Salih Bahtiyar
  Oltacılık
 


 

OLTA AVCILIĞI

Su ürünleri avcılığında; Gerek sportif gerekse ticari balıkçılıkta oltalar yaygın olarak kullanılır. Kıyı, sahil ve açık denizde, akarsu, göl ve göletlerde olta avcılığı yapılmaktadır.

Oltalar sınıfında yer alan av araç ve gereçleri esas olarak; Kanca, beden (misina veya ip), fırdöndü, batırıcı, yüzdürücü ve yönlendirici malzemelerin amaca uygun miktar, boyut ve teknik tasarım çerçevesinde biraraya getirilmesi ve donatılmasıyla hazırlanır.

Balıklar ve diğer hareketli su ürünlerinin oltayı ısırması, yutması veya tutulmasıyla avcılık gerçekleşir. Avın elde edilmesiyse; olta bedeni aracılığıyla avın tekneye veya karaya alınmasını ifade eder.

Olta avcılığı olarak tanımlanan bu işlemlerin tamamı; Değişik balık davranış biçimleri yanında, avcılığı yapan kişinin teknik ve deneyim birikimlerine, kullanılan olta malzemesinin uygunluğuna ve sağlamlığına bağlıdır.

Oltaların model ve teknik özellikleri avlanılacak tür ve davranışları yanında, avlanma yerinin özelliklerine bağımlı olarak çok farklı yapısal değişiklikler gösterir.       ÖNCEKİ SAYFA   SONRAKİ SAYFA  


 

 
  Spor Spor