Salih Bahtiyar
  Ticari Balıkçılığı Anlama, Tanıma ve Ticari Balıkçılık Kuralları Rehberi
 

 

Amatör Balıkçılar ve Yeni Başlayanlar İçin
Ticari Balıkçılığı Anlama, Tanıma  ve Ticari Balıkçılık Kuralları
Rehberi

Zaman zaman amatör balıkçılar tarafından ticari balıkçılık faaliyetleri yanlış yorumlayarak Sahil Güvenlik ve Koruma Kontrol birimlerine yanlış ve asılsız ihbarlar yapılmaktadır. Zaten az olan kontrol imkanları asılsız ya da yanlış yorumlanan ihbarlar nedeniyle boşa harcanmaktadır. İhbarların tekrar tekrar asılsız çıkması özellikle sahil güvenliği balıkçılar karşısında zor duruma düşürmekte, bunun sonucunda gelen ihbarlar değerlendirilmemektedir. Bu asılsız ihbarlar nedeniyle gerçek yasa dışı avcılar ortalıkta cirit atmaktadır.

Bu rehber amatör balıkçılara ticari balıkçılık ve genel yasal kurallarıyla ilgili genel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Balıkçılık bir endüstri dalı ve sportif faaliyet olarak genellikle doğal kaynakları sömürerek uygulanır. Bazı ülkelerde yapay göletlerde veya doğal sularda insanlar tarafından stoklanmış balıklar avlanılmaktaysa da ülkemizde içsularda Aynalı Sazan haricinde geniş çaplı böyle bir insan desteği yoktur.

TİCARİ AVCILIĞIN BOYUTLARI
Türkiye'de yılda 500-600 bin ton civarında su ürünü avlanılır. Bunun yaklaşık %92 si denizlerden, % 8 i içsulardan elde edilir.

Bu üretimi sayısı 20 bin 289 adet olan tekneyle sağlamaktayız. Bu teknelerin 17165 i denizlerde, 3124 ü ise içsularda kullanılmaktadır.

Tekneler su ürünlerini avlarken çeşitli av araçları kullanır. Olta, paraketa, sepet, solungaç ağı, alamana ağı, dalyan, ığrıp, manyat, direç, algarna, trol, gırgır bunlardan bazılarıdır.
 
Devlet her av aracı için, kanca büyüklüğü, ağın boyu, göz açıklığı, kullanılamayacağı yer ve zaman, avladığı ürünün boyu, yakalamasına izin verilmeyen türler gibi belli kurallar getirmiştir.

HANGİ TİCARİ BALIKÇI NEREDE AVLANABİLİR?

Paraketa, uzatma, solungaç, voli (alamana) ağları;
Limanlar ve korunan alanlar hariç, kıyı çizgisinden itibaren avlanabilirler. İçsularda ticari ruhsata sahip balıkçılar tarafından kullanılabilir. Kullanımı yasak olan göl, gölet ve baraj gölleri mevcuttur. Kalkan balığı avcılığında paraketa kullanılamaz.

Kıyı Sürütme Ağları:
Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Ancak Marmara denizinde belli yerlerde ve belli tarihlerde karides manyatı, bazı göl ve barajlarda ise gümüş balığı ığrıbı kullanımı serbesttir.

Algarna ve Direçler:
Ege Denizi ve Akdeniz’de algarna ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Diğer denizlerimizde algana ve direçlerin kullanılacağı yer ve zamanlar için tebliğe bakınız.

Dip Trolleri;
Karadeniz'de kıyıdan 3 mil açıkta, Ege Denizinde 1.5 mil, Akdeniz'de yerine göre, 1, 1.5, 2 ve 3 mil açıkta kullanımı serbesttir. 15 Nisan 15 Eylül arasında tüm karasularımızda trolle avcılık yasaktır. Marmara ve Boğazlarda trol kullanımı yasaktır.

Ortasu Trolleri:
Sadece Orta ve Batı Karadeniz kıyılarında kullanımı serbesttir. Burada ise 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında kullanılması yasaktır. Samsun ili sınırlarında 15 Mayısa kadar kullanımı serbesttir.

Gırgır Ağları:
Gırgır ağlarının 24 metreden sığ sularda kullanımı yasaktır. Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Bunun dışında bazı tanımlanmış bölgeler de gırgır ağı kullanımı yasaktır.


Kaynak:
GELBALDER


ALONE ANGLER SPORT FISHING


 
  Spor Spor