Salih Bahtiyar
  Karasuları Kanunu
 
 
KARASULARI KANUNU

Kanun Numarası :2674
Kabul Tarihi :20/5/1982
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :29/5/1982 Sayı: 17708
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 338

Madde 1 - Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir. Türk karasularının genişliği Altı deniz milidir. Bakanlar Kurulu, belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, Altı deniz milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkilidir.

Madde 2 - Türkiye ile kıyıları bitişik veya karşılıklı olan devletler arasında karasuları anlaşma ile sınırlandırılır. Bu anlaşma bölgenin bütün ilgili özellikleri ve durumları gözönünde bulundurularak, hakkaniyet ilkesine göre yapılır.

Madde 3 - Karasularının genişliği, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas hatlardan itibaren ölçülür.

Madde 4 - Esas hatların kara tarafında kalan sular ve körfez suları, Türkiç sularıdır. Daimi liman tesisleri kıyının bir parçası sayılır ve bu tesislerden en açıkta olanlarının kara tarafında kalan sular ve dış limanlar iç sulara dahildir.

Madde 5 - İç suların dış sınırını belirleyen ve karasularının genişliğini ölçmekte esas olan hatlar, bu amaçla hazırlanan büyük ölçekli deniz haritalarında gösterilir. 

Madde 6 - 15/5/1964 tarih ve 476 sayılı Kanunla, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştir.       

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                        

Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 
  Spor Spor