Salih Bahtiyar
  Adım 14.2
 

<< Önceki Adım Adım 14.2  Sonraki Adım >>

UYARI VE DURUM BELİRLEYİCİ İŞARETLERİ VERMEK

Denizde belirli durumlarda farklı anlamları taşıyan ses ve ışık işaretleri verilir.
Bu işaretlerin anlamları genelde:


Geminin yapmakta olduğu manevrasının belirtilmesi,
Bir tehlikeye dikkatin çekilmesi,
Kurallara uygun davranış gösterilmesi için uyarı yapılması,
Çevredekilerin denize düşen kişiye dikkatlerinin çekilmesi,
Kısıtlı görüş şartlarında varlık ve durum belirtmek.

Şeklinde can ve mal güvenliğine yönelik olabileceği gibi:

Kılavuz teknesinin kendini tanıtımı veya basitçe iyi niyet sunumu için de olabilir.

Ses İşaret Araçları

Ses işareti vermek için Düdük ve Kampana kullanılır.

Manevra ve Uyarma İşaretleri

Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinde tereddüde düşmesi halinde tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en azından beş kısa ve seri işaret vererek böyle bir tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Bu işaret dar kanal, geçit veya trafik hattında seyir yapmakta olan  kuvvetle yürütülen bir geminin geçişinin engellenmesi veya benzer durumlarda ikaz amaçlı da kullanılabilir.

Kuvvetle yürütülen ve seyir halindeki bir tekne bu kurallara göre manevra yaptığında Tablo 1’de belirtilen düdük işaretini vererek manevrasını belirtir.

Kısa düdük      (●)    Bir saniye süreli bir düdük sesi,
Uzun düdük   (▬▬)  4-6 saniye süreli bir düdük sesi anlamındadır.
 

Tablo 1

Bir  kısa  düdük       

Rotamı Sancağa değiştiriyorum.

İki  kısa düdük        ●●

Rotamı İskeleye değiştiriyorum.

Üç  kısa  düdük      ●●

Makinelerim tornistan çaşıyor.

Beş  kısa düdük    ●●●

Niyetiniz anlaşılamadı, açık geçiniz.

Altı veya daha fazla kısa düdü●●●●●
Denize adam düştü veya acil bir durum.

Kısıtlı Görüş Halinde Verilecek Ses İşaretleri

Kısıtlı görüş: Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fırtınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri sebeple kısıtlı oluşudur.
Kısıtlı görüş şartlarında gemiler çatışmayı önleyici gerekli tedbirleri alırlar.

Sis gibi görüş şartlarını kısıtlayan durumlarda, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen seyirdeki gemiler varlık ve durumlarını belirmek için bir uzun düdük çalar ve 2 dakika ara verip tekrarlar. Eğer gemi demirleme haricinde denizde bir kısıtlama durumu olmaksızın makinelerini durdursa iki uzun düdük çalacak ve 2 dakika ara verip tekrarlar.

▬▬  2 dk. ara ▬▬ Makine ile seyretmekteyim.
▬▬ ▬▬ 2 dk. ara ▬▬ ▬▬ Mk. ile yürütülen fakat makine stop’ta

Kısıtlı görüş şartlarında seyir yapmakta  olan, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen gemiler haricindeki gemiler varlık ve durumlarını belirtmek için periyodik olarak bir uzun iki kısa ses işareti verir, iki dakika aradan sonra bunu tekrar eder.

▬▬ ● ● 2 dk ara ▬▬ ● ●

Bu işareti verecek gemiler
Kumanda altında bulunmayan bir tekne, Manevra yapma gücü kısıtlı olan bir tekne, Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne, Yelkenli bir tekne, Balıkçılıkla uğraşan bir tekne ve Yedekleme yapan bir teknedir.


 
ÖNCEKİ SAYFA    SONRAKİ SAYFA

 
  Spor Spor