Salih Bahtiyar
  Tatlısu Balıkları 3
 
 


SAZAN
(Sazan, Avrupa Sazanı, Pullu Sazan, İsrail sazanı, Aynalı sazan, Kral Sazan)


 
Cyprinus carpio 
Common carp, Karpfen, Carpe commmune

40 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
Dünyadaki balık aileleri içinde en fazla türe sahip olan aile sazangiller (cyprinidae) ailesidir. Sazan balığı, taşıma ve aşılama yoluyla dünyaya yayılmıştır.

Ilıman iklim bölgelerinin ekonomik öneme sahip türü olan sazan balıkları, sıcağı sevmesinin yanında soğuğa da dayanıklı bir balık türüdürler. Kirlilik ve su ısısı farklarına karşı da çok dayanıklıdırlar. Sazan, geniş bir ısı toleransına sahiptir.  Az  miktarda  oksijene  gereksinim  duyar ve bulanık suları tercih eder.   
...

20°C’nin  üzerinde  iyi  gelişme gösterirler. 1°C su sıcaklığına ve ani sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığında da yaşayabilirler. Sazan  balıkları  %5  tuzlulukta  ve  5-9  arasındaki  pH’larda  büyümektedir. 

Omnivor beslenir (hem bitkisel, hem hayvansal besinler). Besinlerini bentik su hayvanları, planktonlar, bitki parçaları ve bitkisel artıklar oluşturur. Dipteki küçük su canlılarını çamurla birlikte alıp çamuru  geri  atar.  Bu  yüzden çamur  içinde oyuklar açar.  Büyük sazanların bazı  küçük balıkları yedikleri de  gözlenmiştir. 

15 derece ve üstü bahar aylarında sığ sularda bitki örtüsü içine yumurtalarını rastgele bırakır. Yumurta bırakan dişiyi en az üç erkek balık takip ederek yumurtaları döller. Bir hafta sonrasında yumurtadan çıkan yavrular bir süre kendi sarı kesesi içinde kapalı beslenir. Daha sonra dışarı çıkan savunmasız yavru sazanlar Sudak, Levrek gibi balıklara sıkça hedef olurlar. 

Sazan diğer olta balıklarından daha özgün beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Bitki, yumuşakça, kabuklu, diğer balıkların yumurtaları veya yavruları, algler, solucanlar gibi her türlü yemle beslenir. İhtiyatlı yemlenen bir balıktır. Çevresinde ani değişiklik veya yem gördüğünde ihtiyatlı davranır ve o yeme hemen atlamaz. Sabır ve zamana ihtiyaç olan avcılığı vardır.

Ticari, amatör avcılığı ve yetiştiriciliği önemlidir.

Kayıt edilen en yaşlı bireyi 20 yıllık olmasına karşın sazanların çok daha uzun yaşadığı bilinmektedir. 47 yıldan fazla yaşam yılı ve 75 kilodan fazla ağırlıkta olabilir. Dünya rekoru Sazan
 (Kaynak), Lac de St Cassien-Fransa'da 1987 yılında yakalanan 34 Kg ağırlığında bir balıktır.

           
AYNALI SAZAN


  
Cyprinus carpio  
Mirror Carp, Spiegelkarpfen,
Carpe miroir

40 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

Pullu sazana görünüm olarak çok benzer. Dağınık ve seyrek pul yapısı ile pullu sazandan görünüm olarak ayrılır. 

Kayıtlara girmiş maksimum uzunluk 120 cm, ortalama uzunluk 45- 65 cm, maksimum ağırlık (Avrupa)  42 kg 637 gr, ortalama  ağırlığı 2,7 -6.8 kg, Yaşam süresi 9-45 yıl arasıdır. Ancak, 
kayıtlara geçmiş 45 +yıl yaşamı olanları vardır.

Yaşam alanı, beslenme ve üreme karakterleri pullu sazanla benzerlik gösterir. Yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sportif balıkçıkta da önemi olan bir balıktır.


ÇIPLAK SAZAN
(Pulsuz sazan)Cyprinus carpio
Leather carp, Lederkarpfen, Carpe cuir

Derisinde yok denecek kadar az pul bulunan bir sazan türüdür. Pullu ve aynalı sazanla benzer karakter gösterir ve onlara göre daha yavaş büyür.

SOMON
(Som balığı)Salmo salar 
Atlantic salmon, Lachs, Saumon
Karadeniz’de yetiştiriciliğinin denendiği ancak başarısız olan ve o yıllardan sonra dilimize "Somon" adıyla da giren Atlas Okyanusu’nda yaşayan Alabalıkgil bir türdür. 

