Salih Bahtiyar
  Gemici Bağları
 
 
GEMİCİ BAĞLARIGemici bağlarında amaç;
İş görürken sağlam, kolay çözülmeyen, tekrar çözülmek istenildiğinde kolay çözülebilecek şekilde olmalarıdır. Gemici bağları kolay bağlanır. Kendiliğinden çözülmez, gevşemez veya sıkışmazlar.
Balıkçı bağları ise zor bağlanır. Sıkıştırılması gerekir. Kendiliğinden gevşemez, sıyrılmaz ve çözülmezler. Çözmek için kesilmeleri gerekir. 

Denizcilikte kullanılan bağlar, zaman zaman Gemici Düğümü olarak yanlış adlandırılmaktadır. 
Düğüm bir gemici bağı şeklidir. Örneğin; Balıkçı düğümü gibi... 

Halatın Kısımları 

Çapanın Kısımları


Çıma: Halatın uç kısımına denir.
Beden: İki çımanın arasında kalan genellikle yükü taşıyan kısıma denir.
Kroz: Bir halatın üzerinde kapatılmış bir halkadır. Kroz bedenin üstünden geçerse üstten kroz, altından geçerse alttan kroz olmuş olur.  


Halatın Elemanları
LİF: Halatın yapıldığı malzemenin en ince parçasıdır.
FLASA: Liflerin bir tarafa büküllmesiyle elde edilen, halatın ana elemanıdır.
KOL: Flasaların bir tarafa bükülmesiyle elde edilen, halatın ikinci ana elemanıdır.
HALAT: Kolların büküm yönünün aksi yönde, hepsinin bir arada bükülmesiyle meydana gelir.

Halat Kalınlıklarının Ölçülmesi
Bitkisel ve sentetik halatlar dairesel çevreleriyle ölçülürler.
Ölçü birimi BURGATA dır. 1 BURGATA= 1 İnçtir. (2.54 Cm.)
Madeni halatlar çaplarıyla ölçülürler. Ölçü birimleri PUS dur. 1 PUS= 2.54 Cm.

BALIKÇI BAĞI
İki halatın çımalarını ve genellikle misinaları bağlamak için kullanılır.

CAMADAN BAĞI
Yelkeni Camadana vurmakta kullanılan çok sağlam ve kolay bağdır. Adını ana yelken küçültme işleminde atılan bağdan alır. Yük altında tamamen güvenlidir. Çözmek için çımaya yakın bedeni gevşetmek yeterlidir. 

KAZIK BAĞI
Bir halat çıkmasını Puntel veya Vardavela gibi iki tarafı kapalı demirlere bağlamak veya tente yakalarındaki inceleri vardavela tellerine veya ıskalaryalarına bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.

ÇİFTE KAZIK BAĞI
Kazık bağı ile aynı amaçla kullanılır. Daha güçlü ve emniyetlidir.

SANCAK BAĞI
Iskota bağı olarak da anılır. Sıkışmaya uygundur, Kolaylıkla kurtulmaz.
Bir halatın çımasını bir kasaya veya başka bir halata bağlamak için kullanılır.

ÇİFTE SANCAK BAĞI
Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır. Daha güçlü ve emniyetlidir.

DÜĞÜM
Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir. Örneğin; Balıkçı düğümü gibi. Düğüm bir bağ formudur.


DÜLGER BAĞI
Bir halatın çımasını diğer halatın bedenine veya seren ile direklerin hamaylısına (ortasına) bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.


İZBARÇO
Gemiden sahile verilen halatın çımasına kasa yapmakta kullanılır.
Bir tür kasa biçiminde olduğundan halat bağlandığı yer ile sıkışmaz. Kurtarma işlemlerinde kurtarılanın kuvvet verdikçe göğsünü sıkmadığı için mutlaka bilinmesi gerekir. Çözülmesi için bağ merkezini gerilim yönüne dik esnetmek yeterlidir.

KROPİ (8 Bağı)
Yan mataforadaki vardakova halatlarının, mataforanın altına asılı tornadan geriye sıyrılmaması için tornanın önüne yapılan gemici bağıdır.


MARGARİTA BAĞI
Çürük Bağı da denir. Kol atmış veya zedelenmiş bir halatı geçici olarak kuvvetlendirmek içindir.


ZİNCİRE HALAT BAĞLAMA
 DEMİR BAĞI
(Çapa/Anele Bağı)  


Büyüt1

2

3

4


Büyütmek istediğiniz animasyonun üstüne tıklayınız.

İlmik

Koçboynuzuna Bağlanma(Güverteye) 

Koçboynuzuna Bağlanma (İskeleye)

Geçici Stoper Bağı

Cerrah Bağı Palamar  

   


 
  Gemici Bağı Videoları >> 
 
 
Bağlantılı Konular
   

 
Anahtar Kelimeler-Keywords: gemici bağları, gemici baglari, gemicibağları, gemici bağı animasyon, gemici bağları animasyon, gemici bagi animasyon, gemicibaglari, gemici bağı, gemicibağı, gemicibagi, gemici bagi, gemici düğümleri, gemici düğümü, gemicidüğümü, gemici dugumu, gemicidugumu, gemicidüğümleri, denizci bağları, denizcibağları, denizci baglari, denizcibaglari, denizcibağı, margarita bağı, margaritabağı, kazıkbağı, kazık bağı, kazikbagi, kazik bagi, kropi, sekiz bağı,sekizbağı, 8bağı, 8 bağı, 8bagi, 8 bagi,izbarço, izbarco, düğüm, dugum, çiftesancak bağı, çifte sancak baği, ciftesancak, cifte sancak, balıkçı bağı, balıkçıbağı, balikcibagi,balikci bagi, lif, flasa, halat, kol, palamar, kroz, çıma, beden, cima, kıroz, gemici bağlarında amaç, anele, çipo, cipo, meme, tırnak, çıpa, cipa, demir, çapa, capa,camadan, dülger bağı, dülgerbağı, dulger bagi, dulgerbagi, zincire halat bağlama, halat zincir, zincir halat, halat zincir, demir bağı, çapa bağı, demir bagi, capa bagi, anele bağı, anele bagi, demir düğümü, çapa düğümü,
 
  Spor Spor