Salih Bahtiyar
  Denizde Sesli Uyarı İşaretleri
 

DENİZDE SESLİ UYARI İŞARETLERİ 

Uyarı ve Durum Belirleyici İşaretleri Vermek
Denizde belirli durumlarda farklı anlamları taşıyan ses ve ışık işaretleri verilir.

Bu işaretlerin anlamları genelde:

• Geminin yapmakta olduğu manevrasının belirtilmesi,
Bir tehlikeye dikkatin çekilmesi,
Kurallara uygun davranış gösterilmesi için uyarı yapılması,
Çevredekilerin denize düşen kişiye dikkatlerinin çekilmesi,
Kısıtlı görüş şartlarında varlık ve durum belirtmek.

Şeklinde can ve mal güvenliğine yönelik olabileceği gibi, kılavuz teknesinin kendini tanıtımı veya basitçe iyi niyet sunumu için de olabilir.

Ses İşaret Araçları
Ses işareti vermek için Düdük ve Kampana kullanılır.

Manevra ve Uyarma İşaretleri
Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinde tereddüde düşmesi halinde tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en azından beş kısa ve seri işaret vererek böyle bir tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Bu işaret dar kanal, geçit veya trafik hattında seyir yapmakta olan  kuvvetle yürütülen bir geminin geçişinin engellenmesi veya benzer durumlarda ikaz amaçlı da kullanılabilir.

DÇÖT Kural 34. Kuvvetle yürütülen ve seyir halindeki bir tekne bu kurallara göre manevra yaptığında Tablo 1’de belirtilen düdük işaretlerini vererek manevrasını belirtir.

   Kısa düdük    (●)    Bir saniye süreli bir düdük sesi,
  Uzun düdük (▬▬)  4-6 saniye süreli bir düdük sesi anlamındadır.
  DÇÖT: Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü.

                                     
                                       Tablo1
Bir  kısa  düdük       
Rotamı Sancağa değiştiriyorum.
İki  kısa düdük        ●●
Rotamı İskeleye değiştiriyorum.
Üç  kısa  düdük      ●●
Makinelerim tornistan çaşıyor.
Beş  kısa düdük    ●●●
Niyetiniz anlaşılamadı, açık geçiniz.
Altı veya daha fazla kısa düdü●●●●●
Denize adam düştü veya acil bir durum.

Dar bir kanal veya geçitte birbirini gören teknelerden:
DÇÖT Kural 9 (e) (i) sayılı kurala uyarak diğerine yetişip geçme niyetinde olan bir tekne düdükle Tablo 2 deki işaretleri vererek niyetini bildirir.

                                                        Tablo 2
İki uzun, bir kısa düdük ▬▬ ▬▬ ●    Senin sancak tarafından yetişip geçmek niyetindeyim
İki uzun, iki kısa düdük
▬▬ ▬▬ ●●
Senin iskele tarafından yetişip geçmek niyetindeyim
Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük
▬▬ ● ▬▬
Mutabıkız( Belirttiğin taraftan geçebilirsin)
Bir uzun düdük ▬▬ Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesine olanak bulunmayan bir kanal veya geçidin dönüş yerine yaklaşan bir tekne ve dönüş yerinin öbür tarafında veya aradaki engelin arkasında olan ve düdüğün duyulabileceği mesafede bulunan herhangi bir yaklaşan tekne de uzun bir düdükle bu işarete cevap verir.

 
DÇÖT Kural 35. Kısıtlı Görüş Halinde Verilecek Ses İşaretleri
Kısıtlı görüş şartlarında gemiler çatışmayı önleyici gerekli tedbirleri alırlar.Sis gibi görüş şartlarını kısıtlayan durumlarda, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen seyirdeki gemiler varlık ve durumlarını belirmek için bir uzun düdük çalar ve 2 dakika ara verip tekrarlar. Eğer gemi demirleme haricinde denizde bir kısıtlama durumu olmaksızın makinelerini durdursa iki uzun düdük çalacak ve 2 dakika ara verip tekrarlar.

▬▬  2 dk. ara ▬▬ Makine ile seyretmekteyim.
▬▬ ▬▬ 2 dk. ara ▬▬ ▬▬ Mk. ile yürütülen fakat makine stop’ta

Kısıtlı görüş şartlarında seyir yapmakta  olan, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen gemiler haricindeki gemiler varlık ve durumlarını belirtmek için periyodik olarak bir uzun iki kısa ses işareti verir, iki dakika aradan sonra bunu tekrar eder.
▬▬ ● ● 2 dk ara ▬▬ ● ●

Bu işareti verecek gemiler
Kumanda altında bulunmayan bir tekne, Manevra yapma gücü kısıtlı olan bir tekne, Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne, Yelkenli bir tekne, Balıkçılıkla uğraşan bir tekne ve Yedekleme yapan bir teknedir.

     

Bağlantılı konular
   

 

 

 
  Spor Spor