Salih Bahtiyar
  Şiirler
 

ÇANAKKALE DESTANI

Üç yüz otuz sözüm hakkın kelamı,
Padişahın geldi büyük selamı,
Enver Bey’in düşmanı kırmak meramı.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Euzu besmele çektim çıkarken,
Köye baktım şöyle yüksek bir yerden,
Karargaha koştum üç günde erken.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Kumandan emrini verdi bir gece,
Anadolulardan layıktır nice,
Yiğitler şehadet şerbeti içe.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla,
Ün alınır ancak verilen canla,
Herkesin yüreği çarpıyor şanla.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Kurşunlar atıldı düşmana karşı,
Şehitler buldular göklerde arşı,
Gaziler döktüler sevinç gözyaşı.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Düşmanın gür sesli büyük topları,
Delik deşik etti toprağı yarı,
Korkak Frenklerin yokmuş hiç arı.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

İngilizler Frenge dostmuş diyorlar,
Bir kötü, kötüye elbette uyar,
Onlara bu meydan gelecek pek dar.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi siz sandınız boştur,
Davulun sesi de uzaktan hoştur,
Saptığınız bu yol bir dik yokuştur.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Arıburnu! Hani topların nerde,
Gazilik arzusu var hangi serde,
Şehitlik göktedir, gazilik yerde.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Ben yorgun değilim içim bir tufan,
Müslümandan var mı savaştan kaçan?
Türktür dünyaya al bayrak açan.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Arıburnu, haydi toplar gürlesin,
Ey düşman kaçma, tavşan mı nesin?
Bir hücumda hemen kesildi sesin.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Zırhlıların gitti deniz dibine,
İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne?
Kaç durma, girerse fırsat eline.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler?
İstanbul’umuzu alacak bir er,
Var mıdır dünyada, nerde o asker?

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa,
Yazdı bu destanı girerken safa,
Muradı gitmektir arşı tavafa.

Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

BOYABATLI ÖMEROĞLU MUSTAFA 

   

 

 
  Spor Spor