Salih Bahtiyar
  Amatör Balıkçı Belgesi
 

AMATÖR BALIKÇI BELGESİ


 

Şu anki yasamıza göre, amatör balıkçılık yapabilmek için belge alma zorunluluğu yoktur.

Site notu:


Medyanın haberi "İzinsiz avlanana 200 Lira ceza" manşetiyle gündeme taşıyıp, hazırlanan tasarının gerçek gerekçe ve amacını gözardı ederek yansıttığının da etkisiyle, medyaya ve internet ortamına yansıyan görüşlerde Amatör Balıkçılık için belge alınması zorunluluğu hakkında olumsuz tepkiler yansımaktadır;

"Böylesine bir eğlence için izin almanın gereksizliği, önce ticari balıkçılığa yön verilmesi, vatandaştan para almayı hedeflediği" gibi ön bilgiden yoksun demeçler verilmektedir.

Balıkçılık; ister ticari, ister amatör amaçlı olsun balıkların üreme ve gelişmelerinde hiçbir katkıda bulunulmadan doğayı sömürmeye dayalı  bir eylemdir ve bir canlının yaşamı üzerinden yapılmaktadır.

Hiçbir kaynak tükenmez değildir. Doğa sürekli kendini yenilemektedir. Ancak, bu uzun zaman almaktadır. Yenilenen kaynakların miktarından fazlasını avlama sürdükçe, doğal  kaynaklar tükenme noktasına geleceği ortadadır.

Zaten, son yıllarda çevre kirliliği tehditi altında giderek azalan balık stokları üzerinde yoğun ticari avlanma baskısı yanı sıra küçümsenemeyecek boyutlarda ve hesapsız, kuralsız amatör balıkçılık da yapılmaktadır.

Ulusal balık stoklarımız ve yaşam alanlarının korunması ve avlanmasının sürdürebilirliği açısından, ciddi koruyucu adımlar atılması ve kurallar hayata geçirilmesi çok önemlidir. 

Bu açıdan amatör balıkçılığın da düzenlenmesi "önce bilgilendirme, ardından belgelendirilme" gerekli bir zorunluluktur.

Balıkçılık yönetimi bir bütündür. Ticari balıkçılıktaki aşırı avlanma baskısını örnek göstererek, amatör avcılığın balık stokları üzerindeki av baskısı basite indirgenemez ve mazur gösterilemez.

Eline olta almış milyonların büyük kısmı bir "Amatör balıkçılık tebliği"
ve "amatörlüğün de uyulması gereken kuralları" olduğundan dahi habersizdir. Avlanma yerleri, zamanları, tür, kısıtlama ve kurallar, soyu azalma tehlikesindeki korunan türler konusunda çoğu balıkçının bilgisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, bir kesim avcı da amatörlüğün denetlenmemesini kullanıp "amatör " görüntüsü altında  avladığı balığı satarak, kayıt dışı ticari avcılık yapmaktadır. 

Sürdürülebilir* bir balıkçılık için;
Amatör balıkçıların bilgi ve belgelendirilmesinin gerekli olduğunu ve balıkçılık yapmak isteyenlerin, gerekli koşullara uymasınının sağlanmasını destekliyoruz. 

İdareden de;
Başlatılan reformun sırf AB ne uyum çerçevesi içerisinde  "bu işin de bir yasası var" denilerek kağıt üzerinde kalmaması, ciddi denetimler ve bu denetimleri yapacak kapasitede kadronun da oluşturulmasını bekliyoruz. 
 
Sürdürülebilir balıkçılık*
Doğal kaynakları tüketmeden ya da ciddi ekolojik zararlar vermeden, doğanın kendini yenileme sürecine izin vererek, sürekli düzeyde tutulabilir olma yeteneğine sahip balıkçılık.


Halen yürürlükte olan Su Ürünleri Kanununa göre;
Türk Vatandaşlarının Amatör Balıkçılık Yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. 

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. 

Ek-1
Amatör Balıkçı Belgesi


 
 

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları
 
 
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici
olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler.
Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden alacakları, en fazla üç gün geçerli izin kapsamında,
b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere, avlanabilirler.

Ek-2
Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

Amatör Balıkçılık Turizm İzni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2)  Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi  Ek-3’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.  
 
Ek-3
Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi
 

Bağlantılı Konular
Amatör Balıkçılık Tebliği   Amatör Denizci BelgesiÖzel Tekne Bağlama Kütüğü 

 
 

Anahtar Kelimeler-Keywords: Amatör, balıkçılık, belgesi, balıkcılık, balikcilik, belge, amator, balıkçılık turizm izni, tebliğ, teblig,
 

 
  Spor Spor