Boyu maksimum 150 cm ve ağırlığı 47 kg kadar olabilir. Bilinen en yaşlı birey 13 yıllıktır. Taban-yüzücü (bentopelajik) ve yukarı-göçerdir (anadromdur). Deniz, acı-su ve tatlı-suya girer. Ticari balıkçılığı ve yetiştiriciliği çok önemlidir.   
...

Genç bireyler tatlısuda 1-6 yıl kaldıktan sonra denize göçerler. Denizde 1-4 yıl geçirirler. Eşeysel (cinsi) olgunluğa ulaşanlar doğdukları tatlı-suda yumurtladıktan sonra yeniden denize dönerler. Ancak bunların büyük çoğunluğu yumurtlama sonrasında ölür. Tatlısudaki büyüme yavaştır. Denizde daha hızlı büyürler. 
         Somon ile Denizalası arasındaki farklar

1. Somon'un kuyruk çatalı içbükey, D.alasında dış bükey ya da
   düze yakın.
2. Somon'un kuyruk sapı ince, D.alasının daha kalın.
3. Somonun yanal çizgisinin altında siyah noktalar yok.
4. Somon'un gözü, altçene plakası hizasının önünde.
5. Somonun başı daha sivri, D.alasının daha yuvarlak ve küt.
  ...

SUDAK
(Alman Ievreği, akbalık, dişli balık)Stizostedion lucioperca
 
Pike-perch, Zander, Sandre


26 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.
 
...

 


 

 


 

 

 
Küçük  Çekmece, Sapanca, Ladik, Eğirdir, Marmara ve Seyhan baraj gölleriyle, Bafra, Terme ve Samsun yörelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 

Yüzücü (pelajik), yaşam derinlik aralığı 2 - 30 m, genellikle 2-3 m, potamodromdur (göçer). Yumurtlama için kısa göçler yapar. Cinsel olgunluğa ilk erişme boyu 28-46 cm dir. Max. boyu 1 m. ortalama 50 cm, kayıtlara geçmiş maksimum ağırlık 20 kg, yaşı: 17 yıldır.  


Etinin lezzetli oluşu yüzünden büyük bir ekonomik önem taşır. Fakat beslenmesi tamamen diğer canlı balıklara dayandığı için kültür şartlarında yapay üretimi yapılamaz. Ancak, diğer balıkların çok bulunduğu doğal göllere aşılanarak stoklar daha  ekonomik  şekle  dönüştürülebilir.  

Bu  amaçla,  memleketimizin  bazı  doğal  göl  ve barajlara adı geçen balıklarla aşılanarak iç sularımız daha verimli hâle getirilmiştir. Bununla beraber,  bu  balıklann  doğal  sularımıza  aşılanması  bir  taraftan  da  kötü  sonuç  ortaya koymuştur. Zira göldeki diğer formların tüketilmesi sonucu gıda zincirinde bir kopukluk meydana gelmiş,  dolayısıyla doğanın dengesi  bozulmuştur
.
 
Vücut ince uzun yapılı olup küçük ktenoid pullarla örtülüdür. Başı daha sivridir ve uzunluğu  standart  vücut  boyunun  1/4’ü  kadardır.  Üst  çenenin  arka  ucu,  gözün  arka kenarından indirilen düşey çizgiye kadar uzanır. Ağızda iyi gelişmiş, sivri uçlu köpek dişleri bulunur. Solungaç kapaklarının üzeri genellikle çıplaktır ve solungaç kapağının sonunda diken şeklindeki uzantı yoktur. Özellikle erkeklerde, baş ile I. sırt yüzgeci arasında kalan sırt bölgesi hafif tümsektir. Kuyruk yüzgeci az girintili ve loplarının ucu yuvarlaktır.

Vücudun genel rengi parlak beyaz olup sırt kısmı griyeşil, yan taraflar ve karın bölgesi ise, gümüş, beyazıdır. Vücudun yanlarında ve özellikle yan çizginin  üstünde kalan bölgede, sayıları 10-12 arasında değişen kahverengi-esmer benekler bulunur. Sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin ışınları arasındaki zarlar üzerinde, düzenli sıralanmış kahverengi benekler vardır. 

