Salih Bahtiyar
  Yangın
 

"Yangın" ADB Sınav Soru Örnekleri

1. Bir yangının meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?
Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım.

2. Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir?
 
Motorun aşırı ısınması, Elektrik tesisatındaki aksaklıklar, Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması, Kaynak sırasında oluşan kıvılcım, Akü başlarından oluşabilecek kıvılcım, Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım, Sigara içmek, Açık ızgara yapmak, Aşırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması, Yemek yapma sırasına oluşan kıvılcım.

3. Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması gerekir.

4. Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?

Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca kapalı tutulması gerekir.

5. Teknelerde elektrik arızalarının neden olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?

Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, elektrik kablolarının eskiyenlerinin değiştirilmesi.

6. Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?

Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin yavaşlatılması, rüzgarın tekneye en az zarar verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.

7. Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde muhafaza etiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüştür. Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası, dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmuştur. Yangına taşınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız?

Yavaşlayarak tekneye rüzgarın pruvadan gelmesini sağlamak gerekir.

8. Güvertede çıkan yangında ,gerekli manevra yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir?

Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile.

9. Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir?

Hava akımı önlenir, yangın battaniyesi veya yangın söndürücü ile müdahale edilir.

10. Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez?

Deniz suyu ile müdahale edilmez.

11. Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu hangi amaçla yapılır?

Hava ile teması kesmek için.

12. Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı.

13. Teknelerde çıkabilecek elektrik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

Karbondiyoksitli

14. Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Doğru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına karşı kullanmak gereklidir.

15. Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir?
 
6 Ayda bir bakım yapılmalıdır.
 
 
 
  Spor Spor