpçü Balığı)
Seminemachelius lendli (Hanko, 1924) (Çöpçü Balığı)
Paracobitis malapterura (Valenciennes, 1846) (Çöpçü Balığı)
Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu ve Nalbant, 1964 (Çöpçü Balığı)

TAKIM: SILURIFORMES

9. Familya : ARIIDAE

Arius cous Heckel, 1843 (Bodur Yayın Balığı)

10. Familya : BAGRIDAE

Mystus colvillii Günther, 1874 (Kedi Balığı)
Mystus halepensis Valanciennes, 1839 (Kedi Balığı)

11. Familya : CLARIIDAE

Clarias lazera Valanciennes, 1840 (Kara Balığı)

12. Familya : SILURIDAE

Silurus glanis (Linnaeus, 1766) (Yayın Balığı)
Silurus triostegus Heckel, 1843 (Yayın Balığı)

13. Familya : SISORIDAE

Glyptothorax armeniacus (Berg, 1918) (İğneli Küçük Yayın Balığı)
Glyptothorax kurdistanicus Berg, 1931 (Vantuzlu Yayın Balığı)

TAKIM : GASTEROSTEIFORMES

14. Familya : GASTEROSTEIDAE

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) (Dikence Balığı)

15. Familya : SYNGNAHIDAE (DENİZİĞNELERİ)

Sygnatus abaster Risso, 1826 (Deniz İğnesi)

TAKIM : CYPRINODONTIFORMES

16. Familya : CYPRINODONTIDAE (DİŞLİ SAZANCIKALAR)

Aphanius burduricus Akşıray, 1948
Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) (Dişli Sazancık, Yosun Balığı)
Aphanius anatoliae splendens (Kosswig ve Sözer, 1945)
Aphanius anatoliae sureyanus
(Neu, 1937)
Aphanius anatoliae transgradiens

Aphanius asquamatus (Sözer, 1942) (Dişli Sazancık)
Aphanius danfordi Boulenger, 1890
Aphanius mento
(Heckel, 1843)
Aphanius fasciatus (Cuvier et Valanciennes, 1821) (Sivrisinek Balığı)

17. Familya : POECILIDAE

Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Sivrisinek Balığı)

TAKIM : MUGILIFORMES

18. Familya : ATHERINIDAE

Atherina boyeri (Linnaeus, 1766) (Gümüş Balığı)

19. Familya : MUGILIDAE (KEFALLER)

Mugil abu Heckel, 1846 (Kefal Balığı)
Mugil auratus Risso, 1810 (Altınbaş Kefal, Sarıkulak)
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) (Haskefal)
Mugil labeo Cuvier, 1829 (Dudaklı Kefal)
Mugil labrosus Risso, 1826 (Sivriburun Kefal, Kalın Dudaklı Kefal)
Mugil ramada Risso, 1826 (Pulatarina, Kefal)
Mugil saliens Rissi, 1810 (İlarya Balığı)

TAKIM : PERCIFORMES (LEVREKLER)

20. Familya : PERCIDAE (LEVREKLER)

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (Tatlı Su Levreği)
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) (Sudak Balığı), (Dişli Balık)

21. Familya : CENTRARCHIDAE

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (Güneş Balığı)

22. Familya : BLENNIIDAE

Blennius fluviatilis Asso, 1801 (Horozbina Balığı)

23. Familya : GOBIIDAE (KAYA BALIKLARI)

Mesogobius bathracocephalus Pallas, 1911 (Kayakurbağa Balığı)
Neogobius cephalargoides Pinchuk, 1976 (Küçük Kaya Balığı)
Neogobiusfluviatilis fluviatilis Pallas, 1814 (Tatlı Su Kaya Balığı)
Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857 (Küçük Kaya Balığı)
Neogobius melanostomus Pallas, 1811 (Kumkaya Balığı)
Neogobius platyrostris Pallas, 1811 (Sarı Kaya Balığı)
Zostrisesser ophiocephalus Pallas, 1811 (Saz Kaya Balığı)
Gobius ratan Nordmann, 1840 (Kaya Balığı)
Knipowitschia ephesi Ahnelt, 1995 (Kaya Balığı)
Knipowitschia mermere Ahnelt, 1995 (Kaya Balığı)
Pomatoschistus microps leopardinus Nordmann, 1840 (Küçükkaya Balığı)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811) (Tatlısu Kaya Balığı)

TAKIM : PLEURONECTIFORMES (PİSİBALIKLARI)

24. Familya : PLEURONECTIDAE (PİSİBALIKLARI)

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) (Pisi Balığı, Dere Pisisi)

TAKIM : MASTACEMBALIFORMES

25. Familya : MASTECEMBALIDAE

Mastecembelus simack Valbaum, 1792 (Dikenli Yılan Balığı)

KAYNAK

 
  
 
  Spor Spor