Bu tür, genel olarak tatlı ve az tuzlu sularda yaşayabilir. Tatlı su formları, akarsuların aşağı havzalarında ve özellikle büyük göllerde bulunur. Hazar ve Azak denizinde tuzlu sudayaşayan formu bulunmaktadır. Pusu avcısıdır. Turna balığı gibi çok yırtıcı olmakla beraber, yutabildiği balıklar daha küçük boyludur. Yırtıcı olan bu balığın başlıca gıdasını özellikle sazan türü balıklar oluşturur.

Yumurtlama devresi  Nisan-Haziran ayları  arasıdır.  Cinsel  olgunlaşma 3-4  yaşında gerçeklesir.  Yumurtalar  dişi  balık  tarafindan  çakıllı-kumlu  zeminlerdeki  taşlar  ve  bitki kökleri üzerine yapıştırılır. Bir dişi balık vücut ağırlığının her kg’ı için 1-1.5 mm çapında 200.000 kadar yumurta verebilir.   Ticari ve amatör avcılık değeri yüksektir.
 

TAHTA BALIĞI
(Abdalca)Blicca bjoerkna (sino. Abramis bjoerkna)
Silver bream, Halbbrachsen, Brème bordelière


Marmara, Ankara, Batı Anadolu ve Karadeniz havzalarında ılıman sığ ova gölleri, yavaş akan büyük nehir ve kanallarda  yaşar. Kumlu nehir altında genellikle çok boldur.

Demersal (tabanda yaşayan), potamodrom  (Akarsuyun kendi içerisinde veya bir gölden akarsuya göç eden) türdür.

10 yıldan fazla yaşar. Kayıt edilmiş maksimum uzunluk 36 cm. ortalama boyu 20 cm.dir. Kayıtlara geçmiş en fazla ağırlığı 1 Kg.dır.

Mayıs-Temmuz ayları arasında batık bitki, kök ve hatta sığ çakıllıkların alt kıyısı boyunca yumurtlar.

Bentik omurgasızlarla genelde geceleri beslenir.  Ticari avcılık  değeri yoktur.
 ...


TAŞALTI BALIĞICottus gobio 
Bullhead, Groppe, Koppe, Chabot
 
...

Orta ölçekli nehirlerin, küçük derelerin soğuk, berrak ve hızlı akan sularında ve soğuk göllerin çakıllı veya kayalık kıyılarında bulunur.

Tabansaldır (demersal). Kayıtlara geçmiş maksimum boyu 18 cm, ortalama uzunluğu 10 cm, maksimum yaşı 10 yıldır. 

Besinleri bentik omurgasızlar, balık yumurta ve larvalarıdır. 

2-4 yıl arasında ilk cinsel olgunluğa erişir. Mart-Nisan aylarında yumurtlar. Çakıllı diplere yumurtalarını bırakır. Bir tek erkek birey birçok dişinin yumurtasını dölleyebilir. Erkek balık kuluçka süresince yumurtaları korur.
TAŞISIRAN BALIĞI

 

Cobitis taenia 
Spined loach, Steinbeisser, Dorngrundel, Loche De Rivire


Küçük ova derelerinden itibaren büyük nehirlerde, kanallar, hendekler, körfezler ve kum tabanlı göllerde yaşar. 

Tabansal ve göçmendir. Kayıt edilmiş maksimum uzunluk 13.5 cm, ortalama uzunluk 5 cm, maksimum yaş 5 yıldır.

Geceleri avlanır. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir, bu arada avlarıyla birlikte kumlarıda ağzına alarak çiğner.

Nisan-Temmuz arası yumurtlar.  18°C üzerindeki sıcaklıklarda yapışkan yumurtalarını taşlara, köklere, bitki saplarına bırakır. Doğa dengesi yönü ile değerlidir.
TATLISU KOLYOZU 

 

Chalcalburnus chalcoides 
Danube bleak, Kislarischer hering 
 ......

Nehirlerin alt parçaları, kıyı gölleri, nehir ağızlarında ve denizlere komşu tatlı-tuzlu su bölgelerinde yaşar.

Yüzücü (pelajik) ve potamodromdur (göçmen). 

Kayıt edilmiş maksimum boy 40 cm, yaygın boy erkek balıklarda 20 cm, dişilerde 28 cm.dir. 

Ağırlıklı olarak planktonik kabuklular, karasal böcekler ve küçük balıklarla beslenir.

Kuvvetli akan nehirlerde çakıllı bölgelere yumurta bırakır. Çakıl ve taşlara yapışan yumurtaların olduğu bölgeyi dişi ve erkek balık bekleyerek korurlar. Yumurtalardan larvalar çıktıktan bir süre sonra yetişkin balıklar deniz, göl ya da nehir ağızlarında geri göç ederler.  
...

