Salih Bahtiyar
  Adım 2
 

ÖZEL TEKNE NEDİR?

Ticari faaliyet olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standartlara göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan teknelerdir.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

• Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Sahipleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.


• Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; "yolculuğuna izin verilmemiş" sayılır.

• Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder.

16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

Motoru on(10) beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

 

TEKNENİZİ BİR TANIDIĞINIZA EMANET VERECEKSENİZ

• Tekneyi kullanabilmesi için ADB sahibi olmalı ya da teknede ADB sahibi birisi mutlaka bulunmalı,
Kişinin seyir deneyimleri güvenli tekne kullanımına yeterli mi olduğunu bilmelisiniz.

ADB sahibi olmayan birisine teknenizi vermeniz yasal olarak suçtur.
• Yasal ve vicdani sorumluluğunuz, Kişinin ve başkalarının can ve mal emniyeti için bu hususları göz önünde bulundurunuz.


HIRSIZLIK ÖNLEME

Hırsızlığı önlemek ve hırsızlığı caydırmak için aktif önlemler alınmalıdır.Tekneniz veya değerli eşyaların çalınma şansını azaltmak için bazı yollar vardır:

• Her gezi sonrası tekneden tüm değerli eşyalarınızı çıkarın.
• Kapıları, dolapları kilitleyin.
• Bir branda (gözden uzak, akıldan uzak) ile tekneyi örtün.
• Tekneyi ışıklı bir alanda tutun.
• Römork dilinin bağlantısı üzerine bir kilit takın.
• Güvenli bir nesneye römorku zincirleyin.
• Bir römork lastiğini çıkarın.
• Dıştan takma motorunuza bir emniyet halatı takın.
• Marka, model ve seri numarası ile birlikte öğenin açıklamasını kaydederek, teknenizin envanterindeki tüm ekipmanların fotoğraflarını çekin! 

ÖZEL TEKNE RUHSATNAMESİ
Ruhsatname alınmasıyla ilgili ayrıntılar için >> Tıklayınız

• Yasalarımıza göre; Tüm özel kullanıma ait tekne ve yatların bağlama kütüğüne kaydedilip, ruhsatlarının alınması zorunludur.
    
• Ruhsatnamenin geçerlik süresi BEŞ Yıldır. Ruhsatname, kaydın yapıldığı aynı gün düzenlenir. Türk bayrağı çekme hakkı geçerli ruhsatname ile ispat olunur.

• Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve içsu aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez. 

• Liman veya iç su (tabii ve suni göller ile baraj gölleri, dalyan ve nehirler) dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.

• Boyu Beş metre üzerindeki özel teknelerin ruhsatları HER YIL VİZE edilmek zorundadır.

Özel Teknelerin Ölçümü
Özel Tekne, sahibinin yazılı başvurusu üzerine ölçülür. Başvuru dilekçesine, teknenin arma dahil tamamını gösteren iki yönden çekilmiş fotoğrafları, kullanım kılavuzu, tekne ve motor faturaları, 31.05.2005 tarihinden sonra fatura edilenler için CE uygunluk belgesi, sahibine ait nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi ile tekne sahibi tarafından dilekçesinde beyan ettiği adresini teyit eden ikametgâh belgesinin aslı ya da sureti eklenir.

Özel Teknelerin Vergileri
Özel teknelerin vergileri, vergi dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim, özel tekne belgesini düzenleyen makam tarafından, belgenin sureti bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine gönderilerek yapılır.
Özel Tekne Belgesinin alım-satım nedeniyle yeniden düzenlenmesi halinde ilgili vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olmadığına dair yazı da aranır.
Bir özel tekne diğer bir şahsa geçici olarak verilebilir.

Bir özel tekne, sahibi tarafından başkalarına, tekne sahibi dernek veya vakıf ise, bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” ile geçici olarak verilebilir. Yetki yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetkilendirilmiş kişi en az Amatör Denizci Belgesi veya Gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.

  ...

ÖZEL TEKNELERİN ADININ TEKNEYE YAZILMASI

Özel teknelerin Baş Omuzluklarına TEKNE ADI,

Kıç tarafta uygun bir yere de TEKNE ADI ve KAYIT LİMANI yazılır.  

Harflerin ve rakamların boyu 10 cm, harfleri ve rakamları teşkil eden esas çizgilerin
eni 2 cm.den az olamaz.

Harfler; silinmez, bozulmaz, okunaklı ve teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.  

Aynası dar veya baş kıç bir teknede gemi ve bağlama limanı adları iki kıç omuzluğa yazılır.
Yazılar okunaklı olmalı, batone harf kullanılmalıdır. El yazısı veya süslü yazılar kabul edilmez.

Liman adı kısaltılmış olarak yazılamaz. Bağlama Limanı adının önünde B.L. veya Lim. gibi kısaltmalar bulunmayacaktır.

Tekne ve liman adı, kıçta taşınan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamıyorsa daha yüksek bir yere yazılacaktır.

Tescil boyu 5 metrenin altında olan gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası bordalarında veya kıçında uygun olan bir yere okunabilir şekilde yazılması yeterlidir.

 ..

TEKNELERDE ULUSAL BAYRAK TAŞINMASI 

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekmek zorundadır. 
 
LİMANDA BAYRAK

Teknenin kıçında bulunan özel gönderinde taşınır. Bayrak gün ağardığında (en geç 08:00 de) toka ve gün batımında (en geç 21:00 de ) arya edilir. Seyir halinde bulunan tekneler bayraklarını gece arya etmeyebilirler.

SEYİRDE BAYRAK

Tek direkli teknelerde; Kıçta, orta hat üzerinde 40-45 derecelik açıyla, küpeşteye basan özel gönderinde taşınır.

