Salih Bahtiyar
  Adım 3
 
TEKNEMİZDE BULUNMASI GEREKENLER
 
    Boy uzunluğuna  bakılmaksızın her özel teknede;
1.
Bağlama kütüğü ruhsatnamesi,
Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.
2. Ulusal bayrak,
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekmek zorundadır.)
3. ADB Belgesi (
Motor gücü 10 HP ve üstü olan tekneyi kullanan kişinin) ,
4. KMT Belgesi (teknede telsiz varsa) 
bulundurulması gerekmektedir.

Tablo 1. Teknelerde Bulunması Gerekenler

Özel teknelerin kaydı, belgelendirilmesi ve teçhizat donatımına ilişkin Ek 4 de belirtildiği üzere;

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI

1. Can Yeleği
Her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar, (Balıkadam elbisesi giymiş kişiler için gerekmez)

2. Çocuk Can Yeleği
Her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar,

3. Can simidi
Üzerinde tekne adı ve bağlama limanı yazılı olarak;
Tekne boyu 7-15 metre arasında her teknede bir adet. (At nalı şeklinde de olabilir.)

Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı ve 20 metre savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır.


 
Tekne boyu 7 metreden ve sürati 7 deniz milinden az teknelerde Can Simidi bulundurma zorunluluğu yoktur. 

4. Her Teknede;
Manyetik Pusula,
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde
Seyir Fenerleri, Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat,  

5. Yangın Söndürme Tüpü
Bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde, motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık; (Kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde aranmaz). Kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, Kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacak,

6. Her Teknede;
Radar Reflektörü, Tehlike İşareti Bayrağı ve El feneri,

7. Pis Su Tankı
Tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde,

8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı 
Pis su tankı olan bütün teknelerde,

9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha
Boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacak,

10. Her Teknede; 
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı (son baskı) ve
Can Kurtarma İşaretleri Tablosu.

 Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur.
 

SOLAS Standartlarına Uygun
CAN YELEĞİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  

1. Yardımsız 1 dk. içinde giyilebilmelidir.
2. Baygın bir kişinin ağzını sudan 12 cm. Yukarda tutmalı ve her hangi bir pozisyondan ağzının sudan kurtulduğu pozisyona 5 sn’ye içinde çevirmelidir.
3. Sıkıca bağlanmış bir düdük ve en az 8 saat yanan 0,75 mum bir ışıkla donatılmış olmalıdır.
4. Görülebilir bir renkte olmalıdır.
5. Can yeleği üzerine yapıştırılmış yansıtıcı bantlar olmalıdır.
6. Bir insanın en az 4.5 metreden atlaması sonucu, üzerinden çıkmadan ve hasarlanmadan, atlayan kişinin yaralanmaksızın suya girmesine müsaade etmelidir.   
 SOLAS Standartlarına Uygun
CAN SİMİDİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

1. Görünür renkte yüzer bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Dış çapı 80 cm’den büyük, iç çapı 40 cm’den küçük olmalıdır.
3. Ağırlığı 2,5 kg’dan az olmamalı, tatlı suda 14,5 kg’lık ağırlıgı 24 saat taşıyabilmelidir.
4. Dışında 4 eşit parça tutma halatı ve yansıtıcı bantları bulunmalıdır. 
5. Üzerinde ait olduğu teknenin adı ve bağlama limanı yazılı olmalıdır.

  


 
ÖNCEKİ SAYFA    SONRAKİ SAYFA

Anahtar Kelimeler- Keywords: teknemizde bulunması gerekenler, özel teknede bulundurulması zorunlu asgari emniyet teçhizatı, teknede bulunması gerkenler, teknede bulunması zorunlu, can yeleği, çocuk can yeleği, can simidi, can simiti, manyetik pusula, yangın söndürme tüpü, radar reflektörü, tehlike işareti bayrağı, denize çöp atılmasının yasak olduğunu belirten levha, çöp levhası, cöp levhasi, denizde çatışmayı önleme tüzüğü kitabı, can kurtarma işaretleri tablosu, can yeleğinde olması gereken özellikler, can simidinde olması gereken özellikler, can yeleği özellikleri, can simidi özellikleri,
 
  Spor Spor