Salih Bahtiyar
  Balik Nerelerde Bulunur 3
 


BALIK NERELERDE BULUNUR 3

Denizler (Tuzlu Su Balıkçılığı)

 

Her canlı gibi balıkların da yaşamında ilk yer tutan beslenmedir. Beslenme aktivitesi balığın davranışlarını ve bulunduğu yerleri belirler.

Balık tutabilmek için balığın beslenmesi hakkında ve beslenmeye etki eden faktörleri bilmeye ihtiyacımız vardır. Balıkların beslenmesini beş faktör etkiler; Yerin yapısı, su akıntısı, su ısısı, hava koşulları ve yem durumudur.

Balık yakalayabilmek için "Balık yakalamanın ilk koşulu, bir balık gibi düşünmektir" bilinciyle hareket edilmelidir. 

Doğru zaman, uygun hava koşulu, doğru yer ve derinlik, doğru yem, doğru takım ve bu koşulların tümü iyi değerlendirildiğinde sonuca varılır.

Sayılan koşulların biraraya geldiği anı yakalayabilmek için ise az da olsa şans faktörüne ihtiyacımız olur.


 
Batıklar, Resifler, Kayalar
Batıklar en iyi balıkçılık yapılan yerlerin başında gelirler. Resifler ve kayalar da balıkçılık için mükemmel avlaklardır.
Bu tür alanlar balığın barınma, korunma ve yemlenmesine çok uygun özellikler taşırlar.
 
 
 

Plaj, Kumsal Sığ Kıyılar
(Sörf Balıkçılığı)
Sığ sahiller balıkçılık için çok uygun yerlerdir. Dalgaların kıyıya yığdığı kırıntılar ve besinler ve onları yemeye gelen yavru balıkların tercih ettikleri bu tür sığlıklardır. Aynı zamanda, sığ sular yavru balıkların saldırgan iri balıklardan korunmak için sığındıkları alanlardır. 

Yem balıklarını avlamak için inanılmaz büyüklükte balıklar bu sığ sahillere yaklaşabilirler. Açıktan gelen dalganın sahile yaklaştığında kırılmaya başladığı noktalar, sığ suların başlangıcını gösterirler.

  İskeleler
İskele balıkçılığı da sörf balıkçılığı gibi verimli ve keyiflidir. İskelelerde balıkçı sayının çokluğu da bir avantajdır. Deneyimsiz olanların yeni birşeyler öğrenmesine, balığın o an hangi tür yemlerle avlandığının gözlemlenmesine de yarar.
İskeleler, balıkların güneşten korunmak ve kazıklarına yapışmış midyeler ve sucul böcekleri bulmalarına uygun olduğu için tercih ettikleri yerlerdir. İskele balıkçılığında başkalarını rahatsız etmemek için bir takım kurallara uyulması gerektiği unutulmamalıdır.
 

 
 
Burunlar, Girintiler
Sahildeki burunlar ve girintiler yem balıklarının sığındıkları yerler olabilir. Nerede yem balığı varsa, peşinde iri balığın olabileceği öngörüldüğünden bu tür yerler de balıkçılık için uygun alanlardır. 
 
 
Kıyı Duvarları, Setler
Kıyı duvarları demek, sahile yakın derin su anlamına da gelir. Bu duvarlara vuran dalgalar geri çekilirken deniz tabanında oyuk bir katman oluştururlar. Bu oyuklar, balığın yırtıcı balıklar ve avcılardan korunmasına yardımcı olurlar. Bu tür yerlerde balıkçılık iyi olabilir. 
Su Girişleri, Tatlısu Ağızları
Tatlı suların denize karıştıkları yerler bu suların taşıdığı besinler yönünden zengin alanlardır. Bu tür yerler, hem sığ sular hem de yakınında derin suların bulunduğu bölgelerdir. Balıkçılık için mükemmel alanlardır. 
 
 
Sualtı tepeleri, Çıkıntılar
Sualtı tepelerinin çevreleri balıkçılık için verimli bölgelerdir. Balığa saklanma ve yemlenme olanağı sağlayan özellikler taşırlar.
 
 
  Spor Spor