Salih Bahtiyar
  TÜRK LOYDU
 

Başlıca kuruluş amacı, Türkiye'de gemi sınıflandırma ve belgelendirme olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da belgelendirme yapan bir vakıftır.

1962'de Gemi Mühendisleri Odası ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, Avrupa'da gemi sınıflandırması yapan benzeri örneklerden hareketle kuruldu. Uzun süre yaptığı sınıflandırmaların uluslararası kabul gören bir akreditasyon kuruluşunca onaylanmaması nedeniyle hizmet alanı sınırlı kaldı. Vakıf halen Türkak tarafından çeşitli standartlarda akredite edilmiştir.

Türk Loydu Vakfı
1962 yılında kurulan Türk Loydu, 1966 yılında yapılan yasal düzenleme ile Vakıf statüsünü almış, 1986 yılında yapılan senet değişikliği ile Vakıf organları yeniden düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ile Vakıf Yönetim Kurulu ilgili sektörleri kapsayacak şekilde 9 üyeden oluşmaktadır.
Gemi Mühendisleri Odasını temsilen 5 Üye,
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini temsilen 2 Üye,
Deniz Ticaret Odasını temsilen 1 Üye,
İstanbul Sanayi Odasını temsilen 1 Üye.

Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu her yıl Nisan ayında toplanır ve Genel Kurulda üç yılda bir Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri yapılır.

Faaliyet Alanları
Vakıf; belgelendirme dışında denetim, danışmanlık, eğitim hizmetleri vermekte, gemicilik ve standartlaştırma konusunda yayınlar yapmaktadır.

Denizcilik
Deniz Endüstrisi alanında Klaslama, Sertifikasyon, Gemi Değerleme, Gemi Geri Dönüşümü, Filo Bilgileri, Eğitim, Sistem Belgelendirme hizmetleri verilmektedir.

Enerji
Enerji kurumların faaliyetlerini sürdürmelerinde temel girdi olup; üretimi ve sürdürülebilir şekilde temini tüm sanayi ve hizmet sektörleri için kritik önem taşımaktadır.

Petrol ve Gaz
Petrol ve gaz arama, üretim, rafineri ve dağıtım projelerinde sahip olduğu deneyim ve yetkinlik ile Türk Loydu; kalite, iş güvenliği, kural/ standart ve regülasyonlar, yasal mevzuat.


Ulaşım ve Lojistik
Karayolu, Demiryolu, Denizyolu lojistik ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı konularında muayene, bakım, belgelendirme, ölçüm ve değerleme hizmetleri verilmektedir.

İnşaat
Endüstriyel Tesisler, Spor Kompleksleri, İş Merkezleri, AVM’ler, Rezidanslar ile ilgili mühendislik kavramlarına dayalı rasyonel, uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

İmalat
Ürün belgelendirmeden tip onayına, malzeme belgelendirmeden uygunluk değerlendirme hizmetlerine kadar değişen endüstriyel belgelendirme hizmetleri verilmektedir.

Limanlar, Kıyı Yapıları & Terminaller ve Tersaneler
Tüm yüzer yapıların stabilite ve diğer hesapları, fizibilite etüdleri, özel yüzer yapıların temel dizaynı konularında rasyonel, uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

S
avunma
Sanayi
Savunma sanayinde yer alan Kara Araçları, Kara Tesisleri, Su üstü ve sualtı her tür askeri geminin tekne, makina ve elektrik projelerinin kontrolü ve onayı yapılmaktadır.

Kaynaklar:

http://www.turkloydu.org/tr-tr/anasayfa.aspx
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Loydu
             

Aahtar kelimeler, keywords: Türk loydu nedir, turk loydu, loyd, türk loydu vakfı, turk loydu vakfi, loyd nedir,


 
 
  Spor Spor