Salih Bahtiyar
  Adım 10
 

<< Önceki Adım Adım 10  Sonraki Adım >>

SEYİR KURALLARI
 
Karasularımız ve uluslararası sulardaki deniz trafiğine ortak bir düzen getirilmesi ve kazaları önlemek amacıyla, tüm uluslarca kabul edilmiş Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (Internatıonal Rules For The Prevention Of Collision At Sea) kuralları uygulanır. 

Seyirde, bu kuralları uygulamada iki sorumlu taraf vardır;
(Kural 16 ve 17)

1. Öncelikli Yol Hakkı Olan: Rotasını ve hızını koruyan taraf (Gemi)

2. Yol Vermek Zorunda Olan: Gereken zamanda durarak, yavaşlayarak veya rota değiştirerek çarpışmayı önleme sorumluluğunda olan taraf (Gemi)

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre herhangi bir mekanik güç kullanarak yol alan tekneler Motorlu Tekne, yelkenleriyle seyir yapan tekneler ise Yelkenli Tekne olarak tanımlanmaktadır.

Yelkenleri açık ama motorla seyir yapan tekneler ise motorlu tekne kabul edilmektedir.

Ayrıca, yelkenli teknelerin sadece yelkenle giderken kendi aralarında özel bir takım
yol hakları vardır.


DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 
 
1. Çatışmayı önlemek için bütün imkânlar kullanılmalıdır.

2.
 
Çatışmayı Önleme Tüzüğünde de belirtildiği üzere tekneler karşılaştıkları zaman herhangi bir çatışma ortamı doğarsa tekneler yol hakkı kuralları dışında hareket etmeleri gerekse bile uygun manevra ile oluşabilecek çatışmayı önlemelilerdir.

3. Motorlu gemiler, sadece yelkenlerini kullanarak yol alan teknelere yol vermelidir. 

4. Karşılıklı gelen iki gemi birbirlerinin iskelesinden geçerler.

5. Motorla yol alan bir tekne diğer bir teknenin sancak bordasını görüyor ise yol hakkı onundur. Eğer iskele bordasını görüyor ise yol hakkı iskele bordasını gördüğü teknenindir. 
 
6. Arkadan gelen, yani yetişen tekneler önündeki geminin rotasından çıkmalıdır.

7. Manevradan aciz gemilere yol verilmelidir.

8. İki tekneden biri diğerinin rotasından çıkmak zorunda ise diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır. Yol vermekle yükümlü olan tekne mümkün olan en kısa zamanda çok açık bir manevrayla bunu diğer tekneye göstermelidir.

9. Kuralların istisnalarının olduğu unutulmamalıdır. Örneğin yelkenli veya motorlu boyu 20 metrenin altındaki her tekne dar kanallarda, boğazlarda tanker gibi diğer büyük gemilere yol vermelidir.
 


 

ULUSLARARASI D.Ç.Ö.T. KURALLARI UYGULAMALARI
Motorlu gemiler, sadece yelkenlerini kullanarak yol alan teknelere yol vermelidir. Resim 1


Resim 1
Karşılıklı gelen (Pruva Pruvaya) iki tekne birbirlerinin iskelesinden geçerler. 
Rota diğer tekneden emniyetli bir mesafeden geçilecek kadar Sancağa alınır. 
Rotayı Sancağa değiştirirken Bir kısa düdük çalınır. Geçiş tamamlanınca eski rotaya dönülür.
 Resim 2 ve 3


Resim 2
 
Resim 3 (a,b,c,d)

a. Kuvvetle yürütülen bir tekne balıkçı teknesiyle pruva pruvaya geldiğinde, balıkçı teknesinin rotasından çıkar. Balıkçı teknesi rotasını ve hızını korur.

b. Yelkenli bir tekne balıkçı teknesiyle pruva pruvaya geldiğinde, balıkçı teknesinin rotasından çıkar. Balıkçı teknesi rotasını ve hızını korur.

c. Bir balıkçı teknesi manevra kabiliyeti sınırlı bir tekneyle pruva pruvaya geldiğinde, o teknenin rotasından çıkar. Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne rotasını ve hızını korur.

d. Bir balıkçı teknesi kumanda altında bulunmayan tekneyle pruva pruvaya geldiğinde kumanda altında olmayan teknenin rotasından çıkar.

