Salih Bahtiyar
  Teknelerde Bulunması Gerekenler
 

TEKNEMİZDE BULUNMASI GEREKENLER 
 
Boy uzunluğuna  bakılmaksızın her özel teknede;
1. Bağlama kütüğü ruhsatnamesi,
Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.
2. Ulusal bayrak,
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekmek zorundadır.
3. ADB Belgesi (tekneyi kullanan kişinin Amatör Denizci Belgesi) ,
4. KMT Belgesi (teknede telsiz varsa) bulundurulması gerekmektedir.

Teknelerde Bulunması Gerekenler

 Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur. 

Özel teknelerin kaydı, belgelendirilmesi ve teçhizat donatımına ilişkin Ek 4 de belirtildiği üzere;

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI

1. Can Yeleği
Her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar,
(Balıkadam elbisesi giymiş kişiler için gerekmez)

2. Çocuk Can Yeleği
Her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar,

3. Can simidi
Üzerine tekne adı ve bağlama limanı yazılmış;
Tekne boyu 7-15 metre arasında her teknede bir adet. (At nalı şeklinde de olabilir.)

Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı ve 20 metre savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır.
Tekne boyu 7 metreden ve sürati 7 deniz milinden az teknelerde Can Simidi bulundurma zorunluluğu yoktur. 

4. Her Teknede;
Manyetik Pusula,
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde
Seyir Fenerleri, Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat,  

5. Yangın Söndürme Tüpü
Bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde, motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık; (Kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde aranmaz). Kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, Kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacak,

6.
Her Teknede;
Radar Reflektörü, Tehlike İşareti Bayrağı ve El feneri,

7. Pis Su Tankı
Tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde,

8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı
 
Pis su tankı olan bütün teknelerde,

9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten
Çöp Levhası
Boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacak,

10. Her Teknede; 
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı (son baskı) ve
Can Kurtarma İşaretleri Tablosu.   
  
BULUNDURULMASI ZORUNLU TEÇHİZATLARIN NİTELİKLERİ 

TEHLİKE İŞARETİ BAYRAĞI 


Tehlike İşareti Bayrağı


Tehlike Bayrağının Gösterilmesi

Tehlike bayrağı, bir tehlikenin varlığını ve yardıma ihtiyaç duyulduğunu göstermek amacıyla güverte üzerine örtü şeklinde serilmiş (Havadan görüş için) veya direkte toka edilmiş şekilde ya da görünür mesafedeyken elle göstererek dikkat çekmek ve tehlike bölgesinin yerini belirtmek için kullanılır.

  CAN YELEKLERİ VE SİMİTLERİ GENİŞ DETAYLAR İÇİN >> Tıklayınız

STANDART CAN YELEĞİ
EN 396 (ISO 12402 – 3) 150N Can Yeleği 

En az 15 kg. yüzdürücülük sağlar. Yüzme bilen ve bilmeyen denizciler için uygundur. Her ne kadar bilinçsiz kazazedeyi sırtüstü çevirmek için tasarlanmış olsa da üzerine giyildiği su geçirmez giysilerde sıkışmış hava varsa, bu görevini yerine getirmekte zorlanabilir. Hayat kurtarma özelliği olan bu can yeleğinin dolgulu modelleri, hareketi kısıtlayıcı olduğundan, genellikle gazlı modelleri tercih edilmektedir. 

Çocuk Can Yeleği
100N, TS EN 395

Yetişkinler İçin Can Yeleği
100N, TS EN 395

Yetişkinler İçin Can Yeleği
150N, TS EN 396
 
 

Bebek Can Yeleği

CAN SİMİDİ
 


Can Simidi
 

At Nalı Can Simidi

Can Simidi, denize adam düştü durumlarında kullanılır.
Denize düşen kişiye atılarak, o kişinin kurtarılmasına kadar geçecek süre içinde su üstünde kalmasını sağlar ve üzerindeki işaretler vasıtasıyla kurtarma aracına yerini belli eder.

