Salih Bahtiyar
  Amatör Denizci Belgesi
 

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ "ADB"

ADB sahibi olabilmek için; 
AMATÖR DENİZCİLİK VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ SINAV SİSTEMİ ' ne kayıt olunması ve sistem üzerinden sınava girilmesi gerekmektedir. 
Ayrıntılar için
>> TIKLAYINIZ


ADB Sahibi Olabilmek İçin Yeterlik Şartları

MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) Amatör Denizci Sınavını başarmak şartları aranır.

(2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.

ADB Alacakların Sağlık Şartları   

MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Amatör Denizci Belgesinin (ADB) Geçerlik Alanı
ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez.

Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç, hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz.
Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler.
 
Bu belge ile Özel Tekne, Özel Yat, Kiralayacağınız Ticari Yatlardan boyu 24 metreye kadar ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan tekneleri tüm Dünyada kullanabilirsiniz.
Yabancı bayraklı özel teknelerinde kullanabilirsiniz. ( En fazla 24 metre boyunda) Başka ülkelerden bu ehliyeti gösterip denklik de alabilirsiniz.

ADB süresizdir. Ancak İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

• ADB, yasa gereğince harca tabidir. Harç tutarı 2011 yılı için 16,50 TL olarak saptanmıştır, e-devlet uygulaması içinde internetten Vergi Dairesine ödenir.


ADB Sınavına Girecek Adaylar İçin Sağlık Raporu Uyarısı

Sağlık raporu için adayın, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında muayeneden geçmiş olması yeterlidir.
 
Raporda, bu iki doktorun kaşe ve imzası bulunmalı ve muayene sonucunun, Baş Tabib veya Sorumlu Müdür tarafından;

"Amatör Denizci Belgesi Alabilir" şeklinde onaylanması gerekmektedir.

Amatör denizcilerin bu muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır, ancak monoküler olup, sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler ile renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar ADB alamazlar.

Bu nedenle, üzerinde “B Sınıfı Sürücü Olur İbaresi” bulunan rapor kabul edilmez.

Rapor, sınav tarihinden EN ÇOK DÖRY AY ÖNCE düzenlenmiş olmalıdır.


Bağlantılı Konular
 Amatör Balıkçılık Tebliği    Amatör Balıkçı Belgesi     Özel Tekne Bağlama Kütüğü Ruhsatı 

Anahtar Kelimeler-Keywords:  amatör denizci belgesi, amatördenizcibelgesi, amator denizci belgesi, adf sınav listesi, adf sinav listesi, amatordenizcibelgesi, yat kaptanı belgesi, yat kaptani belgesi, yat kaptani ehliyeti, adf belgesi, adb belgesi, adb nasıl alınır, adb nasil alinir, adf nasıl alınır, adf nasil alinir,

 
  Spor Spor