Salih Bahtiyar
  Şamandıralar
 

"Şamandıralar"
ADB Sınav Soru Örnekleri

1. Aşağıda şeklini gördüğünüz Kırmızı renkli şamandırayı bir kanal girişinde hangi tarafınızda bırakırsınız?
İskele

2. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan Kırmızı renkli bir şamandıra gördünüz. Ne yaparsınız?
Sancağa doğru seyrederek şamandırayı iskelemde bırakarak kanala girerim.

3. Aşağıda şeklini gördüğünüz Yeşil renkli şamandırayı bir kanal çıkışında hangi tarafınızda bırakırsınız?
İskele

4. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamadıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz?
Kuzeyinden

5. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamadıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz?
Doğusundan6. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız?
Doğusuna

7. Tepeliği, tabanları bir birine dönük iki Siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Su doğuda geçişe emniyetli

8. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz?
Batısından

 

9. Tepeliği, uçları aşağıya dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Su güneyde geçişe  emniyetli

10. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız?

Doğusuna

11. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz?
Batısından

 

Tepeliği, uçları birbirine dönük iki Siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?
Su batımda geçişe emniyetli

12. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız?
Doğusuna

13. ADF sınav çalışma haritasında , Kınalıada kuzeyinden Tuzla yönüne seyrederken, Büyükada bankı önündeki ( 40°53’N-29°08’E) Kardinal şamandırayı
gördünüz, güvenli seyir için neresinden geçersiniz?
Kuzeyinden

14. Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike şamandırasının haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.Aşağıda gördüğünüz şamandıranın anlamı nedir?
Su, altımda ve yakınımda güvenli geçişe elverişli değil.

16. Tecrit edilmiş su şamandıralarının tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir?
İki siyah küre ve ikili beyaz grup çakarlı.

17. Aşağıda simgesini gördüğünüz şamandıranın anlamı nedir?
Su, altımda ve yakınımda güvenli geçişe elverişlidir.

ŞAMANDIRALAR 
Seyir Yardımcıları

Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi işaretlemek (batık, ya da dalgıç gibi) izlenecek yolu göstermek gibi çeşitli şekillerde seyire yardımcı olan, uygun bölgelere atılan donanımlardır.

Genellikle liman girişlerinde sıkça bulunur. Şamandıralar deniz dibine bağlandıkları için mevkileri kesindir ve her şamandıra, bölgesine ait haritada gösterilmiştir.

Şamandıralar; Işıklı, Çanlı, Palamar şamandırası olmak üzere 3 tiptedir.

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) tarafından Dünya IALA A ve IALA B olarak iki bölgeye ayrılmıştır ve bu bölgeler arasında işaretlemeler farklıdır. Türkiye ve Avrupa IALA A Bölgesindedir.

İki tür şamandıralama sistemi vardır:

Lateral (Yan) Şamandıralama:
Bu sistemde seyir için emniyetli bir kanal veya su yolunun iki yanı işaretlenerek gemilerin bunların arasında gitmeleri sağlanır. Bu sistemde sancak tarafa Yeşil, iskele tarafa Kırmızı şamandıra yerleştirilir.

İskele Şamandırası (Kırmızı Şamandıra, çift sayı)
Sancak Şamandırası (Yeşil Şamandıra, tek sayı)

Kanal, Panama ve Süveyş kanalı gibi insan eli ile açılan suyoludur.
Geçit, boğaz ve nehirler ise doğal suyollarıdır. Geçit, boğazdan daha dar olan suyoludur.

IALA A Bölgesi için
Kanaldan Çıkışta
Lateral Şamandıralama

IALA A Bölgesi için
Kanala Girişte
Lateral Şamandıralama


 

 
Kanaldan veya limandan denize açılırken;
Kırmızı şamandıra sancakta,
Yeşil şamandıra iskelede kalır. 
Denizden kanala veya limana girilirken;
Kırmızı şamandıra iskelede,
Yeşil şamandıra sancakta kalır.


Kardinal (Yönlendirme) Şamandıralama:
Bu sistem tehlike arz eden batık, sığlık gibi daha çok görünmeyen ve nispeten küçük engelleri işaretlemekte kullanılan, Seyri engelleyen bir tehlikenin yönünü belirleyen işaretlerdir.

Kardinal işaretler, sahadaki en derin suyun, markalamanın yapıldığı mevkiide (yönde) olduğunu gösterir.
Örneğin; bir Kuzey işaretinin bulunduğu yerde işaretin Kuzeyinin derin olduğu ve Kuzeyinden geçilmesinin güvenli olduğu anlamına gelir. 

Kardinal işaretler normal olarak gönder ve sütun şeklindedir. Daima Sarı veya Siyah ufki boyalı ve belirgin çift konik tepelikli olup tepelikler Siyahtır. Bu işaretlerde renklerin ve tepeliklerin kullanımı, hatırda kalmasına yardım edecek şekilde düzenlenmiştir.

Kuzey Kardinal Şmn. Güney Kardinal Şmn. Doğu Kardinal Şmn. Batı Kardinal Şmn.
Gece Gece Gece Gece
Beyaz Işık: Devamlı çabuk/çok çabuk çakar Beyaz Işık: Her 15 saniyede bir 6 hızlı çakar + 1 uzun çakar  veya her 10 saniyede 6 çok çabuk devamlı çabuk/çok çabuk + 1 uzun  çakar Beyaz Işık: Her 10 saniyede bir 3 hızlı çakar veya beş saniyede bir 3 çok hızlı çakar Beyaz Işık: Her 15 saniyede bir 9 hızlı çakar veya her 10 saniyede bir 9 çok hızlı çakar
  

Bağlantılı KonularAnahtar Kelimeler-Keywords: Kardinal şamandıra, kardinal şamandra, kardinal samandira, Kardinal işaretler, kardinal şamandıralama, lateral şamandıralama, Sancak Şamandırası, iskele Şamandırası, limana giriş fener renkleri,  
 
  Spor Spor