Salih Bahtiyar
  Denizde Haberleşme
 


DENİZDE HABERLEŞME

Bölüm 1

Teknenizde VHF telsiz varsa, kullanmak için Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (KMT) yeterlilik belgesi sahibi olmanız gerekir.
 
İlk kez telsiz alacak amatör denizciler: Önce ruhsat ücreti, ardından da yıllık kullanım ücretini ödeyeceklerdir.
(Telsiz Ücretleri)

12 kişi veya daha fazla yolcu taşıyan özel yatlarda VHF Telsiz bulundurulması zorunludur.

Telsizle Haberleşme  


Telsizle yapılan haberleşmede kelimelerin hecelenmesi gerektiğinde; Bu işlem denizde kullanılan bayrakların ifade ettiği uluslararası veya ulusal harf kodlamalarıyla yapılır.

Örneğin;
MARTI yatının adını, telsizle kıyıya bildirirken, kodlama biçimimiz şu şekilde olmalı:
Mike – Alpha – Romeo – Tango – India (uluslarası kod)
Merih – Aydın – Reis – Turgut – İstif (ulusal kod) 

*Telsizle haberleşme ile verilen bilgiler, amatör düzeyde olup, bir yatın telsiz sorumluluğunu almak, mutlaka GMDSS Telsiz kursuna gidilmeli ve telsiz ehliyetine sahip olunmalıdır. Bununla birlikte, sıkça kullanılan el VHF’leri (walkie-talkie) ile haberleşirken bile uyulması gereken kuralları bilmek, hem acil durumda güç durumdan kurtarabilir hem de yanlış bir şey yapmasını engelleyecektir.

Telsizle haberleşme, denizcilikte en çok kullanılan yöntemdir. Çoğunlukla VHF frekansı ile sinyal yollanarak haberleşme sağlanır. Yaklaşık 50 millik bir mesafe ile kurulan bağlantıya VHF görüşmesi diyebiliriz. Telsiz taşıyan tekneler hem alıcı hem de verici görevi yürütebilir. Bununla birlikte kıyıda kurulan istasyonlar da vardır. (marina, iskele vs...)

Telsiz ile iletişim halinde iken:

1) Gemi kaptanının veya telsiz operatörünün izni olmadan haberleşmek,
2) Teknedeki Telsiz-Telefon’un yetkisiz kişilerce kullanılması,
3) Yanıltıcı tehlike mesajları yayınlamak,
4) Kendi gemi adını veya çağrı işaretini vermeden başka bir istasyonu çağırmak,
5) Sahte gemi adı veya çağrı işareti kullanmak veya bunların yerine müsaade edilmeyen tanıtım sinyalleri kullanmak,
6) Tehlike, Aciliyet ve Emniyet haberleşme trafiği son bulmadan telsiz-telefon haberleşmesini kesmek veya kıyı ya da gemi istasyonunun haberleşme talebi sürdüğü halde haberleşmeyi bitirmek,
7) Olağan haberleşme amacıyla, daha önce kurulmuş bir iletişimi kesmek,
8) Gereksiz yayın yapmak veya benzer sinyaller göndermek,
9) Ahlaka aykırı, hakaret nitelikli mesajlar yayınlamak,
10) Müzik yayınlamak,
11) Rastlantı sonucu alınan bilgileri yayınlamak, haberleşme gizliliğini ihlal etmek,
12)Uluslararası VHF haberleşmesine tahsis edilmiş 55 kanalın dışında kanallarda haberleşmek
yasaktır.


Telsiz Nasıl Kullanılır?  Tıklayınız


HABERLEŞMECİLİKDE BAZI KISALTMALARIN ANLAMLARI 
 
GMDSS : Global Maritime Distress and Safety (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi)
1 Şubat 1992’ de başladı, 1 Şubat 1999’ da tüm yönleriyle devreye girdi.

DSC : Sayısal Seçmeli Çağrı

NBDP : Dar band doğrudan yazılımlı telgraf tekniği

EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi (Radio Beacon)

SART : Arama ve kurtarma radar vericisi (Radar Transponder)

NAVTEX: Karadan gemi yönünde NBDP tekniği ile acil bilgilerin gönderilme sistemi

IN MARSAT : Uydular kanalıyla yapılacak haberleşmeyi organize eden kuruluş

COSPAS SARSAT : Kutupsal yörüngeli uydu sistemi

IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü

ITU : Uluslararası Telekom Birliği

SOLAS :   (Safety Of Life At Sea) Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 1974

Kaynak: B.Ü. Yelken- 2* Kitapçığı

GMDSS Sistemindeki tüm istasyonlarda hangi bölgede sefer yaparsa yapsın ortak özellikler şunlardır;

1. Birbirinden bağımsız en az iki haberleşme sistemi ile tehlike uyarısını (Distress) gemiden sahile gönderebilmek.

2. Gemiden gemiye tehlike uyarısı gönderebilmek ve gönderilen uyarı mesajını alabilmek.
3. Sahilden gemiye gönderilen tehlike uyarısını alabilmek. 
4. Bilgileri gönderebilmek.

