Salih Bahtiyar
  Gece Seyir Fenerleri
 
 
SEYİR FENERLERİ ve ÇATIŞMAYI ÖNLEYİCİ İŞARETLER
 
Seyir Fenerleri uluslarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün öngördüğü şekillerde uygulanan işaretlerdir.
 
Denizde çatışmaları önlemek üzere her birinin özel anlamı olan işaret fenerleri ve özel işaret araçları (Şamanıra, Küre v.s.) kullanmak zorunluluğu vardır.

Motorlu veya yelkenli deniz araçları gün batımından gün doğumuna kadar ya da sisli, karlı, görüşü engelleyeyen şiddetli yağmurlu havalarda seyir fenerleri yakmak zorundadırlar.
 
Limanda bağlı veya deniz trafiğinin olmadığı yerlerde demirliyken yakma zorunluluğu yoktur.
(Demir Feneri yakılmalıdır.)
 

 SEYİR FENERLERİ
Bu fenerlerin anlamları, yerleri, renkleri, görüş açıları uluslararası kurallardır.


Sancak Borda Feneri 
YEŞİL
İskele Borda Feneri KIRMIZI renklidir.

Silyon Feneri : Teknenin baş, kıç, orta hattı üzerine konulan 25 derecelik bir ufuk yayı üzerinde kesiksiz ışık gösteren ve teknenin baş tarafından tam puvadan itibaren kemerenin 22,5 derece (pruvadan 112,5 derece iskele-sancak) gerisine kadar ışık gösterecek şekilde yerleştirilmiş Beyaz fenerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi
50 m ve üstü 6 mil
50-20 m 5 mil
20-12 m 3 mil
12 m den küçük 2 mil
SANCAK BORDA FENERİ   
Borda Fenerleri :
Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde tam pruvadan kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesintisiz bir ışık gönderecek surette yerleştirilmiş fenerlerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi
50 m ve üstü 3 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 1 mil
İSKELE BORDA FENERİ 
Borda Fenerleri :
Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde tam pruvadan kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesintisiz bir ışık gönderecek surette yerleştirilmiş fenerlerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi
50 m ve üstü 3 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 1 mil
Pupa Feneri : Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, ufkun 135 derecelik bir yayı üzerinde kesiksiz Beyaz bir ışık gösteren, tam kıçtan itibaren geminin her iki tarafına 67,5 derecelik bir ışık göstermek üzere yerleştirilmiş fenerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi
50 m ve üstü 3 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 2 mil


Her Yönden Görülür Fener : Ufkun 360 derecelik yayı üzerinde kesiksiz ışık  gösteren, yerine ve duruma göre Beyaz, Kırmızı, Yeşil veya Sarı renkli olarak belirlenen, gemilerin arıza veya bir problemi olduğu durumlarda ve demirlemede gösterdiği değişik renklerdeki, her yönden görülebilir fenerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi  
50 m ve üstü 3 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 2 mil
Yedekleme Feneri : Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, ufkun 135 derecelik bir yayı üzerinde kesintisiz bir ışık gösteren, tam kıçtan itibaren geminin her iki tarafına 67,5 derecelik bir ışık göstermek üzere yerleştirilmiş Sarı ışık veren fenerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi
50 m ve üstü 3 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 2 mil

Özel Çakar Fener: Düzenli aralıklarla dakikada 50-70 defa çakan Sarı renkli fenerdir.

Tekne Boyuna Göre Minimum Görünme Mesafesi 
50 m ve üstü 2 mil
50-12 m 2 mil
12 m den küçük 2 mil


Çakar Fener : Düzenli aralıklarla dakikada 120 veya daha fazla çakan fenerdir.

SEYİR FENERLERİNİN GÖRÜNMESİ GEREKEN AÇILAR   
 

 
Örnek Seyir Feneri Görünümleri
Seyir sırasında karşılaşacağınız bazı seyir fenerlerinin anlamları

TEKNE BOYU,  BULUNDUĞU POZİSYON, YAPTIĞI İŞ ve HİZMETE GÖRE GEMİ VE TEKNELERİN YAKMAK ZORUNDA OLDUKLARI FENERLER


7 metreden kısa, hızı 7 milden az tekne
Ufkun her tarafından görünür sabit Beyaz fener


Boyu 7 Metre ve altındaki tekneler herhangi bir el feneri veya ışık kaynağıyla yerini belli etmek zorundadır.

