Salih Bahtiyar
  İçsularda Balıkçılık Zaman Yasakları
 


AMATÖR BALIKÇILIK İÇİN
İÇSULARDA AVLANMA LİMİTLERİ VE  ZAMAN YASAKLARI
 

       Çizelge 5 - İçsu balıkları  A.B.Tebliği

Türler  Latince adı Boy Limiti
(en az)
Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler)   Salmonidae  25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı   O. mykiss Yok  10 adet
Sazan  C. carpio  40 cm.  5 adet
Kadife  Tinca tinca  26 cm.  10 adet
Sudak S. lucioperca  26 cm  10 adet
Tatlısu levreği  P. fluviatilis  18 cm.  kg
Tatlısu kefali  Leuciscus cephalus  20 cm.  kg
Siraz  Capoeta.sp  20 cm.  kg
Turna  Esox lucius  40 cm.  5 adet
Yayın  Silurus glanis  90 cm.  1 adet
Karabalık  Capoeta trutta  22 cm.  10 adet
Fırat turnası  Luciobarbus esocinus  50 cm.  1 adet
Maya  Luciobarbus xanthopterus  50 cm.  1 adet
Şabut    Barbus grypus 45 cm. 1 adet

 (2) Çizelge - 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır. (3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.


(5) Günlük  limit  her  türün  ayrı  ayrı  avlanabileceği  miktar  olmayıp,  gün  içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez. 


(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.


SAZANGİLLER için Zaman Yasakları 

Sazan (C. Carpio) Kadife (Tinca tinca) Şiraz (Capoeta.sp) Yayın (Silurus glanis) Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) (Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular) Diğer türler 

A.B.Tebliği 4/2  Çizelge 6 - Zaman yasakları 

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem

Sazan (C. Carpio) Kadife (Tinca tinca) Şiraz (Capoeta.sp) Yayın (Silurus glanis)

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) (Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)

Diğer türler

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye

1 Mart-
1 Haziran

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir,

Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir,  Isparta,  İstanbul,  Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

15 Mart-15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl,

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, 
Şanlıurfa,  Şırnak,  Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat

1 Nisan-
1 Temmuz

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum,

Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
15 Mayıs-
15 Ağustos
Doğal alabalıklar (Bütün türler) Tüm Bölgeler 1 Ekim-
1 Mart
Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss) Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Yok
(Orman içi sular hariç)
Sudak ( S. Lucioperca) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği (Perca fluviatilis ) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Turna ( Esox lucius) Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) Akarsular
Yok

 

Tanımayanlar için, Çizelgede Adı Geçen İçsularımızdaki Balıklar
Resimlere tıklayarak büyütebilirsiniz

 


 

 


 

 

 
 
Resim 1-Pullu Sazan

 

Resim 2-Aynalı Sazan


Resim 3- Kadife (Sazan) balığı, yeşil sazan


Resim 4-Levrek


Resim 5- Sudak, Akbalık


Resim 6- Ot Sazanı (Avlanması Yasaktır)

Aşağıda Resim 7-8-9 daki balıklar doğaya salınmış Havuz Balıkları ya da Sazan ile Havuz Balığının melezidir. Sazan Değildir.  Bazı bölgelerde İsrail Sazanı olarak adlandırılmaktadır. Ekolojik açıdan zararlı balıklardır.   havuz
• Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe tarım müdürlüklerine bildirilmelidir.
Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır.
Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

 
Resim 7- Havuz balığı X Sazan Hibriti


Resim 8-  Havuz balığı


Resim 9- Havuz balığı
Resim 10- Yayın balığı (Ağzıbüyük, Çapak, Ilganus)


Resim 11- Siraz, Sarıbalık


Resim 12- Tatlısu Kefali, Kasna Balığı


Resim 13- Turna


Resim 14- Gökkuşağı alabalığı


Resim 15- Abant alası


Resim 16- Anadolu alası


Resim 17- Aras alası


Resim 18- Dere alası


Resim 19- Karadeniz alası


Resim 20- Şabut


Resim 21- Fırat Turnası, Caner, Manyar

             
               
Resim 22- Maya


 

ALONE ANGLER SPORT FISHING


 
  Spor Spor