  

SOLAS Standartlarına Uygun
CAN YELEĞİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  

1. Yardımsız 1 dk. içinde giyilebilmelidir.
2. Baygın bir kişinin ağzını sudan 12 cm. Yukarda tutmalı ve her hangi bir pozisyondan ağzının sudan kurtulduğu pozisyona 5 sn’ye içinde çevirmelidir.
3. Sıkıca bağlanmış bir düdük ve en az 8 saat yanan 0,75 mum bir ışıkla donatılmış olmalıdır.
4. Görülebilir bir renkte olmalıdır.
5. Can yeleği üzerine yapıştırılmış yansıtıcı bantlar olmalıdır.
6. Bir insanın en az 4.5 metreden atlaması sonucu, üzerinden çıkmadan ve hasarlanmadan, atlayan kişinin yaralanmaksızın suya girmesine müsaade etmelidir.   
 


SOLAS Standartlarına Uygun
CAN SİMİDİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

1. Görünür renkte yüzer bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Dış çapı 80 cm’den büyük, iç çapı 40 cm’den küçük olmalıdır.
3. Ağırlığı 2,5 kg’dan az olmamalı, tatlı suda 14,5 kg’lık ağırlıgı 24 saat taşıyabilmelidir.
4. Dışında 4 eşit parça tutma halatı ve yansıtıcı bantları bulunmalıdır. 
5. Üzerinde ait olduğu teknenin adı ve bağlama limanı yazılı olmalıdır.

  

RADAR REFLEKTÖRÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Fırtınalı ve dalgalı denizlerde, sisli havalarda küçük teknelerin büyük teknelerin radarları tarafından kolay görünmelerini sağlamak amacıyla tekneye monte edilen, karşı taraftan gönderilen radar sinyallerini yansıtıcı özelliği olan seyir güvenliği malzemesidir.Değişik Tiplerde Radar Reflektörleri

Piyasada çeşitli tiplerde radar reflektörü bulunmaktadır. İnce tüp şeklinde olanların karşı radar ekranlarında daha zayıf ekolar oluşturması nedeniyle, içiçe geçmiş metal plakalar şeklinde modellerin plakalarının araları geniş olanını tercih ediniz.

ÇÖP LEVHASI  
Boyu 12 M.den Büyük Teknelerde bulunması zorunlu olan,
Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha.

Örnek Çöp Levhası


 
Boyu 12 metreden az olan teknelerden de denize çöp atmak yasaktır; 
    Ancak, bu levhanın asılı bulunması gerekmez.


ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN TEÇHİZAT

Yukarıda sayılanlar asgari teçhizattır. Denizde can ve mal güvenliğiniz için;
Tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat ile seyre çıkılması;
Teknede, ışıklı ve savlolu can simidi, paraşütlü işaret fişeği, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, dürbün, balta, ayna, termometre, barometre, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, Denizde Canlı Kalma Elkitabı, Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS, RADAR,
EPIRB ve SART cihazları, GSM telefon bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önemlidir, önerilir.
Yararlanılan Kaynak
 

Bağlantılı Konular 
Tekne Seçimi  Küçük Tekne Kullanımında Bilinmesi Gerekenler   Denize Adam Düştü   Emniyet ve Bakım   Can Yelekleri   Seyire Hazırlık  Stop Kordonu   Zehirli Boyayı Temizleme  Teknede Yangın  Denizde Sağ Kalma   Teknenin Terk Edilmesi  Manevra ve Tekne Kullanım Teknikleri   Yakıt ve Yağ Doldururken  Anahtar Kelimeler, Keywords: özel teknede bulunması zorunlu, özel teknede bulunması mecburi, teknede bulunması zorunlu, teknede bulunması mecburi, teknede bulunması gerekenler, epirb, sart, radar reflektörü, can simidi, tehlike işareti bayrağı, can yeleği, tehlikeişaretibayrağı, tehlike isareti bayragi, tehlike işareti bayrağı, manyetik pusula, manyetikpusula, savlo, solas tipi, solastipi, el feneri,elfeneri, çöplevhası, çöp levhası, coplevhası, cop levhasi, örnek çöp levhası, çöp levhası örnek, çöp levhası örneği, marpol, radarreflektörü, radar reflektoru, radarreflektoru, radar reflektörü nedir, radar reflektörü ne işe yarar, epirp nedir, sart nedir,
 

 
  Spor Spor