Salih Bahtiyar
  Denizcilikte Kullanılan Ölçü Birimleri
 


DENİZCİLİKTE KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ

1 Kulaç  182 Cm
1 Deniz Mili   1852 M
1 Gomina  185 M. 1/10 Deniz Mili
1 Metrik Ton 1000 Kg
1 Long Ton  1016 Kg
1 Short Ton  907,18 Kg
1 Libre 453 Gr

Denizde Mesafe
Yerküreyi kutuplardan geçecek şekilde ortadan ikiye ayırırsak (basıklık ihmal
edilmiştir) bir daire elde ederiz. Bu dairenin kutuptan kutba her bir yarım çemberi, birer boylamdır.

5 Portolon, çok küçük alanların gösterildiği, çok büyük ölçekli harita.
İsmin kaynağı; “PORTOLANDS” 1500 yıllarında Akdeniz’de kullanılan ve deniz haritalarını kapsayan yayın.

Deniz seyrinde mesafe birimi  Deniz Milidir. 1 deniz mili, aralarında 1 dakikalık (derecenin 1/60’ı) açısal mesafe bulunan enlemlerin arasındaki dikey uzaklıktır.

Dünya’nın çevresi yaklaşık olarak 40.003.200 m dir. Yeryüzü kesiti bir daire, bir daire 3600, her bir derece 60’ olduğuna göre;

Dünyanın çevresi=360x60=21600 dakika, yani 21600 deniz milidir.

Buna göre; 40.003.200 / 21600 = 1852 m. olur. Yani, Bir Deniz Mili 1852
Metredir
.
Ancak, Dünyamızın gerçekte tam bir küre olmamasından dolayı, burada bulduğumuz 1852 m değeri, Ekvatora yaklaştıkça büyür, kutuplara yaklaştıkça küçülür.
Bu nedenle deniz milinin standart uzunluğunu; 480 enlemindeki 1dakikalık boylamın uzunluğu şeklinde belirtilir.

Denizcilikte deniz milinin (nm = Notical mile) ast katı olarak Gomina kullanılır.
1 nm = 10 gomina’dır.

Denizcilik ile ilgili olarak ayrıca birçok yerde İngiliz ölçü birimi ile karşılaşırız.
Buna göre;
1 nm = 2000 yarda’dır.
1 yarda = 3 feet’dir. (Feet, Foot kelimesinin çoğuludur.)
1 nm = 6000 feet’dır.
1 foot = 12 pus (inch olarak da geçer)
Metrik sistemde 1 inch = 2.54 cm.dir.

Eski Türk denizciliğinden kalma deniz ölçüsü ile
1 nm = 1000 kulaç’dır.
1 kulaç = 6 ayak’dır. (İngiliz ölçü birimindeki “foot” ile aynı)

Aralarında 1 derece bulunan iki enlem arası 60 deniz milidir. Uzunluğu 10 gominaya karşılık gelir.

Denizcilikte Rüzgarın hız birimi Knot dur. 
1 Knot, Bir Deniz Miline eşittir.


ONLINE ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVİRME
 

DENİZCİLİKTE KULLANILAN UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Uzunluk Ölçüleri 
   (Length)
cm
m
km
inç
ayak
yarda
kara
mili
deniz
mili
1 santimetre (cm.)
1
00,1
 
0,3937
0,0328
 
 
 
1 metre (m.)
100
1
0,001
39,37
3,281
1,094
 
 
1 kilometre (km.)
100.000
1.000
1
39.370
3.281
1.094
0,6214
0,5396
1 inç (inch)
2,540
0,0254
 
1
0,833
0,0278
 
 
1 ayak (foot)
30,48
0,3048
 
12
1
0,3333
 
 
1 yarda (yard.)
91,44
0,9144
 
36
3
1
 
 
1 kara mili
   (statute mile)
 
1.609
1,609
63.360
5.280
1.760
1
0,8684
1 deniz mili
   (nautical mile)
 