           
TATLISU KEFALİ
(Tatlısu kefali, Ak Kefal, Ak balık, Kepenez, Kasna)Squalius cephalus
(sin. Leuciscus cephalus)
 European chub, 
Döbel, Chevaine

20 cm.den küçüğünün avlanılması yasaktır.
 
...
Kumluk ve yavaş akan ova nehirleri, bu nehirlerin kıyılarında bulunan büyük göllerde, çay ve derelerde yaşar. Akarsular soğurken göllere yumurtlama göçü yapar.

Kayıt edilmiş maksimum boy 60 cm (erkek), ortalama yaygın boyu: 30 cm, maksimum ağırlık: 8 kg, maksimum yaş: 22 yıldır.

İlk cinsel olgunluğa erişim boyu 7-30 cm, İlk cinsel olgunluğa erişim boyu yaşı erkeklerde 4-6 yıl, dişilerde 3-4 yıldır. Yıl boyunca birden çok zamanda yumurta bırakır.

Küçükleri sucul ve karasal materyallerle, erişkinler balıkla beslenir. İnci balığı (alburnus alburnus) ile verimli melezler oluşturur. Amatör olta avcılığında popüler bir balıktır.


TATLISU SARDALYASI

 

     1. Clupeonella abrau muhlisi 
      (Türkiyenin endemik türü) 
     2. Clupeonella abrau abrau)

Clupeonella Abrau Muhlisi ve Clupeonella Abrau Abrau aynı aileden Sardalya türleridir. Clupeonell abrau muhlisi, Türkiye'nin endemik (yalnız Türkiye bulunan, yerli) türüdür. 

Clupeonella abrau abrau ise, Rusya'nın denizle bağlantısı olmayan Abrau gölü ile Türkiyede Marmara Denizi ile bağlantılı Apolyont gölünde yaşamaktadır. 

Clupeonella Abrau Muhlisi, Türkiye'ye endemik (yerli ve başka yerde olmayan), pelajik tatlı su türüdür. Max. boyu 8 cm olabilir. Su yüzeyinde sürüler haline dolaşır. Küçük pelajik kabuklular ve sazan yumurtalarıyla beslenir.

Clupeonella abrau abrau, Rusya'nın Novorossiisk bölgesi yakınında, deniz seviyesinden 84 metre yükseklikte ve denizle bağlantısı olmayan Abrau gölü ile Türkiyede Marmara Denizi ile bağlantılı Apolyont gölünde yaşamaktadır. Pelajik ve göçmen olmayan türdür. Kayıtlara geçmiş max. boyu 9.5 cm, max. yaşam süresi 2 yıldır.
 ...
 TRAKYA LEVREĞİGymnocephalus cernua 
Ruffe, Kaulbarsch, Gremille

 
 


Sığ, besin maddeleri açısından zengin olan ötrofik göller, ova ve dağ eteği nehirlerde yaşar. Balık bolluğu ötrofikasyona bağlıdır. Derin göllerde tatlısu levrekleri (Perca fluviatilis) ile içiçe yaşayabilir.

Kayıt edilmiş maksimum boy 25 cm, ortalama yaygın boyu 12 cm.dir. Maksimum ağırlık 400 g, maksimum yaş 10 yıldır.
 
Karanlık ortamlarda yaşamak için gelişmiş duyu sistemlerine sahiptir. Başında bulunan yüksek hassasiyetli kanallar ve yanal çizgisini kullanarak gece karanlıkta beslenebilir. Bulanıklık, kirlilik ve tuzluluğu tolore edebilir (% 12 tuzluğa kadar).

Zooplakton ve balıklarla beslenir. 

İlk cinsel erişkinlik yaşı 2-3 yıl, boyu 12-13 cm.dir. Dişiler genelde erkeklerden daha hızlı büyür. 

Yumurtlama genellikle su sıcaklıkları 6°C ulaştığınızda başlar. Nisan ve Temmuz ayı boyunca sürer.

Turna balığı avında yem olarak kullanılır. 
 ....

           
TURNA BALIĞIEsox lucius
 
Northern pike, Horned pike,
Pike, Hecht, Broche

40 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

                       
Tabana yakın (demersal) ırmak-göçer (potamadrom) balık olup 0-30 m’ler arasında yayılır. Ekonomik değeri yüksektir. Dolaykutupsal olup tatlı sularda bulunur. 