 
 Motorla yol alan bir tekne diğer bir teknenin sancak bordasını görüyor ise yol hakkı onundur. İskele bordasını görüyor ise yol hakkı iskele bordasını gördüğü teknenindir. Resim 4


Resim 4

Arkadan gelen(Yetişen) tekneler önündeki geminin rotasından çıkmalıdır. Resim 5
Yol hakkı olan tekne rotasını ve hızını korur.
Yetişen tekne aşağıdaki ses işaretiyle niyetini belli eder.
"Senin sancak tarafından geçmek istiyorum": Bir kısa düdük,
"Senin iskele tarafından geçmek istiyorum":  
İki kısa düdük.
Kısa düdük   (●)    Bir saniye süreli bir düdük sesi,
Uzun düdük (▬▬) 4-6 saniye süreli bir düdük sesi anlamındadır.


Resim 5

Manevradan aciz gemilere yol verilmelidir. Resim 6


Resim 6

BAŞKA TEKNENİN ROTASINDAN GEÇME

İki tekneden biri diğerinin rotasından çıkmak zorundaysa diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır. Yol vermekle yükümlü olan tekne mümkün olan en kısa zamanda, çok açık bir manevrayla bunu diğer tekneye göstermelidir. Resim 7 ve Resim 8 (a,b,c,d)


Resim 7

Resim 8 a
 
Resim 8 b

Resim 8 c

Resim 8 d
 
 
DAR KANAL VE GEÇİTLERDE SEYİR 

Kanal;
Panama kanalı, Süveyş kanalı gibi insan eli ile açılan suyoludur.
Geçit, boğaz ve nehirler ise doğal suyollarıdır. Geçit, boğazdan daha dar olan suyoludur.

Bu suyollarında trafiğin yoğun olması halinde “Trafik Ayrım Düzen”leri oluşturulur. Oluşturulmamış olsa bile genel sancaktan trafik akışı uygulanır. Gemiler orta hattın sancağında, emniyetli olduğu kadar kıyıya yakın seyir yaparlar.


Bu suyollarında seyir yapan gemilerin geçişi aşağıdaki tekneler tarafından engellenemez.
• Boyu 20 metreden az olan bir tekne,
• Yelkenli bir tekne,
• Balıkçılıkla uğraşan bir tekne.

 

D.Ç.Ö.T. KURAL 9
• Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne geçit veya kanalın emin ve uygulayabildiği kadar, kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın seyreder.

• Diğer tarafı gözükmeyen dar bir suyoluna gelindiğinde bir uzun düdük çalınmalıdır. Diğer taraftan bir uzun düdük sesi duyulduğunda, hız düşürülür.

• Seyir sırasında yelkenli tekneler ve 20 metreden küçük tekneler diğer büyük gemilerin geçişine engel olmamalıdırlar. Hiçbir tekne dar bir kanalda demirlememelidir. 

 
KISITLI GÖRÜŞ ŞARTLARINDA SES iŞARETLERİ
 
Kısıtlı görüş: Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fırtınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri sebeple kısıtlı oluşudur.

Kısıtlı görüş şartlarında her tekne ses işaretiyle yerini belli etmelidir
.
 
• Kısıtlı görüş şartlarında hızı en aza indirin,
Seyir fenerlerini yakın, Radar reflektörünü devreye sokun,
Sadece mümkünse ilerleyin, İlerleyemiyorsanız çapa atın,
gerekli ses işaretlerini kullanın!
Hareket halindeyken karşıdan ses işareti duyduğunuzda yavaşlayın ve azami dikkatli olun.
 

Resim 7-Kısıtlı Görüş Şartlarında Ses İşaretleri


Motorlu Tekne: Her 2 dakikada bir uzun düdük sesi Yelkenli Tekne: Her 2 dakikada bir uzun, iki kısa düdük sesi Demirlemiş herhangi bir tekne: Dakikada bir 5 sn. hızlı çalan kampana sesiGÜVENLİ HIZTüm gemiler bir çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri almak için zaman ve mesafe sağlayan bir hızda çalıştırılmalıdır.

Teknenize "Güvenli bir hız" belirlemek için, aşağıdaki faktörleri dikkate alın:
• Görüş koşulları (sis, yağmur, karanlık),
• Rüzgar, su koşulları ve akıntılar,
• Trafik yoğunluğu, bölgedeki gemilerin türü ve yakınlığı,
• Teknenin manevraya yanıtı (daha büyük, daha güçlü tekneler daha büyük bir dönüş yarıçapı ve durdurmak için daha fazla zaman ve mesafe gerektirir.),
• Herhangi bir seyir tehlikesinin yakınlığı.

GÜVENLİK MESAFESİ


Seyir sırasında diğer teknelerle aranızda olası çatışma durumlarını önleyebilecek manevraya veya hız azaltmaya yeterli güvenli bir mesafe bırakılması, karşılıklı can ve mal güvenliği açısından gereklidir.


 
  Spor Spor