Salih Bahtiyar
  Teknenin Kısımları
 
 
"Teknenin Kısımları-Yönleri" ADB Sınavı Soru Örnekleri

 


 

 


 

 

 


1.Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir?
Omurga
 
2.Teknede “Omurga” nedir?
Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.
 
3. Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir?
Kemere
 
 4. Teknede “Kemere” nedir? 
Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.
 
5. Teknenin başını ve kıçını olusturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?
Bodoslama
 
6. Teknede “Bodoslama” nedir?
Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

7. Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara ne denir?
Posta

8. Teknede “Posta” nedir?
Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara posta denir.
 
9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?
Dümen palası
 
10. Teknede “Dümen Palası” nedir?
Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya dümen palası denir.
 
11. Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası nedir?
Küpeşte
 
12. Teknede “Küpeşte” nedir?
Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası
küpeşte denir.
 
13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına ne ad verilir?
Borda
 
14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına borda denir.
 
15. Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad verilir?
Karina
 
16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su altında kalan dış kısmına karina denir.
 
17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?
Sintine
 
18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.
 
19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?
Alabanda
 
20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.
 
21. Teknenin bel kemiği, temel yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Omurga
 
22. Teknede su yağ vb. sıvıların biriktiği, teknenin iç tabanı neresidir?
Sintine
 
23. Dümen palasını kontrol eden parça aşağıdakilerden hangisidir?
Dümen veya Yeke
 
26. Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?
Fora
 
27. “Fora” komutunun anlamı nedir?
Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.
 
28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?
Toka
 
29. “Toka” komutunun anlamı nedir?
 
30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komut nedir?
Laçka
 
31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?
Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komut laçkadır.
 
32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut nedir?
Volta
 
33. “Volta” komutunun anlamı nedir?
Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut voltadır.
 
34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut nedir?
Arya
 
35. “Arya” komutunun anlamı nedir?
Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut aryadır.
 
36. Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
Hisa
 
37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?
Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.
 
38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?
Vira
 
39. “Vira” komutunun anlamı nedir?
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.
 
40. Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut nedir?
Mayna
 
41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?
Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut maynadır.
 
42. “Aborda” olmak nedir?
Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına aborda denir.
 
43. Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir?
Aborda
 
44. Alargada olmak nedir?
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.
 
45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?
Alarga
 
46. Usturmaça nedir?
Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara usturmaça denir.
 
47. Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara ne ad verilir?
Usturmaça
 
48. Avara olmak nedir ?
Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına avara olmak denir.
 
49. Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir?
Avara
 
50. Alabora olmak nedir ?
Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.
 
51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?
Alabora
 
52. Kemere hattı nedir?
Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.
 
53. Pupa-Pruva doğrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?
90 derece

54. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek,saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
Sancak
 
 
55. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi
gösterir?
İskele Başomuzluk
 
56. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
Sancak Kıçomuzluk
 
57. Teknenin rüzgarın geldiği tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?
Rüzgarüstü
 
58. Teknede rüzgarın geldiği tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?
Rüzgaraltı
 
59. Bir teknenin pupası neresidir?
Teknenin arka yönü, arkası
 
60. Bir teknenin pruvası neresidir?
Teknenin ön yönü, önü
 
61. Pupa yönüne bakıldığında teknenin iskele tarafı neresidir?
Sağ
 
62. Pruva yönüne bakıldığında teknenin sancak tarafı neresidir?
Sağ
 
 63. Teknenin baş ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köşelere ne denir?
Omuzluk
 
64. Bir yere aborda olan tekne bu yerden başka bir yere gidebilmek için ne yapar?
Avara
 
65 Aşağıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?
Aborda
 
66. Neta terimi asağıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?
 
67. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?
Arma
 
68. Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz …. ne ad verilir?
Lumboz
 
69. Lumboz nedir?
Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere lumboz denir.
 
70. Kemerelerin üstünü kaplayan ve baştan kıça uzanan alana ne ad verilir?
Güverte

71. Teknelerde başta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?
Irgat
 
72. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?
Güverte donanımıdikmele çubuklara ne ad verilir?

73. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen
Puntel
 
74. Puntel nedir?
Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyenndikmele çubuklara puntel denir.
 
75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?
Vardevela
 
76. Vardevela nedir?
Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.
 
77. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatı nedir?
Manika
 
78. Manika nedir?
Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatıya manika denir.
 
79. Bir teknede direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?
Istralya
 
80. Istralya nedir?
Bir teknede direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.
 
81. Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa ne ad verilir?
Çarmıh
 
82. Çarmıh nedir?
Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa çarmıh denir.
 
83. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?
Iskota
 
84. Iskota nedir?
 Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.
 
85. Mandar halatının ana işlevi nedir?
Yelkeni basıp, indirmeye yarar.
 
86. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?
Mandar
 
87. Yelkenli teknelerde direğin orta boyunda veya daha yukarısında,
çarmıhları iki yana doğru açan metal veya ahşap çıkıntılara ne ad verilir?
Gurcata
  
 
 

TEKNENİN KISIMLARI

Ağaç Omurga : Bütün teknenin üzerine inşa edildiği baştan kıça uzanan, tekne iskeletinin altında ve ortasında yer alan temel yapı elamanı.
Baş Bodoslama : Omurganın baş tarafında , teknenin başını oluşturan boyuna yapı elamanı.
Borda: Tekneni su kesiminden yukarda kalan kısımları.
Döşek: Postaların omurga bağlantılarını sağlayan ara parçalar.
Dümen Kovanı: Dümen milinin içinden geçtiği dikey boru.
Dümen Palası: Teknenin istenilen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan, kıç bodoslamaya takılan levha.
Fribord: 
Yüklü teknenin ortasında, su hattından ana güvertenin üstüne kadar olan yükseklik. Özgür borda yüksekliği de denir.   
Görder
: Öksüz kemerelerin iç kenar bağlantılarını sağlayan boyuna yapı elemanı.
Güverte: Teknede baştan kıça uzanan üst platform.
Güverte kaplaması: Kemerelerin üzerine çakılan ve güverteyi oluşturan parçalar.
Iskaça: Direk tabanının omurga üzerine oturduğu yuva.
Kamara: Tekne odası.
Karina
: Teknenin su kesiminin altında kalan dış kısmı.
Kasara: Teknenin baş,orta veya kıç kısmında oluşan güverteden daha yukarda kalan yapılar.
Kemere : Karşılıklı postaları birbirine bağlayan enine yapı elamanı.
Kıç Ayna: Teknenin kıç şeklini düzleştirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı elemanı.
Kıç Bodoslama: Omurganın kıç tarafında , teknenin kıçını oluşturan boyuna yapı elamanı.
Küpeşte: 1) Posta başlarını birbirine bağlayan ağaç veya çelik yapı elemanı. 2) Parampetin üst kenarını çevreleyen veya puntel başlarını birbirine bağlayan ahşap kuşak.
Öksüz Kemere: Kamara girişi,kasara, ambar ağzı gibi yapılar nedeniyle oluşan güverte bölünmelerine denk gelen kesilmiş, kısa kemereler.
Parampet: Yüklerin muhafazası ve insanların güvenliği için güverte üzerine dogru devam eden borda kaplamaları.
Posta (Eğri): Omurgaya bağlanan, üstüne kaplamaların çakıldığı enine yapı elamanı
Praçol (Paraçol): Yapı elemanlarını birbirlerine bağlamakta kullanılan ve kullandıkları yerlere göre çeşitli şekillerde yapılan bağlantı parçaları.
Sintine: Teknenin su altında kalan iç kısmı, iç tabanı.
Su Çekimi (Draft): Teknenin su kesiminden omurga veya salma en alt seviyesine kadar olan mesafe.
Su Hattı Boyu (LWL) : Su kesiminin baş ve kıç bodoslamalarla temas ettiği noktalar arasında kalan mesafe.
Su Kesimi: suyun bordayla temas ettiği hat.
Tam Boy (LOA): Baş ve kıç bodoslamaların en uç noktaları arasında kalan mesafe.
Triz: İnce tahtalardan biçilmiş posta gibi görev yapan çıtalar.

Not: Terimler ve anlamları, ADEK ve Türk Loydu terminolojisine uygun kullanılmıştır.