Erkek 137 cm, 28 kg ve dişi 150 cm ve 35 kg olabilir. 30 yıl kadar yaşar. Cinsel olgunluğa erişim boyu  25-63 cm dir.

Çokça farklı bölge sularına aşılanmış ve önemli ekolojik sorunlara yol açmıştır. Genellikle tek dolaşır. Çoğunlukla balıkla beslenir, yamyamdır.
 
Yetiştiriciliği sorunlu olup çoğu kez yapılamamaktadır. Yapay yem almaz.

Asalak taşıması nedeniyle iyi pişirilmeden yenmemelidir. 

  ...
 
YAĞLI BALIK
(Kangal Balığı, doktor balığı)

 

Garra rufa 
Kangal fish, Doctor fish. 


Koruma altına alınmış türdür.
 

Türkiye, Ortadoğu ve İrandaki nehirlerde, küçük çamurlu derelerde, küçük göletlerde ve termallerde yaşayan, Cyprinidae ailesinden taban-yüzücü (bentopelajik), göçmen olmayan tatlısu balığıdır.

Türkiyedeki balıklar için rapor edilmiş maksimum boy 13 cm, maksimum ağırlık 39 gr   (Kara ve Alp 2005), İranda rapor edilmiş maksimum boy 24 cm, maksimum ağırlık 129 gr (Esmaeili ve İbrahimi 2006) dır.

Yumurtlama zamanları bölgesel farklılıklar göstermektedir. Yumurtlama temiz ve çakıllı nehir tabanına, Dicle nehrinde Mayıs-Haziranda (Ünlü 2006), Sivas ve iç Anadoluda Mayıs ayında (Yazdanpanah 2005) ve mevsimsel değişimlerine bağlı olarak Temmuz ayına kadar sürmektedir.
 
Sivas ilimizin Kangal ilçesinde termallerde insan ölü derisini yiyerek, bazı deri hastalıklarını (Sedef ve bazı deri hastalıkları) tedavi etmesiyle ünlüdür.

Dişleri yoktur.  Suyun etkisiyle yumuşamış yaraları dudaklarının özel yapısıyla emerek kemirir.

Yurt dışında birçok ülkeye götürülmüş, çoğaltılmış "Doktor Balık" olarak lanse edilmiş ve ticari meta olarak kullanılmaktadır. Ancak, balığın tedavi edici özelliğinin etkili olabilmesinin Türkiyedeki termallerdeki suyun kimyasal yapısıyla yakın ilişkisi olduğu bildirilmektedir. Amerikaya da götürülmüş. Ancak, şimdilerde birçok eyalette kullanımı yasaklanmıştır.

 ...

 YAYIN
(Karabalık, atbalığı, galyanos, gılyanus, yılanus, çılpık, çapak, ağzıbüyük, kelebek)Silurus glanis 
Wels catfish, Wels, Loup

90 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

 


 

 


 

 

 

Büyük veya orta ölçekteki nehirler ve bitki örtüsü fazla olan göllerde  (Kızılırmak, Yeşilırmak, Meriç, Menderes, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle, Sakarya Nehirlerinde, baraj göllerinde  ve daha küçük sularda) yaşayan yayın balığı, dev mersin balıklarının yumurtlamak için denizlerden tatlı sulara girmesi dışında, tatlı suların en büyük ve uzun ömürlü yırtıcı balığıdır.

Taban-yüzücüdür (bentopelajik). Yaşam derinlik aralığı 0-30 m dir. Göçmen değildir.

Cinsel olgunluğa ilk erişim yaşı 2-3 yıl, Cinsel olgunluğa ilk erişim boyu 86-108 cm.dir. Maksimum uzunluk 500 cm, ortalama uzunluğu 300 cm, maksimum yayınlanan ağırlık 306 kg ve rapor edilmiş maksimum yaş 80 yıldır.

Yumurtlama Nisan ayında başlar. Yumurtadan larvalar çıkana kadar yayın balığı yumurtaları bekler.

Rengi yaşadığı suya göre gri, petrol yeşili; karnı ve yanları kirli sarıdır, sırtında iri siyah lekeler vardır bazen bu siyah renk balığın genel rengine hâkim de olabilir. Pulsuzdur, derisi kaygandır.

Gözleri gece avlanan hayvanların büyük çoğunluğunda olduğu gibi vücuduna oranla küçüktür. Üst çenesinde iki uzun alt çenesinde dört daha kısa olmak üzere toplam üç çift duyu organı (bıyık) vardır.
 