Boyu 12 Metreden Az Olan Tekneler :
a - Seyir Halinde : Bir Silyon Feneri, Pupa Feneri ve Borda Feneri gösterecektir. Boyu 20 metreden kısa tekneler, Borda fenerlerini teknenin tam orta hattı üstünde birleşik şekilde de bulunabilir.
b - Demirli Durumda : Gece her taraftan görünür bir Beyaz fener, gündüz bir Siyah küre gösterecektir.
 

                                                                               

Aşağıdaki şekillerdeki ışıkların tanımları

 

Boyu 50 Metreden Küçük, 12 Metreden Büyük Tekneler :
a - Seyir Halinde : Bir Silyon Feneri, Pupa Feneri ve Borda Feneri gösterecektir.
b - Demirli Durumda : Gece her yönden görülebilecek Beyaz fener, gündüz baş tarafa çekilmiş bir Siyah küre gösterecektir.


 
Boyu 50 Metreden Büyük Tekneler :
a -
Seyir Halinde : Baş ve kıç olmak üzere iki tane Silyon Feneri, Pupa Feneri ve Borda fenerlerini gösterecektir.
b - Demirli Durumda : Gece bir tane baş, bir tane de kıç tarafta Demir Feneri, gündüz baş tarafa çekili bir Siyah küre gösterecektir.Çekme, Göze Çarpmayan, Kısmen Batık Nesneler
İtme ve Aborda Çekerek YedeklemeBalıkçı Tekneleri, Trol Çekme
EK OLARAK ÇEKİLEN FENER VE İŞARETLER

Gemideki bazı arıza ve problemleri diğer gemilere bildirmek ve onların dikkat etmesini sağlamak için bazı fener ve işaretler çekilir. Gece çekilen bu fenerler geminin boyuna uygun olarak göstereceği seyir fenerine ek olarak gösterilir.

Ek olarak çekilen bu fener ve işaretler, her yönden görülebilecek fener ve işaretlerdir;

Su Çekimi Nedeni İle Kısıtlı Tekne
Mevcut su derinliğinin ve seyre elverişli genişliğin kendi çektiği su (drafları fazla) ile ilişkisi nedeni ile rotadan ayrılma yeteneği önemli bir şekilde kısıtlanmış, kolay manevra yapamayan teknelerdir.
Böyle bir tekne;
Gündüz; Her yerden görülebilecek Bir silindir
Gece; Her yerden görülebilecek, dikey bir doğru üzerinde üç Kırmızı feneri üst üste gösterecektir


 

Manevra Kabiliyeti Kısıtlı Tekne
Bu tekneler yaptığı iş nedeni ile (trol çekmek, yedek çekmek gibi) veya herhangi bir sebepten dolayı manevrasını kısıtlı şekillerde yapabilen teknelerdir.
Böyle bir tekne;
Gündüz; En iyi görülebilecek yerde Siyah renkte, dikey bir doğru üzerinde üst üste birer "küre - eşkenar dörtgen- küre" çekecektir.
Gece; Her yönden görülebilecek, dikey bir doğru üzerinde üst üste birer, "Kırmızı - Beyaz - Kırmızı" fenerler.


Kumanda Altında Bulunmayan Tekne
Bu tekneler herhangi bir sebepten dolayı, kumanda edilemeyen ve istenilen şekilde sevk edilemeyen bu yüzde diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan teknelerdir.
Böyle bir tekne;
Gündüz; Heryerden görülebilecek dikey bir doğru üzerinde, üst üste iki Siyah küre,
Gece; Üst üste her yönden görülür dikey bir doğru üzerinde, iki Kırmızı fener gösterecektir.

 
  
Gündüz Gösterilecek İşaretler
Gündüz işaretlemelerinde Siyah küre, koni ve eşkenar dörtgen şekiller kullanılır.


Yararlanılan kaynaklar
Kaynak 1 Denizcilik Fakültesi
Kaynak 2     
WEB

 Bağlantılı konular
   

 
 

Anahtar Kelimeler-Keywords: Gece seyir fenerleri, seyir fenerlerinin anlamları, seyir fenerinin anlamı, silyon feneri, pupa feneri, borda feneri, denizde çatışmayı önleyici işaretler, demir feneri, Yedekleme Feneri, Her Yönden Görülür Fener, her yönden görünür fener, heryerdengörünür fener, heryerdengörülür fener, çakar fener, iskele borda feneri, sancak borda feneri, sancak fenerinin rengi nedir, iskele fenerinin rengi nedir, Gücü Kısıtlı Tekne, Su Çekimi Nedeni İle Kısıtlı Tekne,,  


 
  Spor Spor