5. Yer belirleme (locating) sinyalleri gönderebilirle ve alabilme.

6. Seyir güvenlik bilgileri (MSI) ile ilgili yayınları alabilmek.

7. Gemiden gemiye veya sahilden gemiye ya da gemiden sahile yapılan genel haberleşme olanaklarına sahip olmak ve sahil haberleşme ağına bağlanmak.

 GMDSS’e tabi olan gemiler :
• Yolcu gemileri
• 300 Grosstonun üstündeki yük gemileri
• 12 kişi ve daha yukarı kapasitede uluslararası seyir yapan deniz araçları.

Deniz Bölgeleri :
Denizler, çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar;

 • A1 : Kıyıdan 20-30 millik mesafede VHF DSC istasyonlarının duyulan mesafesi.
 • A2 : MF DSC istasyonlarının duyulma mesafesidir, A1’ in bittiği yerde başlar ve 100 mile kadar çıkar.
 • A3
 • A4
Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, başka bir ülke tarafından A1 olarak belirlenmişse, o bölge A1 bölgesi olur.

A1 bölgesinde bulundurulması zorunlu cihazlar şunlardır:
 • VHF DSC
 • VHF DSC Watch Receiver
 • NAVTEX alıcısı
 • EPIRB :
 a) VHF EPIRB
 b) UYDU EPIRB : (INMARSAT EPIRB, COSPAS SARSAT EPIRB)

 • Su geçirmez portatif VHF el telsizi (300 grosston-500 grosston’ a kadar 2 adet, 500 grt ’ dan büyük gemilerde 3 adet bulundurulması gerekir.)

 • SART (300 grosston - 500 grosston’ a kadar 1 adet, 500 GRT’ dan büyük gemilerde 2 adet bulundurulması gerekir.)

VHF (Very High Frequency) telsiz bulundurması mecburi tekneler :
 • 12 kişi veya daha fazla yolcu taşıyan özel yatlar,
 • Balıkçı tekneleri,
 • Ticari amaçlı yatlar,
 • Göl ve deniz araçları,
 • 300 Grosstona kadar olan gemiler 25 Watt VHF telsiz bulundururlar.
 • 1Watt : Gemi içinde, kanalda, limanda, boğazlarda kullanılır.

VHF Frekans kuşağındaki yeri : 30 MHz – 300 MHz ( Metrik dalgalar )

Denize ayrılan bölüm : 156Mhz – 174 MHz

Kanallar:
• 01 - 28
• 60 – 88 Toplam 55 uluslararası kanal vardır.
• 28+29=57 kanal 75 ve 76 nolu kanallar yoktur. ( 16. kanalın altına ve üstüne gelir.)

DUPLEX (35 adet) : Gönderme ve dinlemenin farklı kanallarda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemilerle kara arasında yapılır.
Duplex telefon gibidir. Aynı anda dinleme- konuşma yapılır.

SIMPLEX (20 adet) : Gönderme ve dinlemenin aynı kanalda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemiler arasında yapılır. Simplex, bizim tanıdığımız telsizdir. Birisi konuşurken aynı anda dinleyemez.
Kaynak: B.Ü. Yelken- 2* Kitapçığı

DENİZDE KULLANILAN TELSİZ KANALLARI
6  Yardım Kanalı
8  Sahil Güvenlik
9  Balıkçı Kanalı
10 Balıkçı Kanalı

11 Gemi Sevk
12 Gemi Sevk
13 Gemi Sevk
14 Gemi Sevk

15 Gemi Dahili 1 W
16 Tehlike, Emniyet Kanalı
17 Gemi Dahili 1 W
67 Meteoroloji kanalı
68 Gemi Sevk
69 Tersane Onarım 1 W
70 DSC Tehlike, Emniyet Çağrı Kanalı
71 Gemi Sevk
72 Yat Kanalı
73 Yat Kanalı
74 Gemi Sevk
75 Koruma Bandı
76 Koruma Bandı

77 Balıkçı Kanalı
79 Gemi Sevk
80 Gemi Sevk
 

GEMİ SEVK: Seyir güvenliği için kullanılır.
67 Meteoroloji Kanalı
(Saat başlarından 5 dk. önce ve 10 dk. sonra haberleşme yasaktır)


 
Seyir sırasında 16. kanal dinlenir.  DUAL WATCH: Haberleşme yaparken aralıklarla 16. Kanalı da dinleyebilen sistemdir.

Kıyı istasyonları kurma ve işletme hakkı TÜRK TELEKOM’a aittir.
Denetleme yetkisi TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nündür (TGM).

Telsiz Genel Müdürlüğü yönetmelik gereği imtihanları Şubat-Haziran-Eylül aylarında yapar.
Ehliyet geçerlilik süresi 5 yıldır. 

 Telsiz Nasıl Kullanılır?  Tıklayınız

 

Bağlantılı Konular
Denizde Haberleşme Bölüm 1     Denizde Haberleşme Bölüm 2     • Denizde Haberleşme Bölüm 3 
 

 
  Spor Spor