Salih Bahtiyar
  Adım 23
 

ŞAMANDIRALAR 
(Seyir Yardımcıları)

Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi işaretlemek (batık, ya da dalgıç gibi) izlenecek yolu göstermek gibi çeşitli şekillerde seyire yardımcı olan, uygun bölgelere atılan donanımlardır.

Genellikle liman girişlerinde sıkça bulunur. Şamandıralar deniz dibine bağlandıkları için mevkileri kesindir ve her şamandıra, bölgesine ait haritada gösterilmiştir.

Şamandıralar; Işıklı, Çanlı, Palamar şamandırası olmak üzere 3 tiptedir.

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) tarafından Dünya IALA A ve IALA B olarak iki bölgeye ayrılmıştır ve bu bölgeler arasında işaretlemeler farklıdır. Türkiye ve Avrupa IALA A Bölgesindedir.

İki türlü şamandıralama sistemi vardır:

Lateral (Yan) Şamandıralama:
Bu sistemde seyir için emniyetli bir kanal veya su yolunun iki yanı işaretlenerek gemilerin bunların arasında gitmeleri sağlanır. Bu sistemde sancak tarafa Yeşil, iskele tarafa Kırmızı şamandıra yerleştirilir.

İskele Şamandırası (Kırmızı Şamandıra, çift sayı)
Sancak Şamandırası (Yeşil Şamandıra, tek sayı)

Kanal, Panama ve Süveyş kanalı gibi insan eli ile açılan suyoludur.
Geçit, boğaz ve nehirler ise doğal suyollarıdır. Geçit, boğazdan daha dar olan suyoludur.

IALA A Bölgesi için
Kanaldan Çıkışta
Lateral Şamandıralama

IALA A Bölgesi için
Kanala Girişte
Lateral Şamandıralama


 

 
Kanaldan veya limandan denize açılırken;
Kırmızı şamandıra sancakta,
Yeşil şamandıra iskelede kalır. 
Denizden kanala veya limana girilirken;
Kırmızı şamandıra iskelede,
Yeşil şamandıra sancakta kalır.


Açıkdenizden limana girerken yeşil ışığı iskelede, kırmızıyı sancakta görürseniz şaşırmayın. Mendirekler hemen her zaman açıkdenize kapalı yapılır. Muhtemelen ağzı sizin rotanıza 90 derece açı oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Kırmızıyı bordalayana kadar devam edin, Limanın ağzını görürsünüz.

Kardinal (Yönlendirme) Şamandıralama:
Bu sistem tehlike arz eden batık, sığlık gibi daha çok görünmeyen ve nispeten küçük engelleri işaretlemekte kullanılan, Seyri engelleyen bir tehlikenin yönünü belirleyen işaretlerdir.

Kardinal işaretler, sahadaki en derin suyun, markalamanın yapıldığı mevkiide (yönde) olduğunu gösterir.

Örneğin; bir Kuzey işaretinin bulunduğu yerde işaretin Kuzeyinin derin olduğu ve Kuzeyinden geçilmesinin güvenli olduğu anlamına gelir.

Kardinal işaretler normal olarak gönder ve sütun şeklindedir. Daima Sarı veya Siyah ufki boyalı ve belirgin çift konik tepelikli olup tepelikler Siyahtır. Bu işaretlerde renklerin ve tepeliklerin kullanımı, hatırda kalmasına yardım edecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Kuzey Kardinal Şmn. Güney Kardinal Şmn. Doğu Kardinal Şmn. Batı Kardinal Şmn.
Gece Gece Gece Gece
Beyaz Işık: Devamlı çabuk/çok çabuk çakar Beyaz Işık: Her 15 saniyede bir 6 hızlı çakar + 1 uzun çakar  veya her 10 saniyede 6 çok çabuk devamlı çabuk/çok çabuk + 1 uzun  çakar Beyaz Işık: Her 10 saniyede bir 3 hızlı çakar veya beş saniyede bir 3 çok hızlı çakar Beyaz Işık: Her 15 saniyede bir 9 hızlı çakar veya her 10 saniyede bir 9 çok hızlı çakar
  

 
ÖNCEKİ SAYFA   SONRAKİ SAYFA


 
  Spor Spor