Salih Bahtiyar
  Yakıt Ve Yağ Doldururken
 


 YAKIT VE YAĞ DOLDURURKEN 

 

 

Benzin ve benzin buharı deniz yangınlarının önemli nedenlerindendir.
Yakıt doldurma sırasında şunlara dikkat etmelisiniz:

Yakıt yutulması halinde zararlı ve öldürücüdür. Yakıt deposunu çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Sabit tankı doldurmadan önce, tekneyi iskeleye sabitleyin. Teknede yolcular varsa dışarı çıkartın.

Çalışma esnasında, patlayıcı yanıcı (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaştırınız.

Yakıt doldurma ve boşaltma esnasında sigara içmeyin. Yanıcı ve kıvılcım çıkarıcı maddeleri oradan uzak tutunuz.

Yakıt ikmali sırasında motorunuzu mutlaka durdurun. Yakıt doldurma işleminin bitmesinden sonra yakıt depo kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olunuz.

Yakıt tankını ağzına kadar doldurmayın. Genleşme ve sarsılma sonucu yakıt kapak çervesinden sızabilir.

Yakıt tankını kıvılcımlardan korumak için elektrik aksamından uzak ve havalandırılabilir bir yere yerleştiriniz.

Motorun üzerine yakıt dökülmüşse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakıt buharı tam olarak dağılmadan motoru çalıştırmayınız.

Deponuza yakıt doldurmaya başlamadan önce, sintinede motordan ya da bağlantılardan kaynaklanan yağ veya yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

Sızıntıların sintinede yayılmasını önlemek için motorun altında uygun bir yayvan kap/tepsi bulundurunuz.

Sintinede birikebilecek yağ ve yakıtı emmek üzere, sintine tamponu kullanınız.

Yakıt ve yağ doldururken mutlaka huni kullanınız.

Yakıt doldururken çevreye sıçrayan yakıtı tutması için, depo kapağı çevresinde yakıt tamponu kullanınız.

Yakıtın tank havalandırma borularından (nefeslikler) taşmasının önlemek için yakıt deposunu tam doldurmayınız.

Sızıntıları önlemek için yakıt bağlantılarını, hortumlarını zaman zaman elden/gözden geçiriniz.

Yakıt ve yağ nakli için doğru bidonları kullanınız.

Atık yağları, ilgili kurumlara veriniz.

Bütün yağlı ya da yakıt emmiş parçaları, tehlikeli atık kategorisinde düşünerek bertaraf ediniz.

Unutmayınız! Yağ/yakıt emmiş üstüpü, makine çevresinin sıcaklığında kendiliğinden alev alabilir.

Yakıt için ayrılmış olanların dışındaki ponton ve rıhtımlarda yakıt/yağ doldurma/aktarma işleri yapmayınız.

Karada araç veya taşınabilir depolara yağ/yakıt dolduracaksanız, bu işi denizden en az 10 metre uzakta yapınız.

Denize yağ ya da yakıt sızdığında, durumu Çevre İl Müdürlüğüne ve/ya da Sahil Güvenlik’e bildiriniz.

Denize dökülen yakıt ya da yağın ardından, sızıntının olumsuz etkilerini gidereceği düşüncesiyle deterjan dökmeyiniz. Deterjanlar yakıt ya da yağ tabakasını dağıtabilirler ama denize olan olumsuz etkileri daha büyük olabilir.

Teknede denize sızmış yakıt veya yağı temizlemek için geliştirilmiş ekipman bulundurmaya gayret ediniz; bulunduruyorsanız, nasıl kullanılacağını öğreniniz.

Biyo yakıt kullanmayı düşününüz.

Depoda çok uzun süre kalmış ve atmak istediğiniz yakıtın, nasıl bertaraf edilebileceğini öğreniniz.

Aşırı rüzgâr, dalga, akıntı, dere taşkını gibi risklere açık yerlerde yakıt depolamayınız.


 

 
  Spor Spor