Salih Bahtiyar
  Halatlar ve Bağlar
 

 Gemici Bağları 

"Halatlar ve Bağlar" ADB Sınav Soru Örnekleri
 

1. Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?
Çıma

2. Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?
Beden

3. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir?
Piyan

4. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?
Pürmeçe (Çapraz halat)

5. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?
Açmaz (Koltuk halatı)

6. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aborda olmuş bir teknenin rıhtım boyunca ileri-geri gitmemesi için hangi bağlama noktaları arasında halat vermesi gerekir?
A – 3 / B – 2


7. Aşağıdaki şekilde  gösterildiği gibi aborda olmuş bir teknenin rıhtımdan açmaması için hangi bağlama noktaları arasında halat vermesi gerekir?
A – 2 / B – 3


8. Bir halat koçboynuzuna nasıl volta edilir?
Önce koçboynuzunu çevresinde bir tur döndürülür sonra sekiz çizilir.

9. Roda nedir?
Halatın halka halinde sarılması

10. Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılmalıdır?
Foralı yapılmalıdır.

11. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır?
Bosa tutulur.

12. Aşağıdakilerden hangisi sancak bağıdır?
aBağlantılı Konular

 

 
  Spor Spor