Birden fazla direkli teknelerde; Bayrak gönderi kıç(mizana)yelkeni bumbası ile çapariz veriyorsa, kıç direk başında taşınır.

Bayrak orta hat üzerinde taşınamıyorsa; Kıçta, sancak tarafta taşınır.
  


 

   
 
 YELKENLİ TEKNELER ÜZERİNDE BAYRAK TAŞINMASI 

Yelkenli teknelerde, teknenin kayıtlı olduğu Ülkenin bayrağı teknenin kıç  ıstralyasında baş hizasında taşınır.

Eğer Türk bayraklı bir gemi, başka bir ülkenin karasularına girerse, o ülkenin bayrağını Teknenin Sancak gurcatasından geçen bir sancak ipine asmak zorundadır.

Teknenin İskele gurcatasındaki sancak ipine ise, kulüp, takım veya özel bayraklar toka edilebilir.

Haberleşme bayrakları da, iskele gurcatada bulunan sancak ipine toka edilir.

Ülke bayrağı : Kıç Istralya
Ev sahibi ülke bayrağı : Sancak Gurcata
Kulüp Forsu : İskele Gurcata
 

 

TEKNENİN TAŞIYACAĞI BAYRAĞIN BÜYÜKLÜĞÜ

Konusunda bir standart yoksa da bayrağın tekne boyuyla orantılı olması beklenir. Örnek olarak teamüle dayalı bayrak uzunluk ölçüsü verilebilir. Buna göre Bayrak boyu, tekne boyunun her 30 santimetresine (yaklaşık 1 foot/ayak/kadem) 2,5 santimetre (yaklaşık bir inç/pus) olarak seçilir. Örneğin boyu 15 metre olan bir teknenin taşıyacağı bayrağın uzunluğu 1,25 metre olacaktır. Şu kadar ki sert havalarda veya yüksek süratli teknelerde daha küçük boy bayrak da taşınabilir.

Türk Bayrağı standart ölçüleri “uzunluk = genişlik x 1,5” olarak saptanmıştır. Boy kademeleri 50 santimetre ve katları şeklindedir. Buna göre;
Bayrak boyları örneğin 75, 150, 225, 300 santimetre olacaktır. Bu bağlamda yukarıdaki paragrafta 1,25 metre olarak hesaplanmış Bayrak yerine 1,50 metre boyunda bir Bayrak taşınması gerekecektir.

Yukarıda sayılan ve kısmen de teamüle uygun hususların uygulanmasında Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü hükümleri saklıdır.


Teknelerin Liman Giriş/Çıkış İşlemleri

Hudut giriş çıkış işlemleri hudut kapısı olarak belirlenmiş olan yerlerden yapılır.

Türk/Yabancı Bayraklı Özel Teknelerin Yurtdışından Giriş İşlemleri
Deniz Ticaret Odasından bedeli karşılığında Seyir İzin Belgesi (Transit Log) alınır.
Seyir İzin Belgesi acente ya da yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından Seyir İzin Belgesi elektronik sisteminde gerekli veri girişleri yapılarak başvuru yapılır.
Seyir İzin Belgesi Sağlık Denetleme Merkezinden (Tekne net 50 ton üzerindeyse harcı yatırılır) belge onaylatılır.
Pasaport Polisine gidilerek teknede bulunanların kimlik tespiti yapılarak giriş işlemleri yapılır ve belge onaylatılır.
Gümrük Müdürlüğü’ne gidilerek Seyir İzin Belgesinde yer alan beyanlara göre belge onaylatılır.
Liman Başkanlığından yapılacak denetimi müteakip belgeye onay alınarak yurda giriş işlemi tamamlanır.

Türk/Yabancı Bayraklı Özel Teknelerin Yurtdışına Çıkış İşlemleri
Teknenin yurda girişinde düzenlemiş olan en son Seyir Izin Belgesi mevcut ise, yetkili acente ya da yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından Seyir İzin Belgesi elektronik sisteminde gerekli veri girişleri yapılarak başvuru yapılır.
Eğer mevcut değil ise Deniz Ticaret Odası’ndan yeni Seyir İzin Belgesi (Transit log belgesi) bedeli karşılığında alınarak işlemlere başlanır.
Liman Başkanlığında Seyir İzin Belgesi için elektronik onay ve belge üzerinde onay işlemi yapılır.
Pasaport Polisine gidilerek teknede bulunanların kimlik tespiti yapılarak çıkış işlemleri yapılır ve belge onaylatılır.
Gümrük Müdürlüğü’ne gidilerek Seyir İzin Belgesinin onayı alınarak hudut çıkış işlemi tamamlanır.

Yabancı bayraklı tekneler yurt içindeki seyirlerinde sadece Liman Başkanlığından izin alarak Seyir İzin Belgesi ile seyrederler. Türk bayraklı özel tekneler Seyir İzin Belgesi kullanmaksızın serbestçe seyredebilirler.

Özel Teknelerin Yurt Dışına Çıkış İşlemleri
Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Deniz Turizmi Mevzuatı hükümleri uygulanır.
 
ÖNCEKİ SAYFA
 
SONRAKİ SAYFA

Anahtar Kelimeler- Keywords: özel tekne nedir, özel tekne ruhsatnamesi, bağlama kütüğü, özel teknelerin adının tekneye yazılması, teknelerde ulusal bayrak taşınması, teknede bayrak nerede taşınır, teknede bayrak nereye çekilir, teknede bayrak nereye asılır, bayrak teknenin neresine takılır, limanda bayrak, seyirde bayrak, yeklenli teknede bayrak nasıl, nerede taşınır,
 
  Spor Spor