Tekne Terminolojisi
Jetski'nin Kısımları

TEKNENİN YÖNLERİ
 

Denizcilikte hangi yöne gidileceği, bir cismin ya da yapılacak işin nerede, ne tarafta olduğu yön belirten terimlerle ifade edilir. Teknede yapılan birçok iş, komut ve tarif yön bilgileriyle ifade edilebildiği için yön terimlerini bilmek önemlidir.


Teknenin Yönleri


Bir teknenin ön kısmına Baş, arka kısmına Kıç, ön kısmından ileri ufuk yönündeki alana Pruva, kıçtan geri ufuk yönündeki alana da Pupa denir. Pruva-Pupa hattı teknenin baş-kıç bodoslamalarını birleştiren ve tekneyi boyuna iki eşit parçaya bölen bir doğrudur. Merkez Hattı ya da Omurga Hattı denir.

Kıçtan öne doğru baktığımızda bu doğrunun sağ tarafına Sancak, sol tarafına İskele denir.

Kemere hattı teknenin ortasından geçen ve omurgasına dik olan hattır. Kemere önünde bu hattın önündeki yarım daireyi, kemere arkasında ise bu hattın gerisindeki yarım daireyi tanımlar. Kemere arkasında kıç kemere olarak da kullanılır ve kemere hattında görünen bir tekne kısaca ''kemerede'' diye söylenir.

Teknenin bir noktaya göre pozisyonu bordasına göre (iskele borda, sancak borda) söylenir. 
 
Teknenin baş ve kıç kısmında, merkez hatla(omurga hattı) 45 derecelik açı yapan, her iki tarafındaki köşelere Omuzluk denir. Bir cisim bu yönlerde tarif edilirken iskele baş omuzlukta, sancak kıç omuzlukta biçiminde söylenir. Tarif edilen cismin açısı tam 45 derece olmasa da  bu bölgedeki herhangi bir nokta aynı şekilde tarif edilir.

Bir teknede rüzgârın geldiği tarafa Rüzgârüstü, rüzgârın gittiği tarafa ise Rüzgâraltı denir. Rüzgârın üzerine doğru estiği sahile de Rüzgaraltı Sahili denir.

Denizde bir cismin yerini tarif ederken veya kerteriz alırken yönle ilgili terimler kullanılır.

Örneğin; bir yelkenli tekneyle manevra yaparken, manevrayı etkileyecek bir gemi belirtmek için '' rüzgaraltında gemi var'' veya bir feneri belirtmek için ''sancak baş omuzlukta fener'' denir.

  Yelkenli Teknenin Kısımları 


 

