Salih Bahtiyar
  Denizi Koruma İçin Payımıza Düşeni Yapıyoruz
 


 
DENİZİ KORUMAK İÇİN PAYIMIZA DÜŞENİ YAPIYORUZ

Denize asla çöp atmıyoruz.

Kıyıdan 12 mil açığa kadar yiyecek maddesi de atmıyoruz.

Yakıt alırken veya motor yağını değiştirirken denize mazot, benzin ya da yağ dökülmesini önlemek için her türlü önlemi alıyoruz.

Limandayken, mümkün olduğunca karadaki tuvaletleri kullanıyoruz. Teknemizdeki pissu tankının, bulunduğumuz limanda varsa sahil pissu toplama tankına pompalanmasını sağlıyor; bu işlemin yapılabilmesi için teknemize pissu emme flanşı ve düzeneğini yaptırıyor; ve kıyıdan 12 mil açığa kadar denize hiçbir şekilde pissu basmıyoruz. Denize pissu basarken de en az 4 mil hızımızın ollasına özen gösteriyoruz.

Seyirde deniz memelilerini (Yunus, Balina vb.) gördüğümüzde onlara zarar vermemek için dikkatli oluyor, yavaşlıyor, tarih-saat-mevki ve tür bilgisini yetkililere, öncelikle TÜDAV'a bildiriyoruz.

Dip yapısına zarar vermemek için demir yerimizi dikkatle seçiyor, deniz çayırlarına demirlemiyoruz.

Fosfat oranı düşük, çevreye zararı azaltılmış deterjanlar kullanıyoruz.

Günlük çöpümüzün, geri dönüşüme gönderilebilecek olanlarını diğerlerinden ayırıyoruz.

Bakım, onarım işlerimizden kaynaklanan atıkları usulüne uygun şekilde bertaraf ediyor, hiçbir şekilde denize atmıyoruz.

Yanık yağ, eski akü-batarya gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri ilgili kurumlara teslim ediyoruz.

Eski zehirli boyamızı temizlerken, teknenin altına muşamba vs. seriyor, zehirli boyanın denize akmasına kesinlikle engel oluyor, bulunduğumuz yerde aksine davrananları uyarıp bilgilendiriyoruz. 
(Zehirli Boya nasıl temizlenir?)

Çünkü biliyoruz ki:

Amatör denizci, denizlerin ve deniz canlılarının korunması için en büyük çabayı gösterir ve herkese örnek olur. Deniz, yalnızca bir su kütlesi değil, aynı zamanda insanlığın yaşam kaynağı, besin deposu, nefes aldığı yerdir. Deniz, gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli emanettir.   KAYNAK    


 

                                                    Atıkların Denizde Yokolma Süreleri

Cam Şişe 1.000.000 Yıl
Plastik Şişe 450 Yıl
Teneke Kutu 80-200 Yıl
Deri 50 Yıl
Boyalı Tahta 13 Yıl
Plastik Çanta 10-20 yıl
Yün 1-5 Yıl
Gazete 6 Hafta
Kağıt Havlu 2-4 Hafta
Sigara İzmariti 1-5 Hafta

 

Bağlantılı Konular
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Spor Spor