Salih Bahtiyar
  İlk Yardım ADB Sorular
 
 
 Detaylı İlk Yardım Bilgileri 

"İlk Yardım" ADB Sınav Soru Örnekleri


1. Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) taşımalıdır?

Hipotermiden korunmak için.

. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir?

Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) giyilmelidir.

3. Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotermi.

4.Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?

Çivileme.

5. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız?

Kollar vücuda yapışık, ayakları birbirine bitişik.

6. Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır.

7. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açığına gelinir.

8. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?

SART çalıştırılır.
Tıklayınız > NAVTEX, EPIRB, SART

9. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?

Günde 2 su bardağı (50 cl)

10. Can salında bulunan deniz tutmasına karsı ilaçlar ne zaman kullanılır?

Mide bulantısı olur olmaz.

11. EPIRB nedir ?  Tıklayınız > NAVTEX, EPIRB, SART

Position Indicating Radio Beacon
(Acil durumun konumunu gösteren telsiz vericisi cihaz)

12. Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eğer kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?

Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış baş altta kalan kola dyanmış, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda.

13. Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?

Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır.

14. Temel Yaşam Desteğine başlanacak bilincini kaybetmiş bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?  

Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol edilir.

15. Hava yolunun açık oldugunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?

Suni solunum ile.

16. Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

Suni solunum yanısıra, göğüs masajı.

17. Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?
 
Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır.

18. Tek kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?

2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı.

19. İki kişinin uygulayacağı Temel Yaşam Desteğinde sıra nasıl olmalıdır?

1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı.

20. Dört periyotluk Temel Yaşam Desteği sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye başladı. Henüz solunum başlamamışsa ne yaparsınız?

Suni solunum.

21. Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır?

Sargı yaranın üstüne konur ve sararak kanayan damar basınç altına alınır. Bacaktaki kanamada kasıgın 1/3 içi kısmına yumrukla bastırılır, kol kanamasında koltuk altına parmakla bastırılır.

22. Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok agır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevşetirsiniz?

Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevsek olarak uygulanır.

23. Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir?

Oksijenli su, Batticon, Rivanol ile temizleme yapılır.

24. Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir.

Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk tedavisi yararlı olabilir.

25. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.

26. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril örtülür, yutabilen
hastalara bol su ve sıvı verilir.

27. Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir?

Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su dökülür, sarılarak ateşin hava ile teması kesilir.

28. Dikenli deniz canlıları ile temas edildigğnde asağıda sayılan ilkyardım sekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır?

a- Ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli,
b- Yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli,
c- Diken kalmışsa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaştırılmalı. 


Bağlantılı Konular 
  Spor Spor