 
Ana Yelken / Main Sail: Teknenin ana direği üzerindeki kanaldan direk tepesine basılan (çıkarılan)yelken.
Ana Yelken Arabası / Main Sail Traveler: Ana yelkenin helezonunu ve ufakta olsa rüzgâra giriş açısını ayarlamaya yardım eden düzenek, raylı sistem.
Baş / Fore: Teknenin üstündeki ön kısım.
Baş Istralya / Forestay: Ana direği tepesinden öne doğru geren çelik tel, arma elemanı.
Borda / Board: Teknenin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan tarafı.
Bumba / Boom: Yelkenin alt kısmının bağlandığı çubuk.
Camadan halatı / Reef: Yelkenlerin küçültülmesi için kullanılan halat.
Cenova - Flok / Genoa - Jib: Teknelerde baş ıstralya üzerinden basılan ve ana yelkene oranla daha fazla ilerletici bir güç oluşturan yelken. Eğer, alt yaka uzunluğu maksimum gerginlikte baş ıstralyadan ana direğe ya da çarmıha kadarsa buna Flok, ana direkten teknenin kıçına doğru daha uzun ise Cenova denir.
Cenova arabası / Genoa Traveler: Cenovanın helezonunu ayarlayan düzenek, raylı sistem.
Çarmık / Shroud: Direkleri yandan destekleyen çelik tel, arma elemanı.
Direk / Mast: Teknenin yelkenlerinin basılması (direk tepesine çıkarılması) için, teknenin omurgasından belli bir yüksekliğe kadar dikey olarak yerleştirilmiş, genellikle alüminyum alaşımlı bir arma elemanı.
Dümen palası / Rudder Frame: Teknelerin altında suyun akış yönünü değiştirerek teknenin dönmesini sağlayan cisim.
Förling / Furling: Cenovaların direk tepesine basıldıktan sonra baş ıstralya etrafında sarılarak toplanmasını sağlayan düzen.
Gurcata / Spreader: Yelkenli teknelerde direğin farklı yüksekliklerinde, çarmıkları iki yana (Sancak ve İskele) açan, açılı veya açısız direğe diklemesine bağlı arma elemanı.
Güngörmez yakası / Leech: Modern üçgen yelkenlerin en uzun kenarı.
Havuzluk / Well Deck: Teknede Kıç ya da orta tarafdaki oturma yeri.
Heç / Hatch: Kamara tavanından güverteye açılan kapak.
Iskota / Sheet: Yelkenlerin rüzgârı en uygun şekilde kullanmaları için rüzgâra giriş açılarının ayarlanmasını sağlayan halat.
Lumboz / Porthole: Tekne bordasına ya da kamara kenarlarına yerleştirilen pencere.
Kıç / Stern: Teknenin üstündeki arka kısım.
Kıç ıstralya / Backstay: Ana direği tepesinden geriye doğru geren çelik tel, arma elemanı.
Koç Boynuzu / Horn Cleat: Teknenin çeşitli yerlerine konulmuş halat volta etmek (halatı dolandırmak) için kullanılan parçalar.
Kurt Ağzı / Chock: İçinden halat geçmesi için teknenin baş ve kıç omuzluklarına yerleştirilen parçalar.
Küpeşte / Bulwark: Tekne omurgasından yan kısmına kadar uzanan, teknenin gövdesini ve iskeletini oluşturan tahta parçalarını bağlayan kuşak.
Mandar / Halyard: Yelkenlerin direğe basılması için kullanılan halat.
Pupa palangası / Vang : Bumba üzerindeki bir noktadan direğin alt kısmına uzanan ve yelkeni daha düz yapan palanga sistemi. Yalnızca geniş apaz ve pupa seyrinde kullanılır. Ayrıca geniş apaz ve pupa seyrinde boşu alındığı zaman teknenin dalgalarda yalpalanmasından dolayı meydana gelen bumbanın oynamasını engeller.
Salma-Maden / Keel: Yelkenli bir teknenin suyun altına doğru uzanan, yelkenle gidildiği zaman rüzgârdan dolayı tekneyi bayıltıcı kuvvetleri ve teknenin rüzgâr altına kaymasını minimuma indiren, ağırlık merkezini aşağıya çeken teknenin boyutuna ve özelliklerine göre belli uzunluklarda ve ağırlıklarda olan ağırlık.
Usturmaça / Fender: Tekneler iskeleye veya birbirlerine bağlanırken zarar görmemeler için aralarına konan, plastik ve sentetik maddelerden yapılmış, silindir veya balon şeklinde yastıklar.
Vardavela / Hand Rail: Vardavela ayaklarınin arasına gerilmiş olan çelik tel.
Vardavela ayağı (Puntel)
/
Bulwark Stanchion: İndirilmiş yelkenleri veya teknede bulunan kişilerin denize düşmelerini engellemek için güvertenin dış kenarı boyunca döşenmiş dikme parçalar.
Vinç / Winch: Bir halattaki yükü almak veya boşaltmak için kullanılan araçlardır. 

Bağlantılı Konular


Anahtar Kelimeler-Keywords: iskele teknenin neresidir, starboard,  sancak teknenin neresidir, Pupa teknenin neresidir, pruva teknenin neresidir, teknenin kısımları, rüzgaraltı nedir, rüzgarüstü nedir, ruzgaralti nedir, ruzgarustu nedir, pruva neresi, pupa neresi, iskele ne tarafı, sancak ne tarafı,  teknenin yönleri, tekneninyönleri, tekneninyonleri, teknenin yonleri, sancak, iskele,  iskele, pier, dock, port, pruva, pupa, puruva, pupayelken, pupa yelken, salma, gurcata, ustumaça, usturmaca, yelken, yelkencilik, çapa, capa, demirleme, yanaşma, yanasma, güvenli, güvenlik,iskota, ıskota, mandar,toka, vira, alarga, borda, sintine, vardavela, ıstıralya, istiralya, ıstralya, istralya, küpeşte, kupeste, bodoslama, omuzluk, başomuzluk, baş omuzluk, dümen, navigasyon, dumen,
 
 
  Spor Spor