Çenelerindeki bıyık şeklindeki duyu organları oldukça iyi gelişmiştir ve ayrıca kafa kısmından başlayarak vücudu boyunca uzanan bir duyu hattı ile suda oluşan en ufak titreşimleri  dahi  hisseder. Sudaki  hareketlerden  oluşan  titreşimler  yayının  hemen  deri altındaki duyu organlarına derideki gözenekler vasıtası ile ulaşır, deri altındaki duyu organlarının bulunduğu kanal balığın boyunca uzanır.

Ayrıca yayın balığının koku alma duyusu da çok gelişmiştir. Bu duyularla donanmış yayın balığı rahatlıkla avlanır. Küçük balıklar, kerevit, solucan, kurbağa, su kuşları gibi gıdalarla beslenirler.  Avını bütün yutar. Genelde gece yemlenir. Nadiren gündüz avlandığı görülmüştür.

Yayın balığının ağzı çok büyüktür ve kesici diş yoktur, alt ve üst çenesinde sıralar hâlinde batıcı içe dönük daha çok avı tutma görevi yapacak dişler vardır. Alt çenesini hafifçe uzun olması sebebiyle dipten beslenmeye pek müsait olmayan bir yapısı olmakla beraber dipten de beslenir.

Herşeyi yutmak gibi bir eğilimi vardır. Yakalanan balıkların midesinden ayakkabı, teneke kutu, ölmüş kedi veya kedi köpek çıktığı çok görülmüştür. Suda yüzen kuşlara ya da kümes hayvanlarına da saldırdığı bilinir.

Ticari ve amatör avcılık değeri yüksektir.

 
 
YILAN BALIĞI

Anguilla anguilla 
Eel, European eel, Flussaal, Anguilla 

50 cm.den küçüğünün avlanması yasaktır.

Gizemli bir balıktır. Hem tatlısu hem denizde yaşar. Yavru yılan balığı ile yetişkin yılan balıkları arasında adeta iki farklı türmüş gibi farklılıklar vardır. Yeterince nem olduğunda karada da uzun süre yaşayabilir.  ....

Yılan balığı larvaları Batı Atlantik Okyanusu'nda, Sargasso Denizi'nde bulunmuş. Ancak, yetişkinlerin varlığı ve nasıl yumurtladığına tanıklık edilmemiştir. Bu nedenle yumurtladıktan sonra öldüğü varsayılır.

Tabansal (demersal) aşağı-göçer (katadrom) bir balıktır. 0-700 metre derinliklerde rastlanır.

Kemikli balıklardan olup, dişisi maksimum 150 cm boy ve 4-6 kg ağırlığında, ortalama 600 gr-2 kg dır. Belirlenen en yüksek yaşı 85 yıldır.  

Ekonomik yönden önemlidir. Eşeysel olgunluğa erişim boyu dişi balıkta 70-90 cm, erişim yaşı 5-10 yıldır.

Tatlı-sularda büyür ve batı Atlas Okyanusu'nun  Sargasso Denizi denilen kısmında Bermuda ve Bahamalar arasında kış sonu ilkbahar başında yumurtlar. Bu, belirli bir konumda, bu türün üreme aşaması gerçekleştirmek için yönlendirildiği tek alandır. Leptosefal kurtçukları (larvaları) Gulf akıntısı ile Avrupa kıyılarına taşınır. 1 ila 3 yıl süren bu 6000 kilometrelik uzun yolculuktan sonra larvalar 7 santimetre uzunluğuna ulaşmıştır ve delta alanlarına girer. Tatlı-suya girmeden önce "Cam yılan balığı" olarak adlandırılan, küçük yılan balıklarına dönüşürler. 

Balıkların erkekleri tatlı-suda 6-12 yıl, dişileri 9-20 yıl geçirdikten sonra şekil değişikliğine uğrayarak cinsi olgunluk çağına geçerler. Erin bireyler göç esnasında beslenmezler.
 
Yumurtlama göçüne yönelmiş bireylerin karınları gümüşi parlak, gözleri büyümüş, derileri koyu renklidir. Her türlü besin ve kadavra ile beslenirler. Tabanda, taşların altında ya da çamur içerisinde barınırlar. 
 

Sayfanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar 
Katkılarından dolayı teşekkürlerimizle. 
Fishbase
Fishbase İsveç
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yayınları    
MEGEP
IUCN (The International Union for Conservation of Nature) Red List

 

 
 
 
  Spor Spor