Salih Bahtiyar
  Balıkçılık Sektörü ve Medya
 


BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE MEDYA

"Medya", Latincede "ortam, araç" anlamına gelen "medium" kelimesinin çoğulundan türemiş ve günümüzde dilimize yerleşmiş, sıkça gündeme gelen bir ifadedir. 

Medya nedir?
Her türlü bilgiyi topluma aktaran; eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel hem de işitsel araçların tümüne medya denmektedir.

Medya’nın temel görevleri
Medyanın temel görevleri şu şekilde ifade edilebilir; bilgilendirme, yönlendirme, eğitme, duyguları dile getirme, toplumsal ilişki kurma , eğlendirme, uyarma .

Medyanın tarifini ve temel görevlerinin ne olduğunu yukarıda açıklanmaya çalışıldıktan sonra, ülkemizde medyanın balıkçılık sektörü konusunda temel görevlerini ne kadar yerine getirdiğini görmeye çalışalım.

Balıkçılık sektörü, en temel beslenme kaynaklarından su ürünlerinin avlanması, işlenmesi ve pazarlanmasını kapsamaktadır. Beslenmenin en temel ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareket ederek ve bu sektörden geçimini sağlayan bir kısım insanımızın bulunduğunu da gözönüne alırsak, önemsenmesi gereken bir konu olduğu açıkça ortaya çıkar.

Medya, balıkçılık sektöründe temel görevlerini yerine getiriyor mu?

Medyanın bu konuda üstüne düşeni yaptığını söyleyebilmek, içinde bulunduğumuz zaman diliminde ne yazık ki mümkün değil. Bu sektörün önemini ve konunun ciddiyetini kavrayamamış ya da "ticari getirisi" olmadığını düşünüyor olması nedeniyle balıkçılık sektörüne çok uzak durmaktadır.

Medya temel görevlerini yerine getirirken; önce kendinin gerçek anlamda bilgilenmesi, araştırma yapması ve bunların ışığında topluma yansıtması gerekirken, gerçekle hiç ilgisi olmayan, hatta traji-komik sayılan bilgileri yansıtarak bu konudaki ciddiyetsizliğini ve bilgisizliğini de sergilemektedir.

Balıkçılık sektörü ile ilgili haberler genelde magazin türü verilmekte ve verilen haberlerin çoğu da çekilmiş bir fotoğrafın altına, masa başında ve balıkçılık sektörü hakkında en küçük bilgisi olmayan kişilerin uydurup yazdığı mizansenle topluma yansıtıldığının örnekleri sıkça yaşanmaktadır.

Ülke kaynaklarının akılcı bir şekilde kullanılması için, su ürünlerinin yaşam alanlarının korunması ve üremelerine fırsat tanıması, avlanma ile stokların kendini yenilemesi arasında bir denge kurularak sürdürülebilir avcılık yapmakla mümkündür. Balıkçılık yönetimi sürdürülebilir avcılık için üzerine düşenleri yapmakta, eksikleri de olsa bu konuda düzenlemelerde bulunmaktadır. Ancak, sürdürülebilir avcılık, balıkçılık yönetiminin kamuoyunu da yanına alması, bilinçlendirilerek katkıda bulunmasıyla gerçekleştirilebilir.

Bu noktada medyaya büyük görev düşmektedir. Görsel ya da işitsel araçlarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarında katılmalıdır. 

Medyanın balıkçılık sektörü ile bilgilendirme görevini gereğince yerine getirmediğini söylerken, medyanın farklı bir yüzünü de gözardı etmemek gerekir.

Medya, zaman zaman kamuoyunu maksatlı, bazı sektörlerin çıkarları doğrultusunda yönlendirmelerde kullanılmaktadır.

Şöyle ki Balıkçılık, ekonomik anlamda çok büyük miktarda rakamların gerçekleştiği bir sektördür. Kanatlılar ya da kırmızı et gıda sektörleriyle ciddi bir rekabet ilişkisi içindedir. Sektörler arasındaki bu rekabette, medya zaman zaman eksik ya da çarpıtılmış bilgilerle kamuoyunu yönlendirme gayreti içine girmiştir. Karşılıklı bu rekabetteki karalama kampanyalarında bilimi ve bilim insanlarının da kullanılması olayın çarpıcı ve üzücü yönüdür. Ekonomik çıkarların kamuoyunun çıkarı önüne geçmesine araç olunmaktadır.

Medyadan beklenen, balıkçılık sektörüne de en az diğer önemli ülke sorunları kadar ilgi göstermesi, konuda uzman elemanlar kullanarak kamuoyuna bilgi vermesi, bilinçlenmesine katkıda bulunması ve balıkçılık yönetiminde yapılacak olası hatalı uygulamaları gözler önüne sererek, çözümleri yönünde kamuoyu baskısı ve desteği oluşturmaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir...
• 
Trol-Gırgır-Parakete Nedir?
• Mersin Balığı Üretimi
• Balıklarda Yaşama, Büyüme ve Ölüm
• İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri
• İçsularımızdaki İstilacı Türler Ve Biyolojik Çeşitliliğe Etkileri
Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yem Sektörü
 Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları
 Deniz Kültür Balıkçılığının Çevresel Riskleri
• Akdeniz için IUCN Kırmızı Liste
• 
Deniz Ürünlerimizin Azalış Sebepleri
• Türk Balıkçıları ve Gürcistan
• Balıkçılık Savaşları 

 
 
  Spor Spor