Salih Bahtiyar
  Dogal cevreye zararli balik avlama yontemleri
 


           
DOĞAL ÇEVREYE ZARARLI BALIK AVLAMA YÖNTEMLERİ VE İHMALLER

Aşağıda açıklanmış avlanma yöntemlerini uygulamak ve araçlarını  kullanmak balıkçılık yasalarımıza göre yasaktır.

1. Tırıvırı kullanımı
Tırıvırı, misinadan yapılmış bir ağ parçasının bir ağırlık yardımıyla elle veya olta kamışı vasıtasıyla suya atılarak kullanıldığı bir avlanma aracıdır.

Tırıvırı, sualtında herhangi bir ağaç, kaya parçası veya başka bir engele takılarak kolayca kopmakta ve kolay çürümediğinden yıllar boyu hiçbir limit veya sezon yasağına aldırmadan avlanmaya devam etmektedir. Tırıvırıya takılmış balıklar çürüdükten sonra da tırıvırı yenilerini yakalamaya devam etmektedir. Üzerine takılmış balıkları yemek isteyen su kuşları ve su kabukluları da tırıvırıya takılarak ölmektedir.

       
Tırıvırı kullanmayın. Kullananlara zararlarını anlatın. Kullanmakta ısrar edenleri ihbar edin!

2. Küspe
Küspe, mısır ya da ayçiçeği posasının sıkıştırılması ile elde edilmiş, küp ya da dikdörtgen prizma şekil verilmiş bir balık yemidir. Küspeye takılan bir aparata çok sayıda olta iğnesi bağlanarak suya bırakılmaktadır. Zaman zaman balıkçılar tarafından onlar ya da yüzlerle tabir edilecek sayıda küspeli takım suya bırakılmaktadır. Küspeyi yemek için yaklaşan balıklar bu çoklu kancalara vücutlarının herhangi bir yerine batması sonucu yakalanması ve kaçma çabası sırasında başıboş iğneler herhangi bir engele takılarak, takım sudan alınamamaktadır. Bu nedenle hem balık bir yere sabit kalarak, zaman içinde açlıktan ölmektedir. Hem de aynı takıma başka bir balık daha takılabilmekte o da heba olmaktadır.

3. Monofilament  misina ağ
Monafilament (tek katlı) misinadan örülmüş ağlar, fırtına, akıntı veya başka  nedenlerle kaybedilerek, suda başıboş kalmakta (Hayalet Ağ) ve kendi başına aynı tırıvırıda olduğu gibi, hiçbir limit ve   zaman yasağına aldırmadan yılarca avlanmaya devam etmektedir.  
         
 
4. Gece ışık kaynağı kullanarak zıpkınla avcılık
Gece ışık kaynağı kullanarak yapılan zıpkın avında balıklar hem savunmasız kalmakta hem de yoğun ışıkla av baskısı yönünden barınma yerlerini terkederek doğal tehlikelere açık kalmaktadır. Aynı zamanda türlerin devamında çok önemli yeri olan ve korunması gereken
anaç balıklar da vurularak sürüdürülebilir balık avcılığına zarar verilmektedir.        
    

5. Elektrik akımı
İnsan zekasının ve teknolojinin kötü amaçla kullanımının en kötü örneklerinden birisi alternatif ya da doğru akım elektrikle yapılan avcılıktır.

Yüksek voltajlı doğru akımla elektroşok yöntemiyle balıklar şoklanarak aşırı miktarda avlanılmakta ya da bir jeneratör veya su yakınında bir elektrik direğinden çekilen kablo suya sokularak suya alternatif elektrik akımı verilmektedir. Bunun sonucu yakın çevredeki tüm balıklar ve diğer tüm sualtı canlıları ölmektedir. Bir tür katliam yapılmaktadır.

6. Dinamit
Bir ağırlığa bağlanmış dinamitin suya bırakılarak patlatılması sonucu çevredeki tüm canlılar ölmektedir. Ölen balıklar, önce suyun dibinde kalmakta, aradan uzun saatler geçtikten sonra bozulup, şişerek su yüzeyine çıkmaktadır. Toplanılan balıktan fazla ölü balık da su içinde kaybolmaktadır.

7. Sönmemiş kireç
Bir şişe içerisine doldurulmuş sönmemiş kirece su ilave edilerek, ağzı sıkıca kapatılıp, suya bırakılması ve bir süre sonra şişe içinde sıkışan kireç gazı şişeyi bir dinamit gibi patlatmasıyla, dinamit kadar büyük çaplı olmasa da aynı etkiyi meydana getirmektedir.

8. Zehir veya balık otu kullanmak
Balık otu adı verilen bazı bitkilerden elde edilmiş uyuşturucu madde hamur ya da ekmeğe karıştırılarak suya atılmakta ve bu yemden yiyen balıklar sersemleyerek su yüzeyine çıkmaktadır. Küçük boyda olanları da ölebilmektedir.

9. Canlı yem kullanımı
Oltaya takmak üzere başka bir kaynaktan elde edilerek av sahasına getirilmiş canlı yem balıkları av sonrası elde kaldığında geri götürülmeyip, canlı olarak suya bırakılmaktadır. O bölgeye ait olmayan balık türü, gelecekte istilacı bir karakter gösterebilmekte ya da hastalık bulaştırabilmektedir.

10. Eskimiş veya karışmış misinanın doğal çevreye atılması
Arapsaçı gibi karışmış misinaların çevreye rastgele atılması sonucu, yaban canlıları bu misinalara dolaşarak ya boğulmakta ya da hareket edemez hale gelerek, zaman içersinde açlık ve susuzluktan ölmektedir.Misina atıklarının canlılara verdiği zarar örnekleri

11. Hatalı demirleme
Tekneyle yapılan balık avcılığında hatalı zeminlere atılan çapa veya demirler, su altı yaşamında çok önemli yeri olan deniz çayırlarına zarar vermekte ya da yosunlu bölgelere atılan demirlere bulaşan yosunlar, demirlerle başka bölgelere de taşınarak, o bölgelerin de yosun istilasına uğramasına neden olmaktadır.

12. Suya sintine boşaltma
Petrol ve türevleri doğaya çok zararlıdır. Teknelerin sintinesine birikmiş yakıt veya yağ sızıntılarının suya bırakılması, ciddi çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

 
  Spor Spor