1.852
1,852
72.960
6.080
2.027
1,152
1

HARİTALARDA KULLANILAN KISALTMALAR

Simge
İngilizce
Türkçe
Simge
İngilizce
Türkçe
Ad.
Island
Ada (-sı) 
M
Mud, muddy
Çamur, çamurlu
Al.
Alternating
Renk değiştiren (fener)
m
Meter
Metre
Aero.   
Air Light
Hava feneri
Mast
Mast
Direk
B
Black
Siyah
Mk
Mark
işaret
Bell
Bell
Kampana
Mzl
Cemetery
Mezarlık
Bn; Bns
Beacon, Beacons
Bikın, Bikınlar
N
North, river
Kuzey, Nehir
Boğ.    
Strait
Boğaz
Obscd
Obscured
Karartılmış
Br.
Cape
Burun
Oc
Occulting
Hüsuflu
BY  
Black above Yetlow
Sarı üzeri siyah
Or
Orange
Turuncu
CG
Coast Guard
Sahil Güvenlik
P
Pebbles
Çakıl (orta)
Ch
Church
Kilise
PA
Position Approximate
Yaklaşık pozisyon
Chy.
Chimney 
Baca 
PIL.STA.
Pilot Station
Pilot istasyonu
cm    
Centimeter
Santimetre
Q
Ouick
Seri
Ç 
River, stream
Çay
R
Red, reef
Kırmızı, mercan kayalığı
D
Stream
Dere
Rk
Rock
Kaya
dest
Destroyed
Harap
Ra
Radar
Radar istasyonu
D/a
Diaphone
Diyafon
S
Sand, south
Kum, güney
Dir Lt  
Direction Light
İstikamet feneri
SD
Sounding Douptful
Şüpheli derinlik
ED
Existence Doubtfull
Mevcudiyeti şüpheli
Sh
Shell
Kabuk
Expfos
Explosive
Patlayıcı
Si
Şilt
Kil
exting   
Extinguished
Sönük
SM
Sand-Mud
Kumlu çamur
F
Fixed
Sabit
St.
Stone
Taş
Fb
Factory
Fabrika
Sta.
Station
istasyon
Fl
Flashing
Şimşekli
T
Hill
Tepe
fm
Fathom
Kulaç
Temp
Temperory
Geçici
ft     
foot, feet
kadem, ayak
Tr
Tower
Kule
G
Green, Gravel
yeşil, çakıl
UQ
Ultra Quick
Aşırı seri
Grs  
Grass
Saz, yosun
VAR
Variation
Doğal sapma
hor
Horizontal
Yatay
Vis
Visible   .
Görülür
HW  
High Water
Yüksek Su
VQ
Very Ouick
Çok seri
Iso
Isophase
Izofaz
W
West, white
Batı, beyaz
Isk.
Pier
iskele
Wd
Seaweed
Saz, yosun
Ist.
Station
istasyon
Well
Welt
Kuyu
Kf
Gulf
Körfez
Whis
Whistle
Düdük
Ky
Rock
Kaya
Wk
Wreck
Batık
Ldg.
Leading
Rehber
Y
Yellow
San
Lm.
Harbour, port
Liman
Yad.
Peninsula
Yarımada
L Fl
Long flashing
Uzun çakar
 
 
 
Lt.
Light
Fener
 
 
 


Sayfanın hazırlanmasında yararlanılan kaynak:
DENİZCE
Katkılarından dolayı teşekkürlerimizle.


 

Anahtar Kelimeler-Keywords: Denizcilikte Kullanılan Ölçü Birimleri, 1 kulaç ne kadar, 1 deniz mili ne kadar metre, Gomina nedir, metrik ton nedir, long ton nedir, short ton nedir, metrikton nedir, longton nedir, shortton nedir, 1 libre nedir, 1 libre kaç gram, haritalarda kullanılan kısaltmalar, inç, inch, ayak, food, 1 yarda kaç santim, yarda nedir, 1 kara mili kaç metre,  


 
  Spor Spor