Salih Bahtiyar
  Oltacılıkta Ağırlıklar
 


OLTACILIKTA AĞIRLIKLAR

Oltacılıkta ağırlıklar, Olta takımını yeterince uzağa atabilmeye, istenilen derinlik seviyesine batırmaya veya tutmaya yardımcı malzemelerdir.

Kullanım yeri ve amacına göre, özgül ağırlığı yüksek metallerden çeşitli tip ve şekillerde üretilirler. En çok kullanılan Kurşundan yapılmış ağırlıklardır.

Kurşunun Doğa ve İnsan sağlığına ciddi boyutta zararları fark edildikten sonra alternatif metal ve alaşımlar arayışı başlamıştır. (Şu anda Amerika'da birçok eyalette Kurşun ağırlık kullanmak yasaklanmıştır ve birçok eyalet de karar aşamasındadır.) 

Konunun ciddiyetinin farkedilmesiyle birlikte, Kurşuna alternatif olarak Tungsten bileşikleri, Seramik, Bakır, Platin, Cam, Kalay, Kalay kaplama ağırlıklar artık üretilmekte ve kullanılmaktadır.


Resim1. Kurşuna Alternatif Ağırlıklar

Balıkçılıkta (Hem Ticari, hem de Amatör balıkçılığın toplamı) kullanılan Kurşun küçümsenemeyecek ağırlıklara ulaşmaktadır. Her yıl tonlarla ifade edilebilecek kurşun ya oltacılıkta kaybedilerek ya da ticari balıkçılıkta hayalet ağ olarak sularımıza bırakılmaktadır.

Zaman kaybına tahammülü olmayan bu sorunun çözümü olarak alternatif ağırlıkların kullanılması için Batıda birçok ülkede ciddi çabalar sarfedilmektedir. Ülkemizde, henüz gündemde dahi değildir. Yalnızca, birkaç balıkçılık forumunda dile getirilmiş. Ancak, konuyla ilgili kamuoyuna aksetmiş bir çalışma henüz yoktur.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:
Oltacılıkta kullanmak üzere, evinizde kapalı ortamda Kurşun eriterek döküyorsanız, hem kendinizi hem de ailenizi zehirliyorsunuz.

Kurşun erirken, Kurşundan çıkan gözle görülemeyen parçacıklar, hem solunum yoluyla vücuda girmektedir. Hem de ortamdaki her cismin üzerine yapışmaktadır.


   Erken teşhis edilmezse, Kurşunun çocuklarda zararları:
Beyin ve sinir sistemi hasarı,
Davranış ve hiperaktivite gibi öğrenme problemleri,
Yavaşlamış büyüme,
İşitme sorunları,
Baş ağrısı.


  Erken teşhis edilmezse, Kurşunun yetişkinlerde zararları:
Üreme problemleri (hem erkek hem de kadınlarda),
Yüksek kan basıncı ve hipertansiyon,
Sinir bozukluğu,
Hafıza ve konsantrasyon sorunları,
Kas ve eklem ağrıları.


Kurşun ağırlıklar yüzlerce tip ve şekilde yapılırlar. Bir tip ağırlık, farklı amaç ve yöntemli olta takımında kullanılabilir. Bu nedenle Kurşun ağırlıkları kategorize etmek biraz güçtür. Aşağıda, sık kullanımda olan ve bilinen Kurşun ağırlıklardan örnekler verilmiştir.


Sallama, Füze Kurşun
Tuzlu ve tatlı sularda doğal yemli dip takımlarında ve Çaparilerde kullanılırlar.

Surf Kurşunu (Sahil Balıkçılığı)
Denizde kumsal sahillerden yapılan oltacılıkta kullanılır. Akıntı ya da dalganın şiddetiyle yerinden kaymaması için şemsiye tipi açılır-kapanır telleri vardır.

 
Tüplü Surf Kurşunu
Kayalık zeminli sularda kullanılan ve kaya aralarına kolay takılmayan ağırlıklardır.

 
Yarık Kurşun (Kıstırma)
Şamandıralı olta takımlarında ya da Mepps türü döner kaşıkların ileri atılabilmesi için misinaya yandan kıstırılarak kullanılır. 

Yumuşak Yem (Silikon) Kurşunu ya da diğer adıyla Jig
Yumuşak silikon yapay balık, yengeç, kurbağa ya da kurtlara takılarak at-çekte kullanılırlar.

Zokalar (Sarmısak Zoka)
Lüfer balığı avında yaprak yem takılarak kullanılır.

Gülle Kurşun
Sallama kurşunu gibi çok amaçlı kullanılan bir kurşun tipidir.

Fırdöndülü Sallama Kurşun
Sallama kurşun gibi çok amaçlı kullanılır. Kolay bağlanması ve ana misina bedenine gam yaptırmaması (misinanın bükülmesi, kıvrımlar oluşması) avantajı vardır.

Sürükleme Kurşunu (Sırtı-trolling)
Tekneden canlı ya da yapay yemle yapılan balıkçılıkta takımı istenilen derinlikten sürüklemek için kullanılan kurşunlardır.

Kayan Kurşun
Misina içerisinde ileri-geri hareket eden olta takımlarında kullanılır.

Yumurta Kurşun
Şamandıralı oltalarda stoper takılarak kullanılır.

Kaplama Kurşun
Kurşunun zararlarını önlemek amacıyla, dış yüzeyi PVC veya farklı sentetik maddelerle kaplanmış Kurşun türüdür.

 

 
  Spor Spor