Salih Bahtiyar
  Amatör Balıkçılık Tebliği
 5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  
(TEBLİĞ NO: 2020/21)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı: 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
 
NOT: Tebliğin tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

 
Anahtar Kelimeler-Keywords:  5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ, 5/2,amatör, tebliğ,sportif,, amatör balıkçılık, 5/2 tebliğ 
 

 

